Windows Autopilot v Intune

9. 1. 2020 Azure, IT Pro

Windows Autopilot zjednodušuje nasazení zařízení do Intune a urychluje jejich následnou správu. Svojí funkcí sníží náklady a také ušetří mnoho času vašemu správci IT a koncovým uživatelům.  

Díky této funkci máte možnost předat koncovému uživateli nové zařízení bez toho, aniž byste museli trávit dlouhé hodiny jeho přednastavením. Jediný krok, který pro to admin musí udělat, je přidat ID požadovaného zařízení do Intune. Uživateli poté postačí obstarat si pouze pár základních věcí, jako je připojení k internetu, volba jazyka, zvolení požadované klávesnice a zadání jeho uživatelského hesla. Zařízení totiž po zapnutí samo rozpozná, pod kterou organizaci spadá, a to nezávisle na tom, kde jej poprvé použijete. Nový uživatel se tedy může k zařízení přihlásit z jakéhokoli místa, kde má například připojení pouze jen k veřejné Wi-Fi. Po přihlášení uživatel rovnou může využívat různé aplikace, které se samy stáhnou podle toho, co si vaše škola či vzdělávací organizace předvolí za základní balíček aplikací v Intune. 

Balíček aplikací však nemusí být pouze jeden. Zařízení lze dělit do skupin, kterým následně přidělíte jiný soubor aplikací. To znamená, že pro vyučující, kteří potřebují speciální aplikace pro jejich výuku, můžete vytvořit odlišný balíček aplikací.  

Při instalaci zařízení máte možnost výběru ze dvou profilů. Prvním je řízení uživatele (User-driven), kde se zařízení přidruží k uživateli, který zařízení registruje. Při registraci zařízení se musí zadat přihlašovací údaje uživatele. Druhým je místní nasazení, kde zařízení nejsou přidružena s uživatelem. Při registraci zařízení se nevyžadují přihlašovací údaje uživatele. 

Možnosti registrace Windows zařízení
Možnosti registrace Windows zařízení | zdroj: Intune
Nastavení profilu nasazení
Nastavení profilu nasazení | zdroj: Intune

S prvním přihlášením se uživateli nastaví také práva k ovládání jeho přístroje podle jeho umístění ve skupině v Intune. První přihlášený uživatel tedy nemusí být adminem, ale může mít pouze práva běžného uživatele. 

Tato sada technologií slouží také k resetování zařízení. Nejen proto je výhodné spravovat i již existující zařízení pomocí Windows Autopilot. Již využívané zařízení lze připojit pomocí jejich ID. 

Pro používání Windows Autopilot je požadované mít Windows 10 verze 1703 nebo vyšší. Je také nutné si předplatit Azure Active Directory Premium. 

Mezi podporované verze patří edice Pro, Pro for Education, Pro for Workstation, Enterprise ale i Education.