Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel

Provozovatelem (dále jen „Provozovatel“) webové stránky studuj.digital je společnost pg-sec s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 09580905, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 338028.

Provozovatel je zároveň správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Osobní údaj 

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace nebo údaje, díky nimž lze identifikovat buď přímo (např. vaše jméno), nebo nepřímo (např. pomocí údajů v pseudoanonymizované podobě, jako je jedinečné identifikační číslo) jakoukoli fyzickou osobu. 

Jako naše sledující, návštěvníky webových stránek a účastníky našich akcí bychom vás rádi informovali o tom, jak Provozovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje a o našich zásadách týkajících se ochrany osobních údajů. 

Shromažďování 

Osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat různými způsoby. Někdy jsou nám poskytnuty přímo (např. v rámci korespondence nebo při registraci na některou z našich akcí), někdy je sbíráme automatizovaně (např. použitím analytických nástrojů) nebo je získáváme od jiných třetích stran.

Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním základem váš souhlas nebo náš oprávněný zájem (prevence podvodů, ochrana našich služeb, plnění smlouvy, zákonné povinnosti).

Jestliže nám vaše osobní údaje neposkytnete, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat služby.

Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, což umožňuje lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě.

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory vytvoří a po zavření okna vašeho prohlížeče se odstraní. Trvalé soubory cookies nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Soubory cookies využíváme k personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme také se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií a online analýz uvedených v sekci Zpracování.

Zpracování

Analýza provozu na webu

1. Shromažďujeme anonymizované a pseudoanonymizované údaje pomocí Google Analytics. Tento nástroj se používá k analýze provozu a chování na našich webových stránkách za účelem zlepšení našich stávajících služeb a marketingu.

Zpracovatelem je společnost Google, Inc. Souhlas s tímto zpracováním je vyjádřen souhlasem se zpracováním cookies.

Další informace o Google Analytics naleznete na adrese:

2. Shromažďujeme anonymizované údaje pomocí služby Microsoft Clarity. Tento nástroj sleduje chování uživatelů na našich webových stránkách za účelem analýzy a následného zlepšování našich stávajících služeb.

Zpracovatelem je společnost Microsoft. Souhlas s tímto zpracováním je vyjádřen souhlasem se zpracováním cookies.

Další informace o Microsoft Clarity naleznete na adrese:

Newsletter

Po poskytnutí vašeho souhlasu můžeme do odvolání používat vaši e-mailovou adresu a region k pravidelnému zasílání zpravodajů, ve kterých vám poskytneme informace o našich akcích, publikacích a/nebo službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem nebo písemně během jedné z našich akcí. 

Každý email obsahuje na konci odkaz pro odhlášení z odebírání newsletteru, stačí ho použít a newslettery vám přestaneme posílat.  

Infrastruktura

Shromažďujeme anonymizované údaje a identifikovatelné údaje obsahující IP adresu pomocí služeb CloudFlare. Tento nástroj sleduje přístupy uživatelů na naše webové stránkách za účelem analýzy a následného zlepšování našich stávajících služeb, zabezpečení služby, prevence podvodů a zlepšení uživatelské zkušenosti.

Zpracovatelem je společnost CloudFlare, Inc. Toto zpracování je oprávněným zájmem Provozovatele, neboť se jedná o zabezpečení infrastruktury.

Další informace o CloudFlare naleznete na adrese:

Ostatní právní povinnosti a zájmy

Můžeme také zpracovat vaše osobní údaje pro naše interní potřeby, zejména pro sledování vaší spokojenosti, optimalizaci a zlepšování kvality nabízených produktů a služeb, vyvíjení nových produktů a snižování rizikových faktorů.

Právním základem pro takové zpracování je splnění zákonných povinností a/nebo náš oprávněný zájem.

Trvání

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu. Standardně 14 měsíců, pokud nebylo uvedeno jinak. 

Pokud jsme vám poskytli konkrétní časový rámec, během kterého budeme vaše osobní údaje ukládat v souvislosti s konkrétním případem, tuto lhůtu nepřekročíme. Pokud jste nám udělili souhlas, nepřekročíme lhůtu, která byla stanovena při udělení souhlasu. 

Práva

Žádosti související s využitím těchto práv posílejte Provozovateli elektronicky podepsané na
emailovou adresu [email protected], prostřednictvím ISDS na identifikátor ubzmunx nebo fyzicky
s úředně ověřeným podpisem na sídlo Provozovatele. Upozorňujeme, že žádosti musí obsahovat
jednoznačnou a nezpochybnitelnou identifikaci žadatele.

Právo na přístup: Můžete nás požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme nebo nezpracováváme. Pokud ano, můžete požádat o některou z následujících informací: účely zpracování; rozsah zpracovávání údajů; kdo má přístup k vašim osobním údajům; jak dlouho je budeme zpracovávat; jaká máte práva a jak a odkud jsme údaje shromáždili.

Máte také právo získat kopii svých zpracovávaných osobních údajů, přičemž Provozovatel je oprávněn vám účtovat veškeré správní náklady s tím spojené do maximální přípustné míry podle práva.

Právo na opravu: Můžete nás požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.

Právo na vymazání: Vaše osobní údaje jsme povinni odstranit, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; namítáte proti zpracování a neexistují žádné naléhavé důvody pro zpracování; požadavek je nám uložen zákonnou povinností nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním.

Právo na omezení zpracování: Dokud nevyřešíme jakékoli sporné záležitosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, nemůžeme vaše osobní údaje zpracovávat jinak, než aby byly uloženy, zpracovány v souladu s vaším souhlasem, nebo zpracovány pro účely určení, provádění nebo hájení právních nároků.

Právo na námitku: Můžete vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů za účelem vašich oprávněných zájmů, pokud není možné uplatnit právo na výmaz. V případě námitek proti zpracování vašich osobních údajů bude vaše námitka vyhodnocena a my odpovíme na to, zda vyhovíme této námitce a již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje za daným účelem, nebo pokud jsme zjistili, že vaše námitka není relevantní a odůvodněná, budeme pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenos: Osobní údaje, které se vás týkají a jsou získávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, můžete kdykoli získat ve strojově čitelném formátu. Máte také právo nechat tato data přenášet mezi správci.

Ochrana

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně neposkytneme. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 2. 2024