Ink Recognizer – úvod

24. 3. 2020 Azure, Programming

Rozpoznávání tvarů, vrstev dokumentu a ručně psaného textu v několika jazycích, to vše pomocí Ink Recognizer. Představení služby a seznámení s jejími základními funkcemi.

Obsah

Co to je Ink Recognizer?

Je to kognitivní (rozpoznávající) AI služba, která umožňuje digitální znázornění určitého vstupu (např. rukopis). Dosáhnete toho pomocí digitizeru (zařízení, které převádí různé vstupy do digitální podoby), který zachycuje pohyby vstupních zařízení, jako je například stylus (speciální pero, na jehož dotyk reaguje obrazovka zařízení). Umělá inteligence a strojové učení umožňují rozpoznávání písemných tvarů a textu. Rozhraní API pro rozpoznávání rukopisu umožňuje odesílat ink strokes a získat o nich podrobné informace (vrátí odpověď ve formátu JSON).

Ink stroke – neboli tah inkoustem, je soubor bodů představujících to, co bylo nakresleno od okamžiku, kdy se pero dotkne obrazovky zařízení, až do okamžiku, kdy je zvednuto. Například „t“ se obvykle kreslí dvěma ink strokes.

jednoduché grafické znázornění funkce -
jednoduché znázornění funkce | zdroj: azure.microsoft.com
digitální vstup, zpracování pomocí Ink Recognizer, rozložený výsledek

Funkce

Ručně psaný text – rozpozná text v 63 jazycích

Tvary – rozpozná nejčastěji používané geometrické tvary

Vrstvy – rozdělí text na odstavce, odrážky, nadpisy, řádky a slova, které poté mohou využít aplikace pro různé formátování seznamů

Kombinace tvarů a písmen – rozpozná, které tahy patří tvarům a které písmu a odděleně je klasifikuje

příklady nejčastěji používaných geometrických tvarů
příklady nejčastěji používaných tvarů | zdroj: docs.microsoft.com

Integrace Ink Recognizer API s Windows Ink

Windows Ink poskytuje nástroje a technologie umožňující funkci digitálního rukopisu na různých zařízeních. Platformu Windows Ink můžete kombinovat s rozhraním Ink Recognizer API a vytvářet tak aplikace, které zobrazují a interpretují tahy digitálním inkoustem.

Využití v praxi

Ink Recognizer je vhodný naprosto pro každého a můžete jej integrovat do různých aplikací. Nejčastěji ho využijete při psaní poznámek, vyplňování formulářů a anotací dokumentů. Dá se také využít ve školství, např. pro jednoduché geometrické náčrty. Mnoho produktů firmy Microsoft už má integrovanou nějakou verzi Ink Recognizer, např. většina Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ToDo,…)