Doménové názvy

27. 4. 2020 Azure, IT Pro

V dnešním článku se podíváme na doménové názvy v Azure, ukážeme si k čemu slouží a jak si je můžete na Vašem účtu nastavit.

Co je doménový název?

Doménový název je důležitá část identifikace adresářů; obsahuje ji uživatelské jméno, nebo e-mail uživatele. Je to část adresy skupiny, anebo také část app ID URI. Doménový název může měnit pouze globální administrátor.

Nastavení primární domény Azure AD

Když vytvoříme adresář, tak počáteční název domény (např. contoso.onmicrosoft.com) je také primární název. Nastavením názvu primární domény se zjednodušuje proces, který je potřeba k přidávání nových uživatelů.

Nastavení:

  1. Nejdříve se do Azure přihlásíme s účtem, který má práva globálního administrátora
  2. Vybereme Azure Active Directory
  3. Zde klikneme na Názvy vlastních domén (v angličtině Custom domain names)
  4. Poté vybereme Přidat vlastní doménu a zde zadáme název naší domény
  5. Poté, co doménu přidáme, musíme ověřit její vlastnictví
  6. Když bude doména ověřená, můžeme ji nastavit jako primární
Na obrázku můžeme vidět prostředí Azure, přesněji Názvy vlastních domén. Zde jsou vypsány všechny naše domény.
Názvy vlastních domén

Další funkce

Můžeme přidat až 900 doménových jmen. Pokud chceme používat jména třetí úrovně (europe.contoso.com), měli bychom nejprve zaregistrovat doménu druhé úrovně (contoso.com).

Smazání vlastního doménového názvu

Pokud již dané doménové jméno nevyužíváme, můžeme ho smazat. Musíme se ovšem ujistit, že na něm nejsou závislé jiné prostředky. Název nepůjde smazat např. pokud bude mít nějaký uživatel ve jméně či e-mailu doménové jméno, nebo pokud bude mít aplikace v ID URI název doménového jména.