Základy tvorby virtuálních sítí

29. 12. 2020 Azure, IT Pro

Zajímá vás tvorba privátních virtuálních sítí? Chcete se něco více dozvědět o tom, jak je vytvořit v cloudu? Ponořte se společně se studenty do těchto výukových materiálů, které jsme vytvořili školám na míru.

O vzorové hodině

Vzorová hodina je balíček výukových materiálů. Obsahuje prezentaci pro studenty, příručku pro učitele a test na procvičení dovedností.

Obsah

V této vzorové hodině se seznámíme se základy virtuálních privátních sítí Azure Virtual Network.

Dozvíte se zde, jak vytvořit virtuální síť pomocí Azure Portal.
Naučíte se nasadit dva virtuální počítače do virtuální sítě, bezpečně komunikovat mezi těmito dvěma virtuálními počítači a připojit se k nim z internetu.

Výukový materiál je rozdělen na dvě části.

Technické požadavky a vyžadované znalosti

Časová dotace

Tato vzorová hodina je koncipována tak, aby naplnila dvě vyučovací hodiny.

Věková skupina

Metodika je zacílena především na studenty středních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.