K čemu slouží Azure Data Box family

15. 3. 2021 Azure, IT Pro

Máte data, která potřebujete migrovat do Azure? Azure Data Box family je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Služba zvládne přenést data o velikosti až 800TB a přes virtuální zařízení je pravidelně synchronizovat s vaším online úložištěm.

Azure Data Box family

Jedná se o službu na přesouvání dat. Data je možné přenášet buď offline, pomocí zařízení, které vám Azure datacentrum pošle k vám do firmy, nebo online, například pomocí virtuálních zařízeních.
Variantu online je možné použít k synchronizaci souborů do cloudového úložiště nebo data před odesláním poslat skrz umělou inteligenci.

Obrázek o přehledu produktů Azure Data Box family
Přehled produktů Azure Data Box family | Zdroj: azure.microsoft.com

Azure Data Box family Offline

Pokud chcete jednorázově přemístit velké množství dat na Microsoft Azure, offline varianta Data Box family je to pravé řešení. Azure zašle jeden z Data Boxů až k vám do firmy, nahrajete do něj data a pošlete zařízení zpátky do Azure.

Druhy offline Data Boxů:

Azure Data Box family Online

Pokud chcete do Azure pravidelně posílat data, jejichž množství není moc velké a nezatěžují tak vnitřní síť firmy, nebo snad chcete na data použít jednu z Azure Cognitive Services, online varianta je pro vás.
Jedná se buď o disk, který propojíte s vaším datacentrem, nebo virtuální zařízení, které si nasadíte na lokální server.

Druhy online Data Boxů:

Ceník

Ceník pro Azure Data Box Heavy
Ceník pro Azure Data Box Heavy | Zdroj: azure.microsoft.com

Více informací o Data Box family

Co je Azure Data Box? na portálu docs.microsoft.com

Azure Data Box na portálu azure.microsoft.com