Virtuální Sítě: Azure Portál

12. 4. 2021 Azure, IT Pro

Setkali jste se již s virtuálními sítěmi neboli Virtual Network v Azure? Slouží zejména ke spojení a bezpečné komunikaci různých virtuálních strojů, a to jak mezi sebou, tak s internetem. Virtuální stroje jsou užitečné pro provoz software v simulovaném prostředí. Jsou tři možnosti, jak službu Virtual Network používat. Azure PowerShell, Azure CLI, anebo taky přes Azure portál. A právě tvorba virtuální sítě na Azure portálu budeme dnes náš úkol.

Jak vytvořit virtuální síť v Azure portálu?

Tvorba virtuálních sítí na Azure portálu neni nic náročného. Začnete tím, že v Azure portálu, vlevo nahoře, kliknete na „Vytvořit prostředek“. V nabídce zvolíte „Sítě“ a následně „Virtuální síť“.
Potom si síť pojmenujete, do adresního prostoru zadáte 10.1.0.0/16. Zvolíte si předplatné a vytvoříte a pojmenujete skupinu prostředků.
V kolonce „Umístění“ zvolíte Západní Evropa, podsíť si pojmenujete a do rozsahu adres zadáte 10.1.0.0/24.
Jakmile budete mít vše vyplněno, kliknete na „Vytvořit“.

Snímek obrazovky prostředí Azure portálu při tvorbě virtuální sítě.
Vytvoření nové virtuální sítě | zdroj: Microsoft Azure

Tvorba virtuálního stroje

Až budete mít virtuální síť připravenou, budete muset vytvořit dva virtuální stroje. Ty lze najít na domovské stránce mezi službami. Stačí je pouze vybrat a poté kliknout na „Přidat“.

Snímek prostředí Azure portálu při tvorbě virtuálního stroje.
Vytvoření VM | zdroj: portal.azure.com

Při tvorbě je důležité, abyste zvolili stejnou skupinu prostředků jako při tvorbě sítě.
Následně klikněte na záložku „Disky“, nechte vše tak, jak je primárně nastaveno, a následně na „Sítě“.
Zde ponechte většinu taky defaultně přednastavené. Je potřeba ale změnit dvě věci: Zvolíte možnost „Povolit zvolené porty“ v nabídce „Porty zabezpečení sítě“ a taky vybere HTTP a RDP jako příchozí porty.

Změna nastavení sítě při tvorbě virtuálního stroje.
Povolení a přidání příchozích portů | zdroj: portal.azure.com

V další záložce „Vedení“ v účtu úložiště diagnostiky vyberete „Vytvořit novou“.

Snímek obrazovky při tvorbě nového účtu úložiště.
Účet úložiště diagnostiky | zdroj: portal.azure.com

Na konec kliknete na modré tlačítko „Vytvořit“. Stejným způsobem vytvoříte i druhý virtuální stroj.

Připojení virtuálních strojů k internetu

Až budete mít oba virtuální stroje vytvořené, celý proces tvorby virtuální sítě je skoro u konce. Nyní už je jen potřeba je připojit k internetu. To uděláte tak, že v okně virtuálního stroje kliknete na připojit. Otevřou se možnosti připojení a vy zvolíte „Stáhnout RDP soubor“.

Připojení virtuálního stroje k internetu.
Připojení virtuálních strojů k internetu | zdroj: portal.azure.com

Po stažení soubor otevřete, připojíte se na virtuální stroj přes vzdálenou plochu. Otevřete PowerShell a zadejte „ping xxx“ (xxx je název vašeho virtuálního stroje). Jako odpověď dostanete něco jako:

Ping virtuálního stroje přes PowerShell.
PowerShell | zdroj: docs.microsoft.com

Ping zklamal, protože Windows firewall nepovoluje ICMP (Internet Control Message Protocol), který umožňuje operačním systémům odesílání služebních informací. Proto do druhého VM zadáte příkaz:

New-NetFirewallRule –DisplayName "Allow ICMPv4-In" –Protocol ICMPv4

A potom znovu „ping xxx“ (xxx je název vašeho virtuálního stroje). Díky tomuto příkazu by měl ping fungovat.

Upozornění: až budete mít vše vyzkoušené, tak hlavně nezapomeňte VM vypnout. To uděláte tak, že zvolíte „Vypnout“ z nabídky panelu vlevo.

Doporučené studijní materiály

https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/virtual-network/quick-create-portal – Naleznete zde rychlý přehled virtuálních sítí v rámci Azure portálu

https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/virtual-network/tutorial-connect-virtual-networks-portal – Naleznete zde návod na propojení virtuálních sítí v rámci Azure portálu

https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/virtual-network/#get-started – Naleznete veškeré funkce a výhody virtuálních sítí v rámci Azure portálu

https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/networking/networking-overview – Naleznete zde přehled síťových služeb Azure portálu