Machine Learning – slovník pojmů

Netušíte, co znamená nějaký odborný výraz, který jsme použili v našem seriálu o umělé inteligenci? Projděte si náš slovník. Věříme, že zde odpověď naleznete.

A

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) – umělá inteligence 

Obecné označení pro algoritmus schopný sám vytvářet souvislosti ze zadaných dat

C

COEFFICIENT OF DETERMINATION – koeficient determinace

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN, ConvNet) – konvoluční neuronová síť

D

DATASET – databáze

DECISION TREE – rozhodovací strom 

K

KOLERACE – souvztažnost

MACHINE LEARNING (ML) – strojové učení 

MEAN ABSOLUTE ERROR – střední absolutní odchylka 

METADATA – typ dat

MULTIDIMENSIONAL SCALLING (MDS)

tabulka vzdáleností mezi jednotlivými objekty
https://www.displayr.com/what-is-multidimensional-scaling-mds/

NEURAL NETWORK (NN) – neuronová síť 

schématické znázornění neuronové sítě

P

POOLING – sdružování

PROBABILISTIC PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS (PCA) – pravděpodobnostní analýza hlavních komponent

PYTHON SCRIPT – Python skript 

R

R SCRIPT – R skript

RANDOM DECISION FOREST – náhodný les 

U

UC Irvine LIBRARY – UCI knihovna