Základy programování v Minecraftu – 1. díl

8. 1. 2020 Minecraft

Minecraft, kdo by o něm neslyšel? Svět se spoustou kostiček, ve kterém máte téměř neomezené možnosti. Ovšem většina z nás ho zná jen jako pouhou hru, což už dávno není pravda. Nyní je to i dokonalá učební pomůcka užitečná v celé plejádě předmětů počínaje zeměpisem či matematikou a končící například chemií. Bohužel ani jednomu z jmenovaných se zde věnovat nebudeme. My se budeme věnovat jeho využití ve výuce informatiky, zejména pak programování v Minecraftu.

Proč ale využívat programování v Minecraftu

Samozřejmě to, že s ním lze vyučovat ještě neznamená, že to tak dělat musíte. Ale učit programování právě v Minecraftu nabízí výhody, o kterých si jinde můžete nechat jenom zdát. Tou hlavní je hmatatelnost. Jinde se po prvotní radosti studentů, kdy počítač dělá, co mu poručili, další nadšení rychle ztrácí a přestávají vidět jakýkoliv důvod v tom, proč by po počítači měli chtít, aby jim na obrazovku napsal „Hello Word“. Zde přichází Minecraft, kde můžou pomocí příkazů ovládat robůtka (Agenta) a sledovat, jak na ně v kostičkovaném světě reaguje. Dále Minecraft nabízí i přístupnost pro ty, co neumí anglicky tak dobře. A v neposlední řadě musím zmínit i jednoduchost celého procesu programování, který je tak vhodný i pro naprosté začátečníky.

Co je potřeba před začátkem programování

Pokud již máte na vašem Microsoft účtu zakoupen nebo jinak zaktivován přístup do Minecraft: Education Edition, potřebujete mít nainstalované jen 2 programy:

Oba můžete stáhnout z oficiálních stránek Minecraft: Education Edition.

Minecraft: Education Edition následně spusťte a přihlaste se skrze svůj office 365 účet. Potom si vytvořte svůj vlastní svět a spusťte program Code connection. Zde mohou nastat 2 situace:

  1. Program se vám automaticky přihlásí a vy už si jen musíte zvolit, v jakém programu budete pracovat. Zde zvolte MakeCode.
  2. Aplikace se vám nepropojí – pak musíte zkopírujte kód, který se vám objeví v Code connection do příkazového řádku ve hře (ten otevřete klávesou T), a pak, jako v prvním případě, zvolte program, ve kterém chcete pracovat.

Začátek programování v Minecraftu

A teď se můžete konečně dostat k programování. Pro tuto lekci budete ještě ignorovat vašeho malého agenta a vyzkoušíte si, co může udělat pouze váš herní avatar spolu se silou kódu.

První funkce se kterou budete pracovat je on chat command.

Blok kódu ze hry Minecraft Education Edition s příkazem "on chat command jump"
Blok kódu

Ta spouští jakýkoli kód uvnitř ní po zadání námi zvoleného příkazu do příkazového řádku ve hře.

Cvičení 1. – přivolání noci

Se znalostí této funkce se tedy můžeme vrhnout na náš první program, ve kterém si zahrajete na pána času.

Nejdříve ze záložky Player, ve které jsou funkce buď ovládané, nebo ovládající hráče, vytáhneme funkci on chat command a nastavíme její příkaz na „noc“.

Blok kódu ze hry Minecrfat Education Edition s příkazem "on chat command noc"
Blok kódu

Teď už jen potřebujete vložit akci, kterou naším příkazem provedete.  Jděte do složky Gameplay, zde jsou funkce týkající se spíš té herní stránky hry. Přeneste z ní příkaz time set. Tento příkaz umí v Minecraftu nastavit čas na 6 nejdůležitějších milníků dne (např. poledne, západ, ráno…). Nastavte ho na noc (night).

Blok kódu ze hry Minecraft Education Edition s příkazem "on chat command noc time set night"
Blok kódu

Tak a je to. Vytvořili jste váš první program v Minecraftu. Pro jeho spuštění stačí otevřít příkazový řádek klávesou t a zadat heslo „noc“ na to, abyste ji přivolali.

Cvičení 2. – závod s časem

Ale samotné zadávání příkazů není moc záživné, co? Co takhle posouvat čas každým vašim krokem!

Stačí nám k tomu jen funkce on player <action>, která se spustí když začnete dělat v ní specifikovanou aktivitu (např. chodit, plavat, padat…) a bude se neustále opakovat, dokud tuto aktivitu dělat nepřestanete. Vy vyberete chození (walk).

Blok kódu ze hry Minecraft Education Edition s příkazem "on player walk"
Blok kódu

Do té pak opět ze složky Gameplay vložíte příkaz time add, který posune čas ve hře o vámi zvolenou dobu. Vy ponecháte 100 tiků (6 minut herního času a 5 sekund našeho).

Blok kódu ze hry Minecraft Education Edition s příkazem "on player walk time add 100"
Blok kódu

A teď si můžete dát závod s časem i vy, anebo ne! Co takhle udělat něco trochu těžšího.

Cvičení 3. – Midasův dotek

Každý z nás by si přece rád trochu přivydělal a není lepší způsob zbohatnutí než pouhým dotykem měnit hlínu na zlato. Než ale začnete nechutně bohatnout, musíte pochopit ještě jednu věc – jak fungují souřadnice v Minecraftu.

Zaprvé si musíte uvědomit, že je to 3D svět, a tak máte osu x, y a z.

Jak fungují souřadnice v Minecraftu
Souřadnice v Minecraftu | zdroj: Gamepedia

V programování jste pak pro ně nulový bod vy. A tak když je blok postaven v souřadnicích například x = 1, y = 1, z = 1, tak je o jeden blok výš a také o jeden na východ i na jih, než je postavička.

Teď když už znáte souřadnice, můžete se pustit do programu.


Nejdřív budete znovu potřebovat funkci on player <action>, kde znovu vložíte „walk“.

Blok kódu z Minecraft Education Edition s příkazem "on player walk"
Blok kódu

A poté využijete dalšího příkazu replace block, který je tentokrát v záložce Blocks, kde jsou všechny příkazy pracující s bloky ve hře. Do tohoto příkazu musíte zadat 3 informace

  1. Jaký blok má hledat, když ho najde
  2. Za jaký blok ho má vyměnit
  3. V jakém rádiusu má hledat

Pro vaše účely zvolíte za blok, který hledá hlínu, tu bude vyměňovat za zlato a hledat ji bude v rádiusu dvou bloků na všechny světové strany a jeden pod sebe.

Blok kódu z Minecrft Education Edition s příkazy "on player walk replace with gold block when block is grass block from ~-2 ~-+ ~-2 to ~2 ~0 ~2.
Blok kódu

Funguje vám to? Pokud ano, tak výborně! Samozřejmě tyto programy jsou stále poměrně jednoduché, ale můžu vám slíbit, že v dalších dílech přijdou daleko těžší.

I tak ale doufám, že vám tento článek byl nápomocný, a že už se těšíte na další díl, kde si ukážeme logické operace.

Číst následující díl: Základy programování – 2. díl