Umělá inteligence – 1. díl

17. 3. 2020 Azure, Programming

Jak dokážou počítače, tablety, telefony a jiná zařízení předpovídat různé akce? Jak lze vyhledat konkrétní fotky v albu pomocí obsahu, který na nich je? Co je „mozkem“ virtuálních asistentů (např. Microsoft Cortana, Google Assistant či Siri)? Odpovědí na tyto a mnohé další otázky je umělá inteligence, které se budeme věnovat v této sérii článků.

Úvod

Umělá inteligence (neboli AI; z anglického výrazu „artificial intelligence„), je technologie, která umožňuje zařízením provádět nějakou autonomní činnost – zejména učit se z dat a následně i vytvářet souvislosti mezi nimi. Nejedná se však o kouzla, protože celý princip je založen na matematických modelech a základních znalostech z biologie.

Ačkoli se může zdát, že se jedná o něco relativně nového, není tomu tak. První zmínky najdeme již v knize od Karla Čapka R.U.R (1920) a reálný výzkum začal v 50. letech 20. století.

Využití

AI nalezneme téměř všude kolem nás, někdy i tam, kde bychom to ani nečekali, protože se v současné době stala trendem. Významnou roli zastává třeba v těchto oblastech:

Typy

AI je nadřazený obor, do kterého spadá několik různých podoborů. Některým typům se bude věnovat někdo jiný ve vlastních článcích. Vybral jsem 3 základní:

Strojové učení (Machine Learning)

Je oblast, ve které se algoritmus vylepšuje samostatným učením z často velkých objemů dat. Získané výsledky je následně možné aplikovat do studií.

Natural Language Processing

V překladu „Zpracování přirozeného jazyka“, je propojením strojového a lidského jazyka. Využití nachází především v překladačích.

Vnímání (Perception)

Zabývá se prezentací výsledku AI uživateli, případně i naopak (úpravou dotazu uživatele na strojově srozumitelnou informaci). Spadají sem služby rozpoznání obličejů (facial recognition), převod textu na řeč a naopak (text-to-speech / speech-to-text) nebo počítačové vidění (computer vision).

Programy a prostředí

Pokud vás AI zaujala, můžete si ji vyzkoušet v různých prostředích, která jsou zdarma dostupná k použití, například:

Ukázka prostředí Microsoft Azure Machine Learning
Ukázka prostředí Microsoft Azure Machine Learning | zdroj: studio.azureml.net
Ukázka prostředí Sony Neural Network Console
Ukázka prostředí Sony Neural Network Console | zdroj: Sony Neural Network Console
Ukázka prostředí TensorFlow Playground
Ukázka prostředí TensorFlow Playground | zdroj: playground.tensorflow.com

Cíle série

Chceme napsat články na různé projekty v Microsoft Azure Machine Learning Studio, na kterých vysvětlíme problematiku AI. První díly budou věnovány ukázkovým projektům, které v Machine Learning Studiu najdeme, a později se možná dostaneme i k vlastním projektům (popř. i k napojení do vlastní mobilní aplikace).