Umělá inteligence – 3. díl

9. 5. 2020 Azure, Programming

V předchozím článku jsme se dozvěděli, co to je Machine Learning Studio, seznámili jsme se s prostředím a vytvořili si základní model experimentu. Služba Azure Machine Leraning Studio ale umí daleko více. Pojďme si projít nějaké další základy, abychom se stali odborníky na strojové učení.

K získání základních znalostí použijeme již připravené modely. Po nich vždy bude následovat procvičení práce a řešení cvičení. Tak pojďme na to!

Práce s UCI knihovnami

V této kapitole si ukážeme, jak implementovat data z webového serveru, přiřadit názvy jednotlivým sloupcům, přezkoumat data a vytvořit základní statistiky.

Výklad

Vytvoření experimentu

Spustíme si naše Microsoft Azure Machine Learning Studio (dále jen MLS), přihlásíme se a založíme nový experiment z šablon Microsoftu nesoucí název „Sample 1: Download dataset…

EXPERIMENTS -> NEW -> EXPERIMENT -> SAMPLE 1 -> OPEN IN STUDIO

Screenshot z Azure Machine Learning Studia s panelem výběru nového experimentu.
založme si nový experiment | zdroj: studio.azureml.net/

Nyní se nám otevřel již hotový experiment. Pojďme si projít jeho jednotlivé části…

Import Data

Tato položka nám importuje dataset z webové stránky ve formátu CSV.

Enter Data Manually

V této položce nastavujeme manuálně názvy jednotlivým sloupcům. Nesmíme zapomenout opět nastavit správný formát a jako první název přiřadit colum_name. To kvůli návaznosti v R / Python scriptu.

Execute R Script / Python Script

Položka s R Scriptem zajišťuje vytvoření názvů sloupců. Pojďme se podrobněji podívat na kód.

# Do následujících dvou proměnných nadefinujeme, ze kterých portů dostaneme data
dataset1 <- maml.mapInputPort(1) # class: data.frame
dataset2 <- maml.mapInputPort(2) # class: data.framea

# Přejmenujeme sloupce v datasetu 2 na ty, které jsme zadali v datasetu 1
colnames(dataset2) <- c(dataset1['column_name'])$column_name;
data.set = dataset2;

# Data pošleme na výstup
maml.mapOutputPort("data.set");
Screenshot z Azure Machine Learning Studia s R skriptem.
R skript s komentáři | zdroj: studio.azureml.net/

R Script můžeme také nahradit za Python Script. Kód bude pak vypadat následovně:

# Naimportujeme knihovnu pro práci s datasety
import pandas as pd

def azureml_main(dataframe1 = None, dataframe2 = None):
    # Přejmenujeme sloupce v datasetu 2 na ty, které jsme zadali v datasetu 1
    dataframe2.columns = dataframe1.column_name
    
    # Data pošleme na výstup
    return dataframe2, 
Screenshot z Azure Machine Learning Studia s Python skriptem.
Python skript s komentáři | zdroj: studio.azureml.net/

Summarize Data

Položka, která je schopna vytvořit základní statistiky o daných datech a zobrazit názvy sloupců v tabulce.

Práce s experimentem

Nyní již stačí experiment jednoduše spustit pomocí tlačítka RUN. Jakmile bude celý proces dokončený, stačí, abychom klikli pravým tlačítkem na položku Summarize Data > Result dataset > Visualise a můžeme si zobrazit základní statistiky a celkovou tabulku s názvy sloupců.

Screenshot z Azure Machine Learning Studia s výslednou interpretací dat.
výsledná interpretace dat | zdroj: studio.azureml.net/

Výsledná síť může vypadat třeba takto (POZN. stačí vám pouze jeden typ skriptu, vyberte si ten, který vám vyhovuje více):

Screenshot z Azure Machine Learning Studia s výslednou sítí.
kompletní síť | zdroj: studio.azureml.net/

Úkol na procvičení

Do nového experimentu naimportujte data z této adresy (http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/adult/adult.data). Vytvořte názvy sloupců a vytvořte jednoduchou analýzu dat.

Informace k datům naleznete zde: http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/adult/adult.names . Využijte k získání názvů jednotlivých sloupců.

Řešení úkolu

Řešení projektu naleznete v Azure AI Gallery na adrese: https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/STC-Learn-Project-01

Závěr

Práce s daty v Azure není obtížná. Díky grafickému rozhraní se v MLS dokáže orientovat téměř každý. Pro vaše sebevzdělávání je výhodné využívat veřejných knihoven s velikým množstvím dat. Příkladem takové knihovny nám může být například https://data.world/uci nebo https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php.