Identity Secure Score

15. 4. 2020 Azure, IT Pro

Funkce Identity Secure Score je velmi intuitivní a je dobrým základním pomocníkem s vylepšením vašeho zabezpečení. V dnešním článku si rozebereme funkci Azure s názvem Identity Secure Score, která vám pomůže s vylepšením a doladěním vašeho zabezpečení.

Co je Identity Secure Score?

Identity Secure Score, neboli Zabezpečovací skóre, pomůže vaší škole se zjištěním a vylepšením úrovně vašeho zabezpečení.

Identity Secure Score je číslo, které určí míru vašeho zabezpečení. Toto číslo jde dále využít k porovnání s ostatními školami či instituty stejného zaměření a k vylepšení vašeho zabezpečení. Také objektivně odráží úroveň vašeho zabezpečení a navrhuje, jak vaše zabezpečení zlepšit.

ISS efektivně pracuje s daty – nejdříve zhodnotí vaše stávající zabezpečení, vytvoří návrh na zlepšení a po implementaci zlepšení vytvoří graf, kde je možné vidět úspěchy vašeho zlepšování zabezpečení.

Zobrazení příkladu ISS
Jak může vypadat Identity Secure Score

Jak ISS najdu a jak vypadá prostředí?

Do Identity Secure Store se dostaneme skrze Azure Active Directory. Na hlavním menu portálu Azure tedy zvolíme Azure Active Directory a zde, v kategorii Zabezpečení, nalezneme Identity Secure Score. Když si Identity Secure Score rozklikneme, vypadá následovně:

Obrázek do detailu ukazuje prostředí ISS.
Prostředí ISS

Nyní si rozebereme, jaké informace nám zde Secure Score nabízí.

Nalevo můžeme vidět naše Secure Score, a také porovnání s ostatními organizacemi stejného zaměření.

Zde můžeme vidět, jakým způsobem ISS porovnává jednotlivé organizace podobné té naší.
Porovnávání skóre ISS

V pravo vidíme již výše zmíněný graf, který ukazuje, jak se naše Secure Score mění.

Detail na graf ISS
Graf ISS

Pod těmito dvěma bloky nalezneme vylepšení, které povedou ke zlepšení našeho zabezpečení a tím i Secure Score. Vylepšení mají různé dopady na skóre, uživatele a náklady na implementaci.

Dopad na skóre, jak již z názvu vyplývá, říká, jaký dopad na skóre bude daná akce mít. Dopad na uživatele udává, jak moc budou uživatelé ovlivněni – nízký dopad uživatelé skoro nepoznají, střední už ano a vysokým budou přímo ovlivněni. Různé náklady na implementaci nám udávají, jak těžké bude toto vylepšení zavést do chodu a jak je náročné.

Detail na záložku ISS Vylepšení. Lze vidět jednotlivé kroky a jejich dopad
Vylepšení