Security baseline neboli standardní hodnoty zabezpečení

12. 4. 2020 Azure, IT Pro

MDM Security Baseline jsou předpřipravené profily zabezpečení, které obsahují doporučená nastavení. Pomocí nich dokážete velmi rychle a efektivně chránit data i zařízení vašich uživatelů. V tomto článku se na ně podíváme.

Při výběru vhodného základního zabezpečení pro vaši školu narazíte na zdánlivě stejná nastavení skupin zabezpečení. Lišit se budou pouze přednastavenými hodnotami, které však hrají ve výběru velice důležitou roli. Mohou vám totiž ušetřit práci s přenastavením ochrany na pro vás vyhovující typ. Pokud jste se s prostředím Intune ještě nesetkali a nevíte, jak správně vybrat, naleznete zde doporučení a osvědčené postupy týkající se nastavení.

Když si vytvoříte security baseline profil, automaticky budete využívat nejnovější verzi zabezpečení. Pokud se však objeví novější verze vámi používaného směrného plánu, využijte pro svůj profil vestavěnou možnost verzi změnit. Nemusíte se bát, že byste přišli o nastavení z vaší stávající verze. Je zde možnost konfigurace aplikovat v nové verzi. Informace o novinkách naleznete v souboru CSV, který je k dané verzi volně stažitelný. Po dokončení převodu se směrný plán automaticky nasadí na přiřazené skupiny zařízení.

Obrázek ukazuje nastavení konfigurace zabezpečení
Nastavení konfigurace zabezpečení | zdroj: Microsoft Endpoint Manager

Zařízení jsou reprezentována pomocí čtyř různých stavů. Při stavu Standartní hodnoty shody se všechna nastavení shodují s doporučením. Když se stav přepne na Neodpovídá směrnému plánu, tak alespoň jedno nastavení neodpovídá doporučení. Třetí možností je Chybně nakonfigurovaný, kdy nastavení není správně nakonfigurované a čeká na konfiguraci. Posledním stavem je Není k dispozici, kdy nastavení není možno použít.

Obrázek ukazuje přehled standartních hodnot zabezpečení
Přehled standartních hodnot zabezpečení | zdroj: Microsoft Endpoint Manager

Když je nastavení přepnuto na nekonfigurováno a není již spravováno pomocí směrného plánu, uchová si zařízení poslední verzi do doby aktualizace nebo manuální změny zabezpečení.