Disky v Azure

19. 4. 2020 Azure, IT Pro

V dnešním článku si ukážeme nacenění disků v Azure, jejich využití a možnosti přístupu. Disky se ve službě Azure mohou využívat několika způsoby.

Disky v Azure se dělí na nespravované a spravované.

Spravované disky

Ceny spravovaných disků

Spravované disky jsou určeny k trvalému ukládání dat. Služba Azure nabízí čtyři typy Spravovaných disků: Disk úrovně Ultra, Spravované disky SSD úrovně Premium, Spravované disky SSD úrovně Standard, Spravované disky HDD úrovně Standard. Tyto úrovně se liší v cenách a vlastnostech. Ve zkratce:

Spravované disky SSD úrovně Premium

Vysoce výkonné úložiště využívající SSD disky, které slouží k podpoře úloh náročných na vstupně-výstupní operace s velmi vysokou propustností a nízkou latencí.

Cenu ovlivňuje velikost, počet disků a také počet odchozích přenosů dat.

Pozn.: Všechny následující obrázky ukazující ceny disků jsou aktuální k datu tvorby článku, tj. k 23.9.2019. Aktuální ceny se dozvíte zde.

Obrázek popisuje detailní ceny SSD Premium disků
Cena za SSD Premium

Spravované disky SSD úrovně Standard

Nabídka disků je optimalizována pro testování a produkční zálohy základní úrovně, které vyžadují konzistentní latenci. Také je lze využít pro úlohy s velkým objemem dat, které vyžadují velkou propustnost.

Cenu ovlivňuje velikost, počet disků, počet transakcí a počet odchozích přenosů dat. Příklad nacenění:

Obrázek popisuje detailní ceny za SSD Standard
Ceny za SSD Standard

Disk úrovně Ultra

Vysoce výkonné disky SSD s konfigurovatelnými atributy výkonu, které poskytují nejnižší latenci a konzistentně vysoký počet IOPS a vysokou prostupnost. Disky tohoto typu poskytují nebývalý a mimořádně škálovatelný výkon s latencí menší než jedno milisekunda.

Ceny jsou závislé na velikosti disků, konfiguraci jejich výkonu a počtu disků.

Poznámka

Pro přesné ceny a nalezení disku, který bude vyhovovat přímo vám, se doporučujeme podívat na stránku o Spravovaných discích, kde se dozvíte dodatečné informace. Také doporučujeme použít Cenovou kalkulačku.

Využití disků v Azure

Úložiště v Azure můžeme využívat mnoha způsoby.

Běžné ukládání

Disky je možné využít k běžnému ukládání dat uživatelů či aplikací (nebo logfiles).

Virtual Machines

Jedno ze základních využití je propojení Azure disku s Virtuálním počítačem. Virtuální počítač pak disk může dále využívat.

Azure Storage redundance

Data se v Azure Storage automaticky replikují, aby byla zajištěna jejich stálost a vysoká dostupnost.

A spousta dalších využití.

Přístup k datům

Vaše data jsou v Azure přísně střežená. Jsou uplatňována důkladná opatření, která chrání vaše data před neautorizovaným přístupem či použitím.

Data jsou tedy bezpečně uložena a máte k nim přístup kdykoli.