Krize biodiverzity: Seznamte se s vymřelými druhy!

14. 6. 2020 Minecraft

Poznejte ty nejúchvatnější živočichy, co kdy žili na této planetě společně s lidmi. Využijte unikátní příležitost prozkoumat safari vyhynulých zvířat, které je plné modelů, informací a zajímavostí. Zjistěte více o příčinách, podstatě a následcích krize biodiverzity. Všechno toto je teď možné v česky přeloženém Minecraft světě!

Co můžete v Safari dělat?

Začněte projížďkou na horské dráze dlouhou přes 10 stanovišť. U každého stanoviště je precizní model vyhynulého živočicha a k němu také mnoho informací a zajímavostí.

Vybudovaná horská dráha s výhledem na zbytek světa s tématem krize biodiverzity.
Horská dráha s výhledem na mapu

Po prozkoumání všech zastávek na vás čeká hlavní budova. V té si můžete prohlédnout vystavěné modely biomů naší planety s nádhernými fotografiemi, ilustracemi a poznámkami, které vás zaručeně zaujmou. Okrajově se dočtete o vlivu genetiky a navštívíte zónu odlesňování.

Hlavní budova mapy s kupolemi obsahující jednotlivé biomy.
Hlavní budova světa

Na mapě na vás čekají:

Model irského losa v Minecraftu.
Irský los

Dobrodružný průzkum safari: kde a jak?

Tento edukační svět vytváří ohromující prostředí pro vedení zajímavé hodiny ve spoustě předmětů, kam krize biodiverzity zasahuje. Mapu tak můžete použít v rámci přírodopisu, ekologie, zoologie či biologie – včetně semináře, a to nejen na střední škole. Nebojte se svět prozkoumat také s mladšími dětmi, nebo si ji zahrajte jako jednotlivec. Nemusíte se strachovat, že byste nevěděli, jak na to.

Níže si můžete stáhnout příručky, ve kterých je hodina dopředu rozplánovaná a detailně popsaná. V přílohách se nachází také poznámky k mapě samotné a předpřipravené otázky týkající se ekologie, biologie a biodiverzity související se světem. Pokud využijete tyto materiály, jste na dobré cestě k tomu, aby vaše hodina byla jednoduše dokonalá.

Ukázka interiéru závěrečné budovy

Víte, že…?

V tomto čísle je mimo jiné 25 % všech savců a přes 40 % všech obojživelníků. Tvrdí se, že jeden ze sedmi organismů vyhyne dříve, než ho lidé objeví.

Lesy pokrývají 30 % souše. Drtivá většina je kácena kvůli zemědělství. Odhaduje se také, že do 100 let přijdeme o všechny deštné lesy.

Další třetina je v ohrožení. Pouze 1 % světového oceánu je chráněno. Se ztrátou korálových útesů souvisí ztráta druhů ryb, paryb, mořských hub, korýšů atd.

Zóna odlesňování vybudovaná ve světě.
Zóna odlesňování

Vakovlk tasmánský, kterého můžete potkat na mapě, je nejblíže příbuzný s ďáblem medvědovitým, který je také znám jako tasmánský čert. Ti spolu sdíleli řád kunovců a samozřejmě i oblast výskytu.

Kosterní pozůstatky těchto zvířat z čeledi slonovitých se nachází i na území ČR. Nalezištěm v Čechách jsou například Svobodné Dvory u Hradce králové, na Moravě pak jde o Dolní Věstonice a neopomenutelné Předmostí u Přerova. Právě tato dvě místa jsou nejvýznamnější archeologická naleziště u nás. Všechna z výše zmíněných míst vás pomocí zajímavých expozic, muzeí, archeoparků a naučných stezek vrátí takřka zpět do pravěku – stejně jako první tři stanoviště této mapy v Minecraftu.

Jedno ze stanovišť na mapě
Stanoviště Mamuta Srstnatého

O projektu

Tento svět byl přeložen z anglického originálu, který je dostupný zde. Na překladu a zdokonalení mapy se podíleli: Šimon Jakub Mráz, Lucie Sanetrníková a Adam Holda pod vedením Elišky Gärtnerové.

Pojďme na to!

Nezbývá nic jiného, než mapu stáhnout – a spolu s ní také již zmíněné instrukce k vedení hodiny a učitelská příručka, kterou můžete dle svého zájmu využít. Učiňte tak kliknutím na tlačítko níže díky mapě pro vás už nebude krize biodiverzity španělská vesnice. V případě, že Minecraft: Education Edition ještě nepoužíváte, mohl by vám být užitečný tento článek. Pokud se vám svět bude líbit, nebojte se ho sdílet dále.