Základy Machine Learning Studia

6. 7. 2020 Azure, Programming

Chcete si umět vycvičit vlastní model umělé inteligence, který vám umožní předpovídat situace, do kterých by se mohl dostat váš startup, firma či rodina? Nebo vycvičit model, který za vás dokáže rozhodovat a doporučit datově nejoptimálnější cestu? Do všeho tohoto se můžete ponořit i se svými žáky a studenty díky vzorové hodině, kterou jsme pro vás připravili.

O vzorové hodině

Vzorová hodina je připravený balíček několika souborů (prezentace, metodické příručky po učitele, slovníčku, úkolů, …), podle něhož můžete odučit vyučovací hodinu ve své třídě a seznámit tak studenty s novými možnosti dnešního světa.

Obsah

V této vzorové hodině se v první části seznámíme s základními vlastnostmi Microsoft Azure Machine Learning Studia (dále jen MLS) a představíme si myšlenku výpočetní síly cloudu.

Druhá praktická část nás provede celým prostředím a tvorbou prvního experimentu.

Na závěr jsme připravili Kahoot testík, kterým lze skvěle otestovat zábavnou formou to, jak dávali studenti pozor a vše jednoduše zopakovat.

Technické požadavky a vyžadované znalosti

Časová dotace

Metodika je koncipována, tak aby naplnila jednu vyučovací hodinu a aby ji bylo možné natáhnout a obohatit o zkušenosti navíc nebo ji zkrátit a sdělit studentům jen nejelementárnější dovednosti potřebné k pochopení fungování MLS.

Věková skupina

Metodika je zacílena především na studenty středních škol, jakýchkoliv oborů. Je ji možné použít u dětí druhého stupně.