Face visualization – úvod

11. 7. 2020 Azure, Programming

Chcete rozpoznat obličej, ověřit, či snad zjistit emoce? Jestli ano, tak Face visualization je správná volba. Právě tuto službu lze využívat díky Microsoft Azure.

Rozpoznávání obličeje je velice úžasný a užitečný systém, který zvládá detekovat, identifikovat, analyzovat, uspořádat a označit tváře na fotografiích. Dokáže rozpoznat podobnost ve dvou i více snímcích, na kterých je stejná tvář. Přiřadí tváři danou emoci a věk. Jelikož je rozpoznávání velice přesné, vznikají jen malinké odchylky. Proto se dá využít prakticky všude, kde je potřeba.

Face detection

Face detection detekuje lidskou tvář a vrátí obdélníkovou souřadnici obličeje. Detekce obličeje může případně obsahovat řadu dalších atributů souvisejících s tváří. Příklady: pozice hlavy, pohlaví, věk, emoce, barva vlasů, vousy a zda má daná osoba brýle.

Rozpoznání obličeje + získání informací z tváře.
Rozpoznání obličeje + získání informací z tváře | zdroj: Microsoft

Face verification

Face verification porovnává dvě tváře vedle sebe a na základě jejich podobnosti vyhodnocuje, zda jsou tváře totožné, či nikoli. Ke každé z porovnávaných tváří přidělí počet bodů podobnosti, dle kterých vyhodnotí žebříček nejvíce podobných tváří.

Podobnost v obrázcích (a) a (b). Ostatní vyhodnotí záporně, protože mají nízkou úroveň podobnosti.
Podobnost v obrázcích (a) a (b). Ostatní vyhodnotí záporně, protože mají nízkou úroveň podobnosti | zdroj: Microsoft

Face grouping

Face grouping vytvoří skupinu, do které přidělí uživatele s nejvíce podobnými rysy. Jeden uživatel může být přiřazen do více skupin. Když aplikace tvář nezná, tak jí vytvoří samostatnou skupinu, do které se můžou postupně přidávat podobné tváře, ať už na základě stejných rysů, podobné emoce a výrazu mimiky nebo tvaru obličeje.

Řazení jednotilivých osob do skupin.
Řazení jednotilivých osob do skupin | zdroj: Microsoft

Person identification

Person identification porovnává naši tvář s několika dalšími tvářemi v databázi. Slouží k rozpoznání osoby. Tuto metodu využívá policejní systém na rozpoznávání osob, nebo ji můžeme vidět například na letištích, kde potřebují zaznamenávat pohyb osob, a také ověřit jejich identitu.

Využití v praxi

Službu face využívá například několik sociálních sítí, které umožňují přidávat popisek k vašemu obličeji.

Připlete-li se vám do fotky, videa nějaká cizí osoba, věřím, že oceníte také možnost automaticky detekovat jeho obličej, rozmazat ho či ho rovnou odstranit.

V dnešní době také velice aktuální je využívání ověření totožnosti pomocí rozeznání obličeje při vstupu do chytrého zařízení.

ZAJÍMAVOST: Jak to vlastně funguje ověřování totožnosti pomocí kamery? Je zapotřebí do daného přístroje naskenovat detail své tváře. Poté při jakékoli manipulaci s mobilním zařízením stačí kouknout do kamerky, která srovná podobnost tváře s uloženým prvotním skenem. Jestliže se podobají, tak uživatele pustí do systému.

Závěr

Využívání této služby je velice oblíbené, protože se s ním setkávám poměrně často v dnešním životě technologií. Velice mě fascinuje, jak umělá inteligence dokáže rozpoznat do nejmenších detailů obličej.

Demo

Kde si můžu službu Face vyzkoušet, popřípadě se o ní více dozvědět?

Zde: https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/cognitive-services/face/

Pokud vás tento úvodní článek zaujal, neváhejte a přečtěte si nějaký z našich dalších článků. Najdete v nich např. i návod s přesným postupem, jak naprogramovat aplikaci, která bude právě této služby využívat.