Windows Autopilot – návod

28. 7. 2020 Azure, IT Pro

Windows Autopilot je cloudová technologie umožňující nasazení, resetování, či změnu účelu zařízení. S Windows Autopilot můžete konfigurovat zařízení snadno a rychle bez nutnosti asistence externích IT specialistů. Studentovi stačí pouze připojení k internetu a přihlašovací údaje. Navíc bude mít počítač vždy přístup k nejnovějším aktualizacím Intune.

Pokud se chcete dozvědět další informace, můžete tak učinit kliknutím na náš předchozí článek:

V tomto článku se zaměříme na konfiguraci Windows Autopilot v prostředí pro školy – Intune for Education, které poskytuje zjednodušené prostředí pro správu.

Konfigurace pro skupinu

Základní požadavky:

Potřebné vědomosti:

Konfigurace skupiny

Nyní pojďme nakonfigurovat výchozí profil nasazení Autopilot pro skupinu.
Doporučuji jej nastavit se standardními uživatelskými oprávněními. Odtud můžete přejít na jiné skupiny zařízení a nakonfigurovat profily nasazení s oprávněními správce.

V nabídce na levé straně přejděte na Skupiny > Všechna zařízení.

Konfigurace skupiny
Nastavení zařízení | zdroj: Intune

V části Nastavení otevřete Nastavení zařízení s Windows > Zápis > Windows autopilot.

Nastavení zápisu | zdroj: Intune

V poli „Nakonfigurovat profil nasazení Autopilot pro zařízení“ vyberte možnost „Řízené uživatelem.“ Po výběru této možnosti se zobrazí typ uživatelského účtu.

Nastavení zápisu | zdroj: Intune

Ve výchozím nastavení je vybrán standardní typ uživatelského účtu. Pokud chcete, aby všichni uživatelé ve vašem tenantu byli správci na svých zařízeních, vyberte místo toho možnost správce .

Volba oprávnění | zdroj: Intune

Pokud potřebujete vybrat oprávnění správce jenom některým z uživatelů, vytvořte pro ně profil skupiny a nasazení. Například pokud chcete, aby měli učitelé oprávnění správce, vytvořte skupinu, která se skládá ze zařízení učitelů. Pak proveďte kroky 2 až 4 v této části, chcete-li vytvořit profil nasazení, který má typ uživatelského účtu správce.

Závěrem

V tomto článku jsme si ukázali nastavení Windows Autopilot pro školní zařízení. Pro řešení problémů doporučuji navštívit stránku Troubleshooting na Microsoft Docs.