Azure Information Protection

6. 10. 2020 Azure, IT Pro

Všichni určitě ví, že v dnešní době jsou data to nejcennější a že je velmi důležité svoje data řádně chránit. Jak ale zajistit, aby se citlivá data nešířila volně emaily nebo dokumenty? Odpověď je vcelku jednoduchá: použít Azure Information Protection. A my si také řekneme, proč tomu tak je a díky čemu je vlastně tento způsob výhodný.

V první řadě je dobré si říct, co nám Azure Information Protection přináší. Jedná se o komplexní řešení zabraňující úniku citlivých dat jak vašich uživatelů, tak vaší společnosti. Ve výsledku to znamená méně starostí o citlivá data a jejich případný únik, který by mohl způsobit škody.

Teď se podíváme na to, jak vlastně tato technologie funguje. Azure Information Protection využívá služby Azure Rights Management Services, které jsou integrovány v dalších aplikacích jako Office 365 nebo Azure Active Directory. Tato služba přidává k souborům metadata (data, která se uživateli nezobrazí, ale využívají je další technologie). Metadata ve formě popisků jsou vždy v souboru nezávisle na jeho umístění a jsou poté použita k jeho klasifikaci. Správce tedy předdefinuje kritéria, která se vyhodnocují automaticky a sama přidělují popisky na dokumenty a emaily tvořené členy organizace. Popisky může také manuálně přidat uživatel, ať už z vlastního rozhodnutí, nebo na bázi doporučení.

Nastavení kritéria | zdroj: Azure Information Protection
Nastavení popisku | zdroj: Azure Information Protection
Nastavení kritéria | zdroj: Azure Information Protection

Administrátor zde může zvolit například výchozí popisek, který bude aplikován na dokumenty. Dále zde může nastavit, zdali bude muset uživatel odůvodnit odstranění nebo změnu popisku.

Systém potom pozná, že jste v emailu uvedl číslo kreditní karty a aplikuje na dokument popisky. Ty ale dělají vlastně co? Popisky brání různým akcím. Například pokud bude v popisku uvedeno, že se email nesmí přeposílat, tak nebudete mít možnost jej přeposlat.

Samozřejmě popisky může přiřadit i samotný uživatel, například v aplikacích Office 365. Zde je ukázka, jak přidat popisek v excelu.

Přidání popisku | zdroj: Microsoft Excel

Na závěr si to celé shrneme. Azure Information Protection umožňuje snadné nasazení a správu služby Azure Rights Management Services a k tomu přidává další funkcionalitu jako například sledování dokumentů dané organizace a statistiky týkající se citlivých dokumentů.