Speech to Text – v praxi

27. 1. 2021 Azure, Programming

Chcete rychle převádět zvuk z různých zdrojů na text a odstranit tak například bariéry v komunikaci? Tento článek vám ukáže, jak na to. Společně s námi si vytvoříte demo, které bude schopné vaši nahrávku převést na text a zjednodušit vám tak spoustu práce.

Jak vypadá finální výsledek?

Chcete-li se podívat, jak bude vypadat výsledek ještě než se vlastně pustíme do postupu, najdete ho zde. Máte zde připravené vše na vyzkoušení práce s umělou inteligencí a nepotřebujete k tomu ani jeden řádek kódu. Pokud ale chcete víc, než si jen něco vyzkoušet, ale i sami vytvořit, pokračujte s námi.

O projektu

Tento projekt vzniká v režii dvou studentů z Microsoft Studenského Trenérského Centra Anny Bicanové a Filipa Troníčka. Tento článek není zdaleka jediný, který v rámci tohoto projektu vyjde zde na blogu studuj.digital, proto se můžete těšit i na další. Jeden už dokonce najdete zde. V tomto článku se budeme zabývat službou Speech to Text v Azure a budeme ji demonstrovat v praxi.

Doporučujeme si před začátkem přečíst i tento článek, který vám představí službu Speech to Text ještě předtím, než ji uvedete do praxe.

Co budeme potřebovat?

Azure

K tomuto projektu budete potřebovat nějakou licenci na Azure. My používáme Azure for Students. Jak aktivovat tuto licenci si přečtěte zde:

Visual Studio Code

Abyste se mohli pustit do tohoto projektu, budete potřebovat nějaký textový editor. Doporučujeme Visual Studio Code. Ten najdete zdarma ke stažení na code.visualstudio.com a podrobný návod k instalaci si můžete projít zde:

API klíče z Azure Portálu

Postup k jejich získání si ukážeme v následujícím kroku.

Jdeme na to!

Azure API klíče:

Jako první si musíme vygenerovat API klíče (aplikační programovací rozhraní).

Stránka s nastavením vytvoření nové Speech aplikace
Vytváření služby Text Analytics | Zdroj: portal.azure.com
Vytváření projektu | Zdroj: portal.azure.com
Vytváření projektu dokončeno | Zdroj: portal.azure.com
Přechod ke kopírování klíčů | Zdroj: portal.azure.com
Kopírování klíčů | Zdroj: portal.azure.com

Kód

Prvně si vytvoříme složku na náš projekt a tu si otevřeme ve VS Code. Zde vytvoříme položku index.html, ve kterém bude struktura našeho webového projektu.

Nejprve si vytvoříme hlavičku. Zde nastavíme titulek stránky a importujeme naše skripty a styly.

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
 <head>
  <title>Rozpoznání řeči</title>
  <meta charset="utf-8" />

  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/mvp.css" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <!-- Speech SDK -->
  <script
   src="js/sdk.js"
   defer
  ></script>
  <script src="js/process.js" defer></script>
 </head>

V body našeho HTML vytvoříme tabulku s řádky:

 1. klíč – <input> pro API klíč
 2. region – <input> pro region služby
 3. tlačítko nahrát – <button> s id startRecognizeOnceAsyncButton (budeme ho hledat v JavaScriptu)
 4. výsledek nahrávání – <textarea> s id phraseDiv
 <body>
  <main>
   <div id="content" style="display: none;">
    <table width="100%">
     <tr>
      <td>
       <h1 style="font-weight: 500;">
        Rozpoznání řeci pomocí Azure Speech to Text
       </h1>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="right">Subscription klíč:</td>
      <td><input id="subscriptionKey" type="text" size="40" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="right">
       Zvolený region (neměňte, pokud nevíte, co děláte)
      </td>
      <td>
       <input id="serviceRegion" type="text" size="40" value="northeurope" />
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td></td>
      <td>
       <button id="startRecognizeOnceAsyncButton">
        Začít nahrávání
       </button>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td align="right" valign="top">Výsledek</td>
      <td><textarea id="phraseDiv"></textarea></td>
     </tr>
    </table>
   </div>
  </main>
 </body>
</html>

To by mělo vypadat cca takto:

Teď to půjdeme ještě nějak nastylovat, ať jsou prvky trochu více konzistentní.

Vytvoříme soubor style.css, do kterého přidáme následující styly:

body {
  font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; /* Nastavíme font, který chceme použít */
  font-size: 13px;
}

#phraseDiv {
/* Změníme dimenze našeho textarea inputu */
 display: inline-block;
 width: 820px;
 height: 200px;
 max-width: 100%;
}

td {
 max-width: 26vw;
}

Po malých úpravách bude projekt vypadat asi takto:

Poté si vytvoříme složku js a v ní soubor sdk.js, do kterého vložíme skript z GitHubu.

Jako poslední součást našeho programu bude skript process.js, který vytvoříme také ve složce js.

Na začátku souboru referujeme naše HTML prvky a uložíme si je do proměnných.

const startRecognizeOnceAsyncButton = document.getElementById(
 "startRecognizeOnceAsyncButton"
);
const subscriptionKey = document.getElementById("subscriptionKey");
const serviceRegion = document.getElementById("serviceRegion");
const phraseDiv = document.getElementById("phraseDiv");

Poté si předdefinujeme proměnné pro autorizační token, SDK pro komunikaci s API a poté ještě náš hlasový recognizer.

let authorizationToken;
let SpeechSDK;
let recognizer;

Následně vytvoříme funkci, která bude zavolána po načtení celého DOMu.

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  // Tady bude náš kód
})

Vytvoříme funkci, jejíž kód bude proveden po stisknutí nahrávacího tlačítka.

startRecognizeOnceAsyncButton.addEventListener("click", () => {

})

Prvně nastavíme, že se tlačítko zešediví a nepůjde s ním nijak interagovat a sekce výsledku se promaže.

  startRecognizeOnceAsyncButton.disabled = true;
  phraseDiv.innerHTML = "";

Dále definujeme proměnnou na konfiguraci. Dále do ní zapíšeme konfiguraci z tokenu.

  // if we got an authorization token, use the token. Otherwise use the provided subscription key
  let speechConfig;
  if (authorizationToken) {
   speechConfig = SpeechSDK.SpeechConfig.fromAuthorizationToken(
    authorizationToken,
    serviceRegion.value
   );
  } else {
   if (
    subscriptionKey.value === "" ||
    subscriptionKey.value === "subscription"
   ) {
    alert("Zadejte klíč!");
    startRecognizeOnceAsyncButton.disabled = false;
    return;
   }
   speechConfig = SpeechSDK.SpeechConfig.fromSubscription(
    subscriptionKey.value,
    serviceRegion.value
   );
  }

Nastavíme jazyk nahrávání a metodu – budeme nahrávat naším mikrofonem.

  speechConfig.speechRecognitionLanguage = "en-US";
  const audioConfig = SpeechSDK.AudioConfig.fromDefaultMicrophoneInput();
  recognizer = new SpeechSDK.SpeechRecognizer(speechConfig, audioConfig);

Teď nastavíme metodou SDK recognizeAsync hodnotu pole výsledku na text, který nám vrátí. Pokud se to nepovede, vepíšeme to do konzole.

  recognizer.recognizeOnceAsync(
   (result) => {
    startRecognizeOnceAsyncButton.disabled = false;
    phraseDiv.value = result.privText;

    recognizer.close();
    recognizer = undefined;
   },
   (err) => {
    startRecognizeOnceAsyncButton.disabled = false;
    phraseDiv.value = err;
    console.error(err);

    recognizer.close();
    recognizer = undefined;
   }
  );

Nakonec (již venku z .addEventListener funkce) načteme SDK a pokud úspěšně, tak schováme naše upozornění o chybějícím SDK souboru.

 if (!!window.SpeechSDK) {
  SpeechSDK = window.SpeechSDK;
  startRecognizeOnceAsyncButton.disabled = false;

  document.getElementById("content").style.display = "block";
  document.getElementById("warning").style.display = "none";

  // in case we have a function for getting an authorization token, call it.
  if (typeof RequestAuthorizationToken === "function")
   RequestAuthorizationToken();
 }

Závěr

Doufáme, že se vám podle našeho návodu podařilo udělat podobné demo jako jsme vytvořili my. Pokud jste z kódu něco nezachytili, je dostupný na GitHubu.