Bakaláři na Azure – 1. díl

24. 3. 2021 Azure, IT Pro

Bakaláři v cloudu bez dalších starostí o běh nebo stabilitu. Bezpečně, rychle a hlavně snadno. V tomto několikadílném návodu si ukážeme, jak kompletně zprovoznit systém Bakaláři na Microsoft Azure.

Výhody nasazení Bakalářů na Azure

Nejdůležitější sekce pro vás. Hlavní výhodou je fakt, že stroj budete mít ve správě vy, ale nemusíte zaručovat jeho stabilitu a chod. To za vás řeší poskytovatel. V tomto případě Microsoft. Stroj vám tedy poběží hladce a s ním i váš systém Bakaláři. Data máte kdykoliv přístupná a vše je na dosah ruky, zatímco je vše vzdáleně a bezpečně uloženo. Platíte jen za to, co reálně využíváte. Myslím, že není třeba dalšího přesvědčování. Jdeme na to!

Jak na to a co je potřeba

Pro přechod či zprovoznění Bakalářů na Microsoft Azure budeme potřebovat:

Je tedy zapotřebí provést objednávku virtuálního stroje, kterou provedeme následovně. Přejdeme na portal.azure.com. Zde se přihlásíme nebo vytvoříme účet, který doplníme o předplatné. Poté vyhledáváme „Virtuální stroje“, tedy „Virtual machines“. Pravděpodobně zde žádné mít vytvořené nebudeme. Vytvoříme si tedy jeden stroj pomocí tlačítka „Add“.

Aktivní virtuální stroje
Přehled virtuálních strojů | zdroj: portal.azure.com

Nyní se nám otevře tvorba daného virtuálního stroje. Pojďme si společně projít jeho základní nastavení:

Podrobnosti o projektu

Podrobnosti serveru

Účet správce

Pravidla příchozích připojení

Zde musíme povolit port 3389, který slouží ke vzdálenému ovládání serveru, port 80 a 443, pomocí kterých budeme provozovat webovou aplikaci.

Sítě

Zvolení parametrů virtuálního stroje
Nastavení virtuálního stroje | zdroj: portal.azure.com
Zvolení parametrů virtuálního stroje
Nastavení virtuálního stroje | zdroj: portal.azure.com

Případně přidáme další vlastní nastavení, např. zda již vlastníme licenci. Zkontrolujeme, zda v síťovém nastavení máme public IP adresu, a klikneme na „Review + create“. Nyní se nám bude virtuální stroj vytvářet. Po jeho vytvoření přejdeme do jeho přehledu a zde nalezneme ovládání, analýzy a další. Pro začátek naší práce se připojíme pomocí aplikace „Připojení ke vzdálené ploše“ a zadáme veřejnou IP adresu našeho stroje, ke kterému se pomocí povoleného portu 3389 připojíme. Poté stačí zadat jméno a heslo správce, které jsme si připravili (tyto údaje můžete kdykoliv obnovit na Microsoft Azure portálu).

Instalace

Pro zahájení instalace je zapotřebí mít stažený instalační program systému z následujících odkazů: 2019, 2020, 2021 a k nim Microsoft .NET Framework, který naleznete zde. K příslušné verzi musíte také samozřejmě vlastnit licenci. Ta lze zakoupit zde. V tomto návodu je použita verze 2019. Možná se ptáte proč, takže vám to vysvětlím. Verze 2019 nevyžaduje povinné připojení SQL, co se dat týče. Dále nevyžaduje přihlášení do systému Naše škola v Bakalářích, což je pro tento návod naprosto ideální. Samozřejmě si ukážeme, jak připojit SQL (v 2. díle). Některé školy mohou stále běžet na starších verzích tohoto systému. Samotné instalace se pak od sebe liší minimálně. Největší rozdíl je právě v přihlášení do systému, které je velmi snadné (zadání přihlašovacího jména a hesla, které jste obdrželi na základě objednávky, resetovat heslo si můžete zde) a aplikování připojení SQL. Bez toho nelze nainstalovat systém v novějších verzích. Pro aktualizaci pak slouží tlačítko dané aktualizace, které naleznete ve správě systému.

Spuštění instalačního programu

V instalačním programu nás budou zajímat dvě konkrétní věci, a to „Instalace systému Bakaláři“ a „Instalace na síťovou stanici“. „Instalace systému Bakaláři“ znamená instalaci celého systému např. na server, což je náš případ. „Instalace na síťovou stanici“ znamená vytvoření lokálních kopií systému, které budou závislé na instalaci provedené např. na náš server, což aktuálně náš případ není, ale později určitě bude. Zvolíme tedy „Instalace systému Bakaláři“.

Zahájení instalace systému
Nabídka instalačního programu | zdroj: bakalari.cz

Následně zvolíme „plná verze (nový program / upgrade)“ a podáme souhlas s licenčním ujednáním.

Vybrání licenční verze systému
Výběr verze | zdroj: bakalari.cz

Následně zvolíme možnost, která je pro nás vhodná. V tomto případě je to možnost poslední.

Zadání umístění licenčního souboru
Výběr instalace | zdroj: bakalari.cz

Následně si vybereme, jak a kam chceme instalovat jednotlivé programy systému. To je čistě individuální nastavení.

Zadání požadovaného umístění instalace
Výběr místa instalace | zdroj: bakalari.cz

Zmiňovaný přechod na SQL.

Upozornění o vypršení podpory uložení dat pomocí DBF souborů
Upozornění o vypršení uložení dat pomocí DBF | zdroj: bakalari.cz

Já si zvolil nastavení výchozí, proto jsou cesty programů následující:

Přehled instalace
Potvrzení umístění instalace | zdroj: bakalari.cz

Následně se spustí instalace systému a my se dostáváme k dalšímu bodu.

Základní konfigurace

Po úspěšném nainstalování je potřeba provést konfiguraci systému.
Ta je zcela individuální, proto vám v tomto bodě ukážu pouze svou, ukázkovou konfiguraci ve formě obrázků. Případně přidám i doporučení.

Konfigurace typu školy, ročníku, TMP souborů, nadstavby čtečky čárových kódů
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz

V možnosti TMP souborů doporučuji zvolit ukládání skrze %TEMP%.
Jedná se o ukládání do cesty, kterou využívají skoro všechny ostatní objekty v systému, tudíž zde vidím výhodu v tom, že budete mít vše pohromadě.

Konfigurace typu školy, ročníku, TMP souborů, nadstavby čtečky čárových kódů
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz
Konfigurace vysvědčení
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz
Rozšíření struktury učitelů
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz
Rozšíření struktury žáků
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz
Pokročilejší konfigurace systému
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz
Zadání názvu školy a jeho platnosti do systému
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz
Zobrazení názvu školy v systému
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz
Zadání ředitele školy a jeho nástupu do této funkce
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz
Zadání školního vzdělávacího programu, jeho kódu a rámcového vzdělávacího programu, a také platnosti od, do
Konfigurace systému | zdroj: bakalari.cz

Tímto (a případně dalšími, jinými kroky) je úplně ta nejvíce základní konfigurace dokončena.

Spuštění systému

Chyba Sqltran2.dll
Chyba při spuštění systému | zdroj: bakalari.cz

Po prvním spuštění systému se vám velice pravděpodobně zobrazí tato chyba. Její oprava je však velice snadná. Stačí spustit příkazový řádek jako administrátor. Následně zapište následující příkaz: „regsvr32 %vasecestakbakalarum%\evid\app32\sqltran2.dll“. Nyní restartujte systém Bakaláři. Ještě se provede aktualizace.

Prvotní aktualizace po instalaci
Průběh aktualizace | zdroj: bakalari.cz

Potvrdíme její dokončení.

Přístup pro další počítače

Je pravda, že systém Bakaláři máme, ale budeme jej muset provozovat i na počítačích našich učitelů. K tomuto skvěle poslouží druhá možnost při instalaci, tedy „Instalace na síťovou stanici“. Jelikož má náš virtuální stroj svou vlastní IP adresu, můžeme do svého systému přidat další umístění, a to síťové. Tomuto síťovému prostředí předáme svoji IP adresu, přiřadíme písmenko jednotky a můžeme spustit instalaci.

Instalace systému Bakaláři
Nabídka instalačního programu | zdroj: bakalari.cz

Následně vybereme, na kterém disku (v našem případě síťovém) je prostředí nainstalováno.

Vybrání síťově připojené jednotky
Identifikace jednotky | bakalari.cz

Samozřejmě určíme, že všechny programy jsou na jednom místě.

Bližší specifikace umístění systému Bakaláři na síťové jednotce
Určení částí instalace | zdroj: bakalari.cz

Po dokončíme již bude mít tento uživatel přístup k systému Bakaláři z jiného počítače.

Máme hotovo

Tímto jsme dokončili základní instalaci systému Bakaláři na Microsoft Azure. Je nutno podotknout, že verze 2019 by se neměla dále používat v ostrém provozu a můžete ji používat cca 200 dní, takže je vhodné systém ihned aktualizovat na novější verzi. Návod na upgrade systému naleznete ve 3. díle. Pro upgrade na verzi 2020 a výše potřebujete mít data uložená pomocí SQL. Návod na uložení dat pomocí SQL naleznete ve 2. díle.