Azure DevOps v kostce

29. 4. 2021 Azure, Programming

Také už vás nebaví používat velké množství platforem k tomu, abyste byly schopni vytvářet software pro vaši organizaci? Pokud tomu tak je, Azure DevOps je pro vás řešením! V tomto článku zjistíte, co to Azure DevOps je, co umí, jak si můžete založit účet v cloudu a popřípadě si Azure DevOps nainstalovat i na vaše on-prem datacentrum. Provedeme vás důležitým nastavením organizace/projektů, co jaká služba dělá a kolik co stojí peněz. Tento článek je jak pro ty, co se ještě moc nepohybují v IT, tak i pro ostřílené profesionály. Vše je vysvětleno dopodrobna a po dočtení tohoto článku byste měli vědět, jak Azure DevOps používat.

Co je Azure DevOps?

Azure DevOps je místo, které poskytuje vývojářské služby na vývoj kódu, řízení vývojářského týmu a následného publikování aplikací od testování až po samotný produkt. Toto vše je docíleno za pomoci pěti základních služeb: Azure Boards, Azure Repos, Azure Pipelines, Azure Test Plans a Azure Artifacts, které jsou poskytované pro každý projekt a můžete si je vypnout či zapnout na základě vaší preference. Všechny tyto služby si rozebereme v článku a postupně se dozvíte, co každá z nich dělá. Dále je také možnost si přidat do vašich projektů spoustu rozšíření z webu Marketplace, které jsou tvořené jak komunitou, tak Microsoftem.

Proč Azure DevOps používat?

Ať už jste programátor, IT technik, manažer či markeťák, nebo kdokoliv jiný, kdo se jakkoliv podílí na vývoji produktu, Azure DevOps je místo pro vás. V Azure DevOps můžete:

Azure DevOps prostě nabízí každému článku, co pracuje na projektu nějakou funkci.

Založení organizace a projektu na Azure DevOps

Když už víme, co to Azure DevOps je a přoč to používat, tak se můžeme vrhnout do založení organizace, pod kterou poté budeme zakládat projekty.

Pokyny Azure DevOps cloud

Základ

Pokud jste se rozhodli použít Azure DevOps v cloudu, tak se přesuňte na stránky Azure DevOps, kde klikněte na tlačítko „Začněte zdarma“.

Stránka popisující základy Azure DevOps
Stránka popisující základy Azure DevOps | azure.microsoft.com

Po kliknutí na tlačítko se dostanete na Micsrosoft login, zde se přihlásíte vaším účtem. Náš postup se větví na základě toho, jestli máte „Osobní“, nebo „Pracovní nebo školní (ADMIN)“ účet. Nejdříve si ukážeme postup pro „Pracovní nebo školní účet“ a poté pro „Osobní účet“.

Pracovní nebo školní účet

Pokud se tedy přihlašujete s pracovním nebo školním účtem, tak po kliknutí na tlačítko a přihlášení uvidíte následující stránku:

Stránka na založení projektu
Stránka na založení projektu | aex.dev.azure.com

Na této stránce vyplňte informace, dle vašeho uvážení, a klikněte vpravo dole na tlačítko Continue, v češtině Pokračovat. Jak si můžete všimnout, tak vám to automaticky založilo organizaci na Azure DevOps, v mém případě je název této organizace „pokus0763“. Můžete si ověřit, že vše proběhlo správně tím, že půjdete na dev.azure.com a kouknete se doleva nahoru.

Potvrzovací stránka redirectu do dev.azure.com
Potvrzovací stránka redirectu do dev.azure.com | aex.dev.azure.com
Výpis organizací v portálu Azure DevOps
Výpis organizací v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Osobní účet

Pokud se přihlašujete s osobním účtem, tak váš proces po tom, co kliknete na tlačítko a přihlásíte se bude vypadat takto. Na první stránce zmáčknete Continue, v češtině Pokračovat.

Počáteční stránka potvrzení souhlasu s TOS, Privacy Statement a CoC
Počáteční stránka potvrzení souhlasu s TOS, Privacy Statement a CoC | aex.dev.azure.com

Poté, co zmáčknete Continue, se vám ukáže další obrazovka, kde si tvoříte svoji organizaci. Vyberete jméno a v jaké oblasti budou vaše projekty hostovány. Poté zase zmáčknete Continue.

Stránka na založení organizace v Azure DevOps
Stránka na založení organizace v Azure DevOps | aex.dev.azure.com

Jakmile se dostanete do menu, tak jenom zadáte Jméno projektu a jestli má být veřejný či soukromý. Kliknete na Create project, česky Vytvořit projekt, a máte vytvořenou jak organizaci, tak první projekt.

Úvodní stránka Azure DevOps, kde je možnost založit projekt
Úvodní stránka Azure DevOps, kde je možnost založit projekt | dev.azure.com

Pokyny Azure DevOps Server

Pokud jste si nainstalovali Azure DevOps server, tak vás lokální webový portál už navede bez větších problémů. Organizace se vám automaticky vytvořila, musíte pouze vytvořit první projekt.

Organizace

Azure DevOps funguje na základě uživatele. Tento uživatel je poté řazen do různých organizací. Tyto organizace obsahují projekty. Je důležité si uvědomit, že jeden uživatel může být ve více organizacích. Je proto možné mít více organizací pro různé vývojové týmy, avšak to pouze v případě, že je to pro vás lepší, než mít vše pod jednou organizací. V organizaci také jsou, jak už jsme si říkaly, projekty, které jsou buď veřejné, nebo soukromé. Veřejné projekty může vidět každý, kdo je v organizaci, zatím co soukromé může vidět pouze ten, kdo je v daných projektech přidaný.

Menu

Když se přihlásíte na Azure DevOps, tak nejspíše uvidíte, nějaké menu podobné tomuto:

Úvodní stránka portálu Azure DevOps
Úvodní stránka portálu Azure DevOps | dev.azure.com

My si zde rozebereme základní a nejdůležitější tlačítka a co dělají. Začneme zleva a postupně se dopracujeme doprava.

Levá strana obrazovky

Levá horní část základní stránky portálu Azure DevOps
Levá horní část základní stránky portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Hned nahoře si můžete všimnout loga a nápisu Azure DevOps. Jakmile na tuto část kliknete, jste přesměrování na hlavní stránku organizace, ve které právě pracujete. Hned pod tím si můžeme všimnout listu vašich organizací a jedna je označena. To znamená, že v ní zrovna jste. Pod listem vašich organizací je možnost vytvořit novou organizaci, kterou můžete vytvořit následovně popsaným postupem. Dále, úplně dole je možnost nastavení organizace, ke které se dostaneme do hloubky za chvíli. Teď se ale přesuneme na střed obrazovky.

Střed obrazovky

Střed základní základní stránky portálu Azure DevOps
Střed základní základní stránky portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Zde si můžeme všimnout jména naší organizace, pod jménem překlikávacího menu, kde si můžeme vybrat: „Projects“, „My work items“, „My pull requests“. V kolonce „Projects“ vidíme všechny projekty, které jsou buď veřejné, nebo jsme jejich součástí, seřazené dle toho, jak je navštěvujete. Na tyto projekty si můžeme kliknout a dostaneme se do menu projektu.

Pravá strana obrazovky

Pravá horní část stránky základní stránky portálu Azure DevOps
Pravá horní část stránky základní stránky portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Zde se nejprve zaměříme na horní menu, kde si jako prvního můžete všimnout vyhledávacího okénka, které slouží k vyhledávání v projektech v celé organizaci. Poté hned napravo jsou ikonky listu. Pokud si na tuto ikonku kliknete, uvidíte všechny vám přiřazené úkoly, pull requesty, které vyžadují vaši pozornost, a oblíbené záložky u různých projektů. Dále je zde ikonka nákupní tašky, kterou když si rozkliknete, objeví se vám vyjíždějící menu, které vás odkáže buď do webu marketplace, nebo řízení rozšíření. Poté je tam ikonka otazníčku, přes kterou se dostanete na návody, zákaznickou podporu a právnické dokumenty/smlouvy. Předposlední ikonka je panáček s kolečkem. Jakmile na to kliknete, vyjede menu, kde se dostanete do nastavení, které souvisí s vaším účtem, ale i například s tím, jestli budete používat tmavý, nebo světlý mód. Úplně vpravo máte vaši ikonku účtu, kde se po kliknutí můžete odhlásit, nebo si změnit účet.

Nastavení

Pokud se dostanete do nastavení organizace, tak by se vám měla ukázat spousta informací. V následujících odstavcích byste měli být schopni pochopit, jak se v těchto informacích zorientovat.

Overview

Nastavení organizace sekce Overview v portálu Azure DevOps
Nastavení organizace sekce Overview v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Vlevo můžete vidět sloupeček se všemi nastaveními. Je jich hodně a v rychlosti si je všechny po jednom probereme. Jako první začneme s částí nastavení „Overview“, kterou můžete vidět na obrázku nad tímto textem. V první části „Overview“ můžete změnit název organizace, adresu, přes kterou se uživatelé dostanou k organizaci, popis organizace a časovou zónu. Poté, co změníte nastavení která chcete, kliknete na tlačítko Save a vaše změny se do pár sekund aplikují. Pod tím můžete ještě změnit vlastníka organizace, nebo organizaci smazat.

Projects

Nastavení organizace sekce Projects v portálu Azure DevOps
Nastavení organizace sekce Projects v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Všechny projekty zde najdete pod sebou. Pokud si na jeden z těchto projektů kliknete, přesměrujete se do Nastavení projektu. Vpravo nahoře si tyto projekty můžete filtrovat. Pod tím máte tlačítko na vytvoření projektu. Projekty si v tabulce můžeme řadit na základě názvu, popisku, poslední změny, procesu Azure Boards nebo Viditelnosti projektu.

Upozornění: Pokud si však projekt vlevo zaškrtnete, tak se tlačítko na vytvoření projektu změní na tlačítko na smazání projektu.

Users

Nastavení organizace sekce Users v portálu Azure DevOps
Nastavení organizace sekce Users v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V této sekci si jako první můžete všimnout, že jsou zde vypsaní uživatelé pod sebou. Uživatele můžete rovnat podle jména, Access Levelu, datumu přidání, posledního přihlášení. Pokud si na uživatele kliknete, tak se vám úplně vpravo objeví 3 tečky, na které když si kliknete, rozjede se vám menu, které vám umožní upravovat uživatele a jeho pravomoce v organizaci. Vpravo nahoře jste schopni si uživatele exportovat, filtrovat a poté i přidat. Pokud chcete přidat uživatele do organizace, musíte mu poslat pozvánku na email. Také si všimněte, že vlevo nahoře se můžete přepnout na možnost „Group roles“. Zde jste schopni nastavovat týmy a pravomoce mezi všemi projekty pod danou organizací.

Billing

Nastavení organizace sekce Billing v portálu Azure DevOps
Nastavení organizace sekce Billing v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Toto nastavení slouží k tomu, abyste si v organizaci nastavili, kam se budou účtovat využité služby. Defaultně organizace není nastavena na účtování, proto podléhá limitům verze zdarma, která vás omezuje na 5 uživatelů s basic plánem na organizaci, na jednu pipeline za privátní projekt, na 1800 minut MS Hosted CI/CD, a další důležitá omezení. Avšak můžete používat všechny služby (až na test plans), jsou však omezené. Pokud chcete nastavit účtování, tak klikněte na tlačítko „Set up billing“, které vám otevře nové okno vpravo. Poté si vyberte pod jaké Azure předplatné chcete Azure DevOps zařadit a klikněte na Save vpravo dole.

Permissions

Nastavení organizace sekce permissions v portálu Azure DevOps
Nastavení organizace sekce permissions v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V sekci permissions byste měli vidět všechny vaše skupiny práv. Vpravo nahoře je můžete filtrovat a přidávat, avšak to nejdůležitější přichází až poté, co si skupinu rozkliknete. V tu chvíli se dostanete do obrazovky, která vypadá následovně:

Nastavení organizace sekce Permissions > skupiny v portálu Azure DevOps
Nastavení organizace sekce Permissions > skupiny v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Zde můžete nastavovat všechna práva, která budou členové skupiny mít v organizaci a defaultně i v projektech. Dále jste schopni v kolonce „Members“ uživatele do skupin přidávat, odebírat a upravovat. Dále také můžete skupinu nastavovat a smazat v kolonce „Settings“.

Ostatní

V této sekci článku se ve zkratce dozvíte o ostatních nastavení organizace, která nebyla zmíněná samostatně.

Projekt

Pokud se řekne projekt v Azure DevOps, tak byste si měli představit jedno místo, kde jste schopni:

Menu

Pokud jste si založili nový projekt a kliknete si na něj, měli byste vidět následující rozložení obrazovky:

Základní menu projektu v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Z rozložení si můžete všimnout, že menu projektu se od menu organizace až tolik neliší. Jediné změny jsou to, že:

 1. vlevo jsou místo organizací vypsané služby a dole je nastavení projektu
 2. uprostřed se zobrazují podrobnosti vybrané služby

Jak si můžete všimnout, vlevo mám zapnuté všechny defaultní služby a pokud se rozhodnete založit projekt a začít pracovat s Azure DevOps, tak budete s největší pravděpodobností každou defaultní službu využívat, tak si o každé z nich musíme říct alespoň základy.

Overview

V overview vidíte důležitá data hned na první pohled. Overview se dělí do tří kategorií. Těmi jsou:

 1. Summary
Základní menu projektu sekce Summary v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Summary v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Na stránce summary vždy najdete poslední aktivitu, která vyžaduje vaši pozornost, vám přiřazené úkoly, popis projektu a celkové shrnutí projektu.

 1. Dashboard
Základní menu projektu sekce DashBoard v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce DashBoard v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Stránka Dashboards je místo, kde si každý team/jednotlivec může uspořádat co vše chcete vidět na jednom místě. To uděláte tak, že si kliknete na tlačítko „Add widget“, nebo „Edit“. V tuto chvíli se přesunete do editovacího režimu.

Základní menu projektu sekce Dashboard > Edit v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Dashboard > Edit v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Vpravo můžete vidět všechny widgety, které si můžete poskládat na vaši stránku tím, že je přetáhnete do prostoru. Jakmile máte hotovo, kliknete na tlačítko „Done editing“ a vrátíte se do už nově nadesignovaných Dashboards. Těchto jednotlivých dashboard může být kolik jen chcete a každý si může vybrat, jakou chce používat, pokud patří do týmu, kterému je Dashboard přidělena.

 1. Wiki
Základní menu projektu sekce Wiki v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Wiki v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Wiki slouží jako popis celého projektu. Pokud ještě wiki nemáte založenou, dostanete možnost, zda chcete wiki psát separátně od kódu, nebo jestli chcete nejnovější kód například v masteru použít jako wiki.

Pokud si vyberete možnost psát wiki ručně, dostanete se do následujícího okna:

Základní menu projektu sekce Wiki > edit v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Wiki > edit v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Jakmile dopíšete první stránku, klikněte na Save a poté na Close. Tím se dostanete na rozcestí vaší wiki:

Základní menu projektu sekce Wiki v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Wiki v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Na tomto rozcestí vlevo vidíte všechny vaše stránky wiki. Vpravo vidíte obsah stránky a pod obsahem můžete psát komentáře. Stránka jde také editovat tlačítkem vpravo nahoře „edit“.

Pokud si však vyberete možnost „Publish as code“, tak se dostanete do následujícího menu:

Základní menu projektu sekce Wiki > Publish code as wiki v portálu Azure
Základní menu projektu sekce Wiki > Publish code as wiki v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Zde vyberete, jaký repositář, jakou větev, jaký adresář a jaké jméno chcete wiki poskytnout a kliknete na tlačítko publish. V mém případě jsem dal adresář ‚/‘, což znamená, že chci kořen adresáře jako wiki. V kořenu mého adresáře mám pouze vygenerované README.md. Zobrazení wiki a zacházení s ní je poté stejné jako u vytváření wiki „ručně“, jediný rozdíl je to, že se ta wiki vygenerovala z kódu.

Azure Boards

V Azure Boards vidíte všechny své zadané úkoly a řídíte/třídíte si je, jako tým. Každý tým má svůj vlastní Azure Boards.

 1. Work Items
Základní menu projektu sekce Work Items v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Work Items v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Ve work items se zadávají a přiřazují úkoly. V tabulce jsou vidět všechny přiřazené úkoly. Pokud se rozhodnete zadat nový úkol, tak to uděláte po zmáčknutí tlačítka New work item. Proces přidávání work itemů je jednoduchý. První vyberete prioritu. Poté se vám ukáže nové okno, kde zadáte název a popis úkolu. Poté úkol přiřadíte a kliknete na tlačítko Save.

 1. Boards
Základní menu projektu sekce Boards v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Boards v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V části boards vidíte všechny přiřazené úlohy. Tyto úlohy si poté přetahováním dáváte do různých kategorií na základě toho, v jaké fázi vývoje jsou.

 1. Backlogs a Sprints

Backlogs a Sprints jsou dvě možnosti, které fungují podobně jako Work Items a Boards dohromady, akorát jsou to všechny informace pohromadě ve dvou různých grafických prostředích.

 1. Queries
Základní menu projektu sekce Queries v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Queries v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Queries je možnost třídit úkoly na základě nějaké vlastnosti. Queries se dělí na 2 typy. Ty, které jsou přiřazené vám / vytvořené vámi a ty, které jsou sdílené. Jak se vlastně taková query vytvoří? Začnete tím, že kliknete na tlačítko New Query a dostanete se na následující stránku:

MyQueries menu projektu sekce Queries v portálu Azure DevOps
MyQueries menu projektu sekce Queries v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Na této stránce si nastavíte podmínky, vyzkoušíte query přes „Run query“ a poté kliknete na Save query. Query by se vám poté měla zobrazovat na původní stránce. Jakmile se vám zobrazí, klikněte na ní a dostanete se ke svým výsledkům. Takto si můžete úkoly filtrovat na základě vaší preference.

Repos

 1. Files
Základní menu projektu sekce Files v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Files v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V části Files pouze vidíte své soubory ve svých větvích, které můžete nahoře vlevo prostřední části změnit. Pokud si chcete repositář naklonovat, použijte tlačítko vpravo nahoře, které vám vytvoří link na naklonování.

 1. Commits
Základní menu projektu sekce Commits v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Commits v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V části Commits se zobrazují všechny commity nezávazně na tom, v jakém byly provedeny pushy. Vlevo nahoře můžete změnit větev a vpravo nahoře můžete hledat či filtrovat commity. Pokud na commit kliknete, tak se vám otevře obrazovka, kde uvidíte všechny změny.

 1. Pushes
Základní menu projektu sekce Pushes v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Pushes v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V části Pushes se zobrazují všechny pushe a pod nimi commity. Vlevo nahoře můžete změnit větev. Vpravo nahoře můžete pushe filtrovat.

 1. Tags
Základní menu projektu sekce Tags v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Tags v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V části Tags můžeme vidět tagy, které jsou přiřazovány různým větvím. Například abychom označili nějakou větev jako vývojovou, tak si vytvoříme tag „dev“. Abychom si nějaký takovýto tag mohly vytvořit, tak musíme kliknout na tlačítko „New tag“. Poté by se Vám mělo ukázat následující okno:

Základní menu projektu sekce Tags > Create a Tag v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Tags > Create a Tag v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V tomto okně zadejte jméno tagu, větev, na kterou bude přidán, a nějaký popis tagu. Poté jsme schopni se přes náš vytvořený tag dostat k větvi.

 1. Pull requests
Základní menu projektu sekce Pull requests v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Pull requests v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Na základní stránce Pull requestů vidíte vaše pull requesty. Můžete si přepínat mezi: všemi, aktivními, kompletními i nepřijatými. Pokud chcete začít nový pull request, klikněte vpravo nahoře na tlačítko „New pull request“. To vás poté přesměruje na novou stránku.

Základní menu projektu sekce Pull requests > New Pull request v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Pull requests > New Pull request v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Zde už pouze vyberte z jaké a do jaké větve chcete udělat pull request. Dále napíšete název a popis pull requestu. Dále přiřadíte lidi, kteří mají pull request zkontrolovat. K pull requestu poté přidáme zadané úkoly a pokud je potřeba, tak přidáme i nějaké tagy. Poté už jen kliknete na Create.

Jakmile jste však vytvořili pull request, tak ještě nemáte vyhráno, musíte ho dokončit. Příklad takového dokončení vypadá následovně:

Základní menu projektu sekce Pull requests v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Pull requests v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Ve vrchní části vidíte informace o pull requestu, napravo jsou pomůcky na dokonání pull requstu a dole jsou komentáře a akce. Jak si můžete všimnout, tak prvně byl vytvořen pull request, poté byl přidat „Tomáš Diblík“ jako povinný kontrolor. Jakmile zkontroloval kód, zmáčknul vpravo nahoře „Approve“ a tím dal možnost původnímu žadateli dokončit pull request. Jakmile měl žadatel povolení, tak kliknul na tlačítko „Complete“ vpravo nahoře a dokončil tím pull request. Pull request se poté přidal do dokončených pull requestů.

Pipelines

Azure pipelines je služba, která vám umožní sestavit a publikovat vaši aplikaci přímo z cloudu. Pipelines je velice rozšířená služba, a proto neočekávejte, že si ji dnes celou rozebereme. Avšak podíváme se na základní funkce a dokonce si i jednu takovou pipeline sestavíme.

 1. Pipelines

Část s názvem Pipelines využíváme k tomu, abychom sestavili pipeline na sestavení projektu. Abychom začali, musíme nejprve založit novou pipeline. To uděláme tím, že klikneme na tlačítko „Create Pipeline“.

Základní menu projektu sekce Pipelines v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Pipelines v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Jakmile jste přesměrováni, tak se dostanete na následující obrazovku:

Základní menu projektu sekce Pipelines v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Pipelines v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Na této obrazovce si vyberete, kde máte uložený kód. Pokud se vám nechce pipeline psát v YAML, klikněte na dolní možnost „Use the classic editor“, avšak v tomto článku toto nebudeme dělat. Jakmile si kliknete na jednu z možností, musíte připojit repositář, pro který bude pipeline dělána. Jakmile jste udělali všechny kroky, tak se vám objeví okno, kde můžete psát váš YAML. Jakmile jste dopsali kód, klikněte na šipečku vedle tlačítka „Run“, která je vpravo nahoře, a poté klikněte na možnost „Save“. Jakmile jste dokončili všechny kroky, tak by vaše okno mělo vypadat následovně:

Základní menu projektu sekce Pipelines v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Pipelines v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Zde si můžete všimnout, že vidíte všechny vaše pipeliny a pokud si na některou kliknete, tak se dostanete do podrobností pipeliny. Pokud si však na pipeline pouze najedete, tak se vám vpravo zobrazí 3 tečky, po kliknutí na tyto tečky můžete pipeline: upravit, odstranit a spustit. Poté můžete vidět vpravo nahoře tlačítko „New pipeline“, přes které založíte novou pipeline.

 1. Enviroments

Enviroments umožňují do vašich prostředí, ve kterých se váš kód staví, přidat i prostředí lokální. To uděláte tak, že stisknete tlačítko „New enviroment“, vyberete si typ prostředí a kliknete na „next“. Poté si zkopírujete vám vygenerovaný příkaz a spustíte ho na své mašině. Poté jste schopni na toto prostředí směřovat svůj build.

 1. Releases

Tato část Pipelines je jedna z nejdůležitějších, protože zde propojíte pipeline na build a přidáte k ní publikování. To uděláte tak, že kliknete na tlačítko „New pipeline“

Základní menu projektu sekce Releases v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Releases v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Vlevo si nastavíte stavěcí pipeline a vpravo si po kliknutí vyberete, jaký styl publikování preferujete, avšak si všimněte toho, že u horní kolonky „Tasks“ je vykřičník a pipeline nejde uložit. Abychom totiž mohli publikovat náš hotový build, musíme nastavit informace o tom, kam to publikujeme. Jakmile si kliknete na Tasks, tak se dostanete do následujícího prostředí:

Základní menu projektu sekce Releases v portálu Azure DevOps
Základní menu projektu sekce Releases v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Zde si musíte propojit Azure subsription a service name, abyste mohli pokračovat a stisknout tlačítko „Save“. V tuto chvíli máte pipeline hotovou a můžete ji spustit.

 1. Library

Library je místo, kde si uschováváte všechny Vaše skryté klíče a proměnné. Tyto proměnné jste schopni použít v pipeline. Pokud byste o tuto možnost měli zájem, tak doporučuji si přečíst nějaké další podrobné info.

 1. Task a Deployment groups

Tato dvě odvětví slouží pouze k přidání často používaných Tasks a Deployments do skupin, které můžete na jedno kliknutí spustit všechny. Pokud byste o tuto možnost měli zájem, tak doporučuji si přečíst nějaké další podrobné info.

Test plans

Azure Test plans je komplexní místo na testování vašeho kódu a mnohem více. Na jednom místě můžete plány tvořit, nastavit, spustit, prověřit a získat data o průběhu testu. Bohužel se každý projekt nastavením plánů liší. V tomto článku si Azure Test plans neukážeme do hloubky stejně, jako ostatní, avšak Microsoft na ně má skvělou dokumentaci.

Artifacts

Azure artifacts je místo, kde si můžete uschovávat balíčky, které používáte v různých programech. Tyto balíčky jsou poté přiřazeny k projektu. Azure artifacts existuje kvůli tomu, že různí klienti na správu balíčků vytvářejí místní soubory v PC. Tyto soubory poté mohou být nedopatřením upraveny a při dalším vývoji by tyto úpravy mohly znamenat nevysvětlitelné errory. Azure artifacts by vždy mělo zajistit, že verze balíčků jsou pro všechny vždy stejné. Jakmile si kliknete na artifacts, tak byste si měli všimnout toho, že potřebujete vytvořit feed. Těchto feedů bude více. Pod každým feedem poté připojíte klienta na správu balíčku, dle vašeho usouzení. Například: dotnet, NuGet, npm, Maven, pipdalší.

Nastavení

Nastavení projektu je, stejně jako u nastavení organizace velice rozsáhlé, a proto si rozebereme pouze nejdůležitější části a poté si řekneme něco málo i o zbytku.

Overview

Nastavení projektu sekce Overview v portálu Azure DevOps
Nastavení projektu sekce Overview v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Jak si hned na první pohled můžete všimnout, tak menu je velice podobné tomu organizačnímu. Jediné, co nám přibylo je možnost vypnout a zapnout jednotlivé služby. Všechna ostatní funkcionalita zůstává stejná.

Teams

Nastavení projektu sekce Teams v portálu Azure DevOps
Nastavení projektu sekce Teams v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V kolonce Teams vidíme všechny naše týmy. Pokud si na některý z těchto týmů klikneme, tak se dostaneme do nastavení daného týmu, kde můžeme tým měnit, odstraňovat, přidávat do něj uživatele a mnohem více. Tlačítkem „New Team“, které je vpravo nahoře, přidáme tým nový.

Permissions

Abychom mohli začít pracovat s Azure DevOps právy, musíme nejprve pochopit, jak se řadí uživatele a jak jsme schopni přiřazovat pravomoce dle toho, jak potřebujeme, což je znázorněno na následujícím diagramu:

Zobrazení toho, jak fungují pravomoce v Azure DevOps
Zobrazení toho, jak fungují pravomoce v Azure DevOps

Jak si můžete povšimnout, tak pod jedním Azure DevOps může být více organizací a každá má pod sebou všechny uživatele dané organizace a projekty dané organizace. Tito uživatelé však (pokud neurčeno jinak) mají pouze práva na prohlížení projektů, které jsou jim příslušní, nebo jsou veřejné. Dále jsou pod každým projektem týmy. Týmům jsou přiřazovaná práva a uživatelé. Tito uživatelé poté podléhají právům týmu u daného projektu. Když už jsme pochopili, jak práva fungují, tak je můžeme přiřadit našim existujícím týmům.

Nastavení projektu sekce permissions v portálu Azure DevOps
Nastavení projektu sekce permissions v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

Jako první věc, které si můžete všimnout, je to, že práv je mnohem více, než týmů. To je proto, abychom nemuseli pro vše zakládat nový tým. Pokud si chcete přidat novou skupinu práv, tak klikněte vpravo nahoře na tlačítko „New Group“. Pokud si však chcete nastavit, co bude mít jaká skupina za pravomoce, tak musíte na danou skupinu práv kliknout. Poté byste měli být přesměrováni na následující obrazovku:

Nastavení projektu sekce Teams > Team v portálu Azure DevOps
Nastavení projektu sekce Teams > Team v portálu Azure DevOps | dev.azure.com

V tomto okně si můžete nastavit různá práva pro různé služby. Také zde můžete skupinu pravomocí upravovat, či smazat.

Ostatní

V této sekci článku se ve zkratce dozvíte o ostatních nastavení projektu, která nebyla zmíněná samostatně.

Jak si nainstaluju Azure DevOps Server na on-premis?

Azure DevOps Server vs Cloud

Je dobré vědět, že Azure DevOps je nabízen, v době psaní tohoto článku, ve dvou variantách: Azure DevOps a Azure DevOps Server. Jaký je tedy mezi nimi hlavní rozdíl a kdy si vybrat jakou variantu? Hlavní rozdíl je ten, že Azure DevOps běží v cloudu a platí se způsobem „Pay As You Go“, zatímco Azure DevOps Server běží u vás ve vašem On-premis datacentru a platí se způsobem „Licencování“. Obě verze jsou designově stejné a funkčností také nejsou daleko od sebe, až na to, že jedna jede v cloudu a druhá lokálně. Pokud tedy vše chcete spravovat lokálně a nevadí vám platit si Licenci i na produkty, které nevyužijete, doporučil bych vám Azure DevOps Server, pokud vám však nevadí, že vše leží v cloudu a chcete platit pouze za to, co využijete, tak bych vám doporučil Azure DevOps.

Stažení

Stránka popisující základy Azure DevOps
Stránka popisující základy Azure DevOps | azure.microsoft.com
Dokumentace Microsoftu, odkud si můžete stáhnout Azure DevOps server
Dokumentace Microsoftu, odkud si můžete stáhnout Azure DevOps server | docs.microsoft.com

Instalace a konfigurace

Instalační menu Azure DevOps serveru
Instalační menu Azure DevOps serveru | Azure DevOps Server installer
Konfigurační menu Azure DevOps serveru
Konfigurační menu Azure DevOps serveru | Azure DevOps Server installer

Jako první klikněte na kolonku „Language“, kde si nastavíte jazyk, ve kterém chcete program mít. Pozor, v návodu bude vše anglicky.
Dále si klikněte na kolonku „SQL Server Instance“, kde si nastavte, zda chcete nainstalovat novou SQL Server Express instanci, nebo chcete použít stávající. V tomto návodu však použijeme volbu druhou.
Dále si klikněte na kolonku „Database“, abyste si nastavili, kterou databázi bude Azure DevOps využívat ke svému chodu, doporučuji založit novou DB, ale to už je pouze věc preference.
Dále si klikněte na kolonku „Appliacation Tier“, kde si můžete nastavit, zda chcete HTTP, HTTPS, nebo custom protokol.
Jako poslední si klikněte na kolonku „Search“, kde si nastavíte 2 políčka: User a Password, tyto údaje si zapište, protože budou potvrzovat identitu search service

Až doděláte všechny kroky nad tímto textem, klikněte vpravo dole na review a poté na verify a následně na configure a na konec ještě klikněte na next. Až se všechny tyto akce dokončí, tak gratuluji, protože jste právě úspěšně nainstalovali Azure DevOps portál na lokální síti. Na vaší obrazovce byste právě teď měli vidět odkaz na váš lokální Azure DevOps Server.

Závěr

Azure DevOps je nástroj, který, pokud je použit správně, vám pomůže zefektivnit práci na projektech. Avšak je to také velice rozsáhlý nástroj, a proto je trochu složitější, než se s ním naučíte úplně pracovat. Cena je transparentní a dá se jednoduše spočítat. V tomto článku jsme se ani nedostali k složitějším věcem, pouze jsme od všeho probrali základy. Teď už jen zbývá, abyste šli a sami si to vše proklikali a zkusili. V neposlední řadě bych vám chtěl poděkovat, že jste se dostali až sem a tímto se s vámi loučím.