Najděte si nejvýhodnější cloudové řešení

13. 8. 2021 Azure, IT Pro

Možná jste se již setkali s názorem, že cloudové technologie jsou vhodné pouze pro malé firmy, které si nemohou dovolit nákup vlastních serverů či nemají pro tyto stroje prostor. Nebo naopak, že cloud je pouze pro velké firmy, které mohou na začátku vynaložit velké finanční prostředky či již také nemají prostor pro nové servery. Není tomu ale tak. Cloudové technologie jsou vhodné pro jakkoliv velkou firmu, i tu, která již má nějaké vlastní servery. Stačí si najít vhodné řešení pro vás a jak na to, si dnes ukážeme.

Co je to cloud

Začneme s tím, že si ukážeme, k čemu nám může být vhodný. Není totiž pravda, že je pouze pro ukládání souborů či fotek. S pořízením cloudových technologií získáte také:

Výhody cloudu

Poznámka: Škálování dělímé na vertikální škálování, kde zvýšujeme výkon existujícího serveru přidáním dalších procesorů nebo paměti a horizontální škálování, kde přidávání další servery, které pak fungují společně všechny jako jedna jednotka.

Poznámka: SLA neboli Service Level Agreement je smlouva s vaším poskytovatelem cloudu o minimální dostupnosti jím poskytovaných technologií. Standardem je dnes 99,99%, což poskytovatelům umožňuje výpadek technologií na méně jak 5 minut za měsíc.

Typy cloudu

Modely cloudu (Cloud Computing)

Cloudové modely Iaas, Paas a SaaS
Modely cloudu | zdroj: dataweavers.com

Existují různé modely, které se liší tím, za co je odpovědný zákazník a za co poskytovatel. IaaS neboli Infrastructure as a Service jsou například virtuální počítače. Uživatel odpovídá za bezpečný software i hardware. Platform as a Service zkráceně PaaS je řešení pro vývoj a následné nasazování aplikací. Z Azure prostředí sem tedy například patří služba Azure App Service. SaaS je zkratlou pro Software as a Service, což jsou aplikace v cloudu jako Office 365. Zde jste jako uživatel z pohledu bezpečnosti zodpovědný pouze za uživatelská data.

Jak platíme za cloud

Velmi populárním typem placení se stal model pay-as-you-go, který určuje, že platíme za již uběhlý měsíc a to pouze za technologie, které jsme využili. Veškeré své výdaje si můžete dopředu spočítat pomocí cenové kalkulačky dle našeho návodu. Pokud studujete, můžete využít kredity zdarma díky Azure for Students.

Microsoft a cloud

Společnost Microsoft nabízí hned čtyři různé cloudové řešení:

Závěr a zajímavé odkazy

Dnes jsme si ukázali, že není nutné si kupovat servery, které budete využívat jen částečně a budete se muset starat o jejich funkčnost. Pokud byste se chtěli v této oblasti vzdělat dále, doporučím zde pár odkazů: