Úvod do Azure Active Directory

16. 12. 2020 Azure, IT Pro

V této vzorové hodině se dozvíte o důležité součásti Azure – adresáři Azure Active Directory. Přiblížíme vám, co to AAD je, k čemu slouží a jak funguje.

O vzorové hodině

Vzorová hodina je připravený balíček několika souborů (prezentace, metodické příručky po učitele, slovníček, úkoly, …), podle něhož můžete odučit vyučovací hodinu ve své třídě a seznámit tak studenty s novými možnosti dnešního světa.

Obsah

Ve vzorové hodině se nachází prezentace, dokument a test Kahoot. Dokument obsahuje všechny důležité a potřebné informace o AAD. Slouží k seznámení s tématem a přináší všechny důležité informace nutné k prezentaci. Dokument je navíc rozčleněn podle snímků, takže orientace v něm je jednoduchá. Obsahuje i praktickou část, podle které může prezentující ukázat, jak vypadá prostředí AAD, a názorně předvést pár funkcí. K tomuto kroku je potřeba účet správce v Azure. Na závěr je možné ověřit získané znalosti pomocí testu Kahoot.

Technické požadavky a vyžadované znalosti

Časová dotace

Odprezentování by mělo zabrat jednu vyučovací hodinu.

Věková skupina

Vzorová hodina je cílena na studenty středních škol jakýchkoliv oborů.