Digitální občanství

20. 1. 2022 Minecraft

Dnešní děti se pohybují na internetu již od základní školy. Na nás tedy visí důležitý úkol – naučení jak se na internetu správně chovat. Hodina digitálního občanství v Minecraft: Education Edition učí žáky, jak se na internetu mají chovat tak, aby jednali bezpečně, legálně a eticky.

Požadavky

Poznámka: Mapa je dostupná ke stažení zdarma níže v příloze.

Co je to digitální občanství?

Děti dnešní doby se v online světě pohybují od velmi útlého věku a většinou velmi často. Je proto potřeba dbát na to, abychom nynější žáky základních škol naučili správnému „digitálnímu občanství“. Digitální občanství je něco, co má každý, kdo se pohybuje na internetu. S digitálním občanstvím se ale vážou určité povinnosti. Pokud se všichni začneme pravidly odpovědného digitálního občanství řídit, internet se stane pro nás všechny bezpečné a zábavné místo.

Obrázek zachycuje hlavní halu této mapy digitálního občanství
Hlavní hala (lobby) mapy Digitální občanství | Zdroj: přiložená Minecraft mapa

Co se žáci naučí?

V průběhu hodiny se žáci velmi interaktivní formou naučí o čtyřech základních principech digitálního občanství. Uveďme si tyto čtyři principy:

Obtěžování

V sekci Obtěžování se žáci naučí, co je to obtěžování v digitálním světě a jaké může mít následky. V této sekci je vyzveme k tomu, aby pomohli opravit staré ruiny. Po 10 minutách jejich práce ale přijde někdo, kdo jim jejich dílo zničí. Žáci se tím naučí, že na druhé straně obrazovky se nachází také člověk, který má city – stejně jako oni. Naučí se, že jejich slova a činy mohou zraňovat, a tedy že by si měli dávat pozor na to, jak se k ostatním v digitálním světě chovají.

Obrázek ukazuje na záměrně zničenou stavbu v mapě digitálního občanství
Obrázek ukazuje na prostor knihovny z této mapy.

Mediální gramotnost

V druhé sekci se žáci naučí jednu z nejdůležitějších moderních dovedností, a sice mediální gramotnosti. Mediální gramotnost znamená umět se orientovat v ohromném množství informací, které se k nám dostává ze spousty různých zdrojů. Žáci se v této sekci naučí zpracovávat informace a rozlišovat fakta od dezinformací. Velmi naučnou a zábavnou metodou se naučí oddělovat důvěryhodné zdroje od těch pochybných.

Digitální krádež

V sekci Digitální krádeže se žáci naučí o autorských právech. Naučí se, co to znamená plagiátorství, a že se nepřísluší vydávat cizí práci za svou. Pomocí hry se dozví, jaké důsledky může kopírování cizí práce a vydávání jí za vlastní.

Obrázek ukazuje na soutěž stavitelů.
Obrázek ukazuje první, co hráči uvidí v sekci sdílení. Imitace okna operačního systému v Minecraftu.

Sdílení

V sekci Sdílení se žáci naučí o tom, že ne vše se hodí na internetu sdílet. Existují informace, jejichž sdílení by mohlo být i nebezpečné. Naučí se tak rozlišovat informace, které na internet patří od těch, u kterých by to mohlo být nebezpečné či mít jiné negativní důsledky. Jejich úkol představuje se rozhodnout, zda různé příspěvky lze označit za vhodný na sdílení – anebo radši ne.

Znáte těchto 5 slov?

Záměrné rozčilování jiného hráče ničením či přestavováním jeho staveb nebo jiných věcí na jeho „pozemku“. 

Hráč, který záměrně vyvolává hádky či rozrušuje jiné hráče za pomoci chatu za účelem naštvání ostatních hráčů. 

Nehratelná postava (z angl. Non-Playable Character). Postava ve hře, která běžně nemůže být ovládána hráčem. V Minecraftu například vesničan.

Záznam všeho, co uděláš online, ať už je to zveřejněno nebo ne. 

Z neherní věci či prostředí vytvářet věc úzce spjatou s hrou či hraním. Tato věc však neztrácí na původním významu či účelu, pouze je hrou kladně obohacována (např. gamifikace výuky).

Čeština

Mapa byla z anglického originálu přeložena do češtiny v plném rozsahu. Českou verzi mapy můžete stáhnout níže v příloze. Pro správné fungování překladu je potřeba mít v Minecraft: Education Edition nastavený český jazyk.

Závěr k digitálnímu občanství

Princip Digitálního občanství se někdy může považovat za méně důležitý. Občas mu proto věnujeme menší pozornost, než kterou by si zasloužil. Na naučení dnešních dětí odpovědného digitálního občanství bychom měli klást větší důraz. Je ale náročné žáky v běžné hodině naučit principy odpovědného digitálního občanství, proč jsou důležité, a proč by je měli dodržovat. Minecraft: Education Edition a mapa Digitální občanství dává všem učitelům skvělou možnost tuto tématiku žáky naučit možná zábavnější, interaktivnější efektivnější cestou. Uvidíte, že vaše žáky bude mapa Digitálního občanství opravdu bavit, a že se stihnou naučit více, než byste možná čekali.

Dodatek: Všechny použité snímky obrazovky byly pořízeny v prostředí Minecraft na výše adresované mapě.