Jak si stanovit cíle a držet se jich?

31. 3. 2022 Tips&Tricks

Únor skončil a je čas si položit upřímnou otázku – držíte se stále svých předsevzetí, které jste si stanovili na tento rok? Pokud jste odpověděli ne, nezoufejte. Většina předsevzetí a cílů, které si lidé před novým rokem stanoví, jsou totiž odsouzena k neúspěchu už předtím než nový rok začne. Proč? To se dovíte v tomto článku.

Proč mnoho lidí neuspěje

Neurčí si dostatečné ,,proč“

Cíle jako ,,chci zhubnout“ nebo ,,chci se naučit programovat“ jsou logické. Problém ale vězí v tom, že jsou v samotném základu povrchní. Mnoho lidí chce zhubnout a naučit se programovat. Proč to ale chcete vy? Na tuhle otázku si mnoho lidí buď odpoví nedostatečně, nebo si ji nepoloží vůbec. Důvod k dosažení cíle by měl vycházet z našich vnitřních hodnot. Je má hodnota zdraví? Pak mi začne hubnutí dávat smysl. Patří mezi mé hodnoty zvědavost a zájem o nové věci? Programování tedy označím za smysluplné. Pokud si odpovíte, že cíl souvisí s vašimi hodnotami, bude to pro vás hlavní hnací motor při jeho dosahování.

Nestanoví si strategii

Lidé si často naplánují základní postupy, dál ale nezajdou. Například u našeho hubnutí si řeknou, že zkrátka budou méně jíst. Obecné postupy nestačí, člověk si svůj plán musí dostatečně promyslet.

Jak své šance na splnění cíle výrazně zvýšit

Pracujme s naším názorným cílem naučit se programovat. Řekneme si, že se chceme stát odborníky na jazyk Python. Tím už uděláme první strategický krok – stanovíme si konkrétní cíl. Musíme si také říct, co definujeme jako jeho splnění (třeba naprogramování komplexní aplikace). Neméně důležitou věcí na promyšlení pak bude jakými prostředky cíle plánujeme dosáhnout (např. výběr a nastavení vývojového prostředí nebo zamýšlení se nad naším prvním projektem či zvolení vhodného kurzu). Dále si položme onu otázku ,,proč“, kterou zmiňuji o něco výše. Chci se naučit programovat z osobních důvodů? Hledám uplatnění na trhu práce v oboru IT? Nebojte se být skeptičtí a jít do hloubky.

U cílů musíme také vědět, kdy jich chceme dosáhnout. To si lze zapsat do osobního deníku nebo kalendáře. Může nám také skvěle pomoct aplikace Microsoft To-Do, kde si náš cíl zapíšeme do sekce Plánované úkoly. Aplikace poskytuje nejen možnost zapsání deadlinu, ale také díky místu pro podúkoly příležitost rozkouskovat si cíl na menší celky.

Výše popsaná strategie je vlastně vysvětlením metodologie SMART.

Ukázka zmíněného rozdělení cíle
SMART goals | zdroj: wikipedia.com

Vysvětlivky
Specific – stanovení konkrétního cíle
Measurable – co definuji jako jeho splnění
Attainable – moje prostředky k jeho dosažení
Relevant – dává mi cíl hlubší význam, je v souladu s mými hodnotami?
Time frame – do kdy ho chci dosáhnout

Závěr

Při stanovování cíle je nejdůležitější být k sobě upřímný. Člověk si také musí uvědomit, že selhání se občas může stát. V takových chvílích si musíte sami sobě připomenout oné ,,proč“. Vytrvejte a věřte, že to přinese své ovoce!