Jak fungují zrcadla a jejich obrazy?

30. 4. 2022 Minecraft

Zrcadlení. Tuto problematiku si přiblížíme ve světě Minecraft: Education Edition. Jedná se o mapu, kde jsou vyobrazena jednotlivá zrcadla a graficky znázorněné obrazy v nich. Chceš si prohlédnout, jak to funguje? Neváhej, stáhni si mapu a zkoumej!

Požadavky

Poznámka: Mapa je dostupná zdarma ke stažení dole v příloze.

Obrázek lobby v mapě
Úvod do mapy | Zdroj: Minecraft: Education Edition

Proč využít tuto mapu?

Tato mapa se dá skvěle využít v hodině fyziky jako názorný model zobrazení tématu optika. Osobně si myslím, že tato forma výuky pomocí Minecraft: Education Edition, by mohla být pro studenty odlehčující, zábavná a hlavně poučná. Žáci by z těchto hodin mohli získat spoustu užitečných informací. V modelu jsou popsána a znázorněna jednotlivá zrcadla. Tato mapa se dá použít jak pro základní, tak pro střední školy.

Co v mapě najdeme?

Nyní vám ukáži, jak mapa vypadá a popíši, co v ní najdeme.

Rovinné zrcadlo

Rovinná zrcadla

Obrazy vytvořené rovinnými zrcadly jsou vždy zdánlivý, vzpřímený, stejně velký jako předmět a souměrný s předmětem podle roviny zrcadla.

Duté zrcadlo

Dutá zrcadla

Libovolný paprsek, který dopadá na odraznou plochu dutého zrcadla, se odráží podle zákona pro odraz. Při optickém zobrazení dutým zrcadlem je vhodné použít pro geometrickou konstrukci obrazu tři význačné paprsky.

Na tomto snímku z mapy je vidět odraz vypuklého zrcadla.

Vypuklá zrcadla

Vypuklé zrcadlo je, stejně jako jiná zrcadla, založeno na principu odrazu slunečních paprsků. Ohnisko a střed křivosti zrcadla se nachází za zrcadlem. Obrazy v zrcadle jsou vždy zmenšený, což způsobuje, že se v zrcadle dokáže odrážet větší zorné pole (rozsah pozorované scény), než např. u rovinného zrcadla.

Na tomto snímku z mapy můžeme vidět, jak funguje spojka.

Spojky

Spojné čočky (též spojky) mění svazek na sbíhavý, takže paprsky se za nimi protínají v bodě označovaném jako ohnisko.

Na tomto snímku z mapy můžeme vidět, jak funguje rozptylka.

Rozptylky

Rozptylné čočky (též rozptylky nebo konkávní čočky) jsou optické čočky, které přeměňují rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý.

Zde jsou všechny použité command blocky zajišťující správný běh samotné mapy.

Command blocky

Zde jsou všechny použité command blocky zajišťující správný běh samotné mapy. Dohromady je jich něco málo přes 30.

Víte, že?

Chci si zahrát! Co mám dělat?

V části pod textem vidíš tlačítko Stáhnout mapu. Klikněte na tlačítko. Až se vám soubor stáhne, otevřete ho. A to je vše, už můžete prozkoumávat a učit se! Pozor na jazyk samostatného Minecraft: EE, když ho máte v angličtině, mapa bude v angličtině. Model lze využít jak pro samostudium, tak jako učební pomůcku při výkladu vyučujícího. Neváhejte ho doporučit do výuky na vaší škole i vy!

Dodatek: Všechny použité snímky obrazovky byly pořízeny v prostředí Minecraft na výše adresované mapě.