Microsoft Viva a její uplatnění

13. 5. 2022 Tips&Tricks

Někteří z vás již ví, někteří se toto dozvídají, ale absolventská práce je hlavním závěrem, nebo spíše milníkem na cestě každého člena Studentského Trenérského Centra (STC).
Při vypracovávání těchto prací je možnost spolupracovat s mentory nebo třeba partnery z různých firem. Studenti mají tedy skvělou možnost, jak se mohou zlepšit a naučit se něco nového. V rámci absolventské práce jsem pracoval na svém vlastním projektu, tak se na něj pojďme společně podívat a objevme něco nového!

Co práce pokrývá?

Práce se zaměřuje na platformu Viva, její uplatnění v ČR a konkrétní organizaci. Cílem práce bylo seznámení s Microsoft Viva a konfigurací v testovacím prostředí. Práce také zhodnocuje využitelnost platformy pro organizaci a české prostředí a je co nejvíce praktická.

A co to ta Viva je?

Microsoft Viva EXP (Employee Experience Platform) sjednocuje komunikaci, znalosti, zdroje, tréninky a náhled, jak pracujeme do jedné platformy.

Pavel Večer, Silvia Nemcová, 2021

Jednoduše řečeno se jedná o platformu v rámci M365, která pod sebou skrývá čtyři komponenty: Viva Topics, Viva Connections, Viva Learning a Viva Insights, určené pro zjednodušení a zefektivnění čehokoliv, co děláme. Platforma nám s tím může pomoci. Více se o této platformě můžete dozvědět v samotné práci.

S kým jsem spolupracoval?

Po celou dobu mé práce jsem spolupracoval s mentorem Petrem Vlkem z firmy KPCS CZ, od kterého jsem získal cenné rady a podporu během práce. S firmou jsem v kontaktu i po samotném ukončení projektu.

Pro účely projektu jsem zkontaktoval firmu FOXON, která se mnou spolupracovala. U firmy jsem svoji absolventskou práci vypracoval.

Postup práce
Průběh absolventské práce | Autor: Marek Šebek

Co mi tato absolventská práce přinesla?

V absolventské práci se můžete dozvědět více nejen o samotné platformě, ale také o fungování v českých firmách a prostředí. Také můžete nahlédnout pod pokličku vypracovávání celého projektu a doprovodných školení. V rámci něho je možnost dozvědět se o postupech a úkolech, které ho provázely. Řešení, která se dají použít nejen na tento typ projektu, jsou také součástí.

Vážím si toho, že jsem měl možnost vypracovat svůj vlastní projekt. Projekt v reálném prostředí, s reálnými lidmi a reálnou zpětnou vazbou. Seznámil jsem se s novou platformou a zjistil něco více o fungování uvnitř firem z jiného pohledu. Věřím, že práce se povedla a s vypracováním jsem spokojený.

Závěrem

V několika málo odstavcích jsme si představili absolventskou práci o platformě Microsoft Viva, díky které můžete zefektivnit svou práci a také přispět ke svému well-beingu. Pojďte se tedy také seznámit s něčím novým a přečtěte si samotnou práci!