Co čeká na studenty v STC?

7. 9. 2022 Tips&Tricks

Zavítali jste na blog studuj.digital, kam přispívají členové Studentského Trenérského Centra. Jak ale dva roky, během kterých se vybraní středoškoláci dozvídají spoustu informací nejen o moderních technologiích, probíhají? To vám odtajníme v tomto článku.

Jak to v STC funguje?

Co se vlastně pod názvem Microsoft Studentské Trenérské Centrum skrývá?

STC představuje dvouletý program, kde na základě ambicí a motivace každý student nasbírá nové dovednosti, příležitosti a vzpomínky. Jinými slovy ho čeká 24 měsíců plných webinářů, online i offline akcí, přátelství nebo třeba profesionálních certifikací. A po úspěšném zakončení programu absolventskou prácí i modrý nebo červený diplom. Nicméně ani zde spolupráce končit nemusí.

Úspěšná absolventka programu Microsoft STC v modrým diplomem.
Absolventka STC se svým diplomem | Zdroj: LinkedIn profil studentky

Vstoupením do STC tak aktivní středoškolák vykročí své kariéře naproti, ať už se plánuje ponořit do datové analýzy, biologie nebo například grafického designu.

Action Groups

Každý student se zaškatulkuje do skupinky dle vlastního zaměření. Ta má svého vedoucího, který se z řad studentů vyšplhal až na zkušeného mentora, a od něho tak získává užitečné poznatky. Společně s ostatními tvoří zajímavé projekty, kde se více ponoří do dané problematiky.

Komunita rozdělená do skupinek dle zájmu.
Jedna z technických skupinek STC | Zdroj: STC fotograf

Jaké skupinky momentálně máme?

Paleta je opravdu široká, a tak se někdo najde v infrastruktuře cloudu, někdo v tvorbě videí a jiní zase mohou pomáhat například s marketingem v rámci speciální skupinky MarCom, což je zkratka z výše uvedených slov Marketing & Communications. Techničtější typy se zase mohou více zapojit v developerské skupině, která se stará třeba právě o chod tohoto blogu a další interní systémy.

Semestry a webináře

Hromadu informací mohou studenti pochytit už ve svých skupinách, ale pro daný ročník jsou vždy navíc společné webináře. Dva roky v STC jsou rozděleny do čtyř semestrů, které se tematicky zbývají různými odvětvími:

Oba ročníky STC na letní škole 2022.
Úspěšné zakončení školního roku | Zdroj: STC fotograf

Během semestrů si vyslechnou odborníky přímo ze společnosti Microsoft, jeho partnerů nebo absolventů programu. Většinu dovedností si pak mohou vyzkoušet v praxi, případně je potvrdit i profesionálními a mezinárodními Microsoft certifikacemi. Nejúspěšnější se pak v dalších letech často zařadí na seznam přednášejících!

STC akce

V Studentském Trenérském Centru najdeme zástupce z celé republiky, a proto během školního roku fungujeme primárně online. Nicméně ani tolik kilometrů nám nezabrání několikrát za rok vyrazit na dobrovolné offline akce.

Spolu se setkáváme na jarním a podzimním teambuildingu, kde se vzájemně poznáváme, řešíme šifrovačky, účastníme se společných her, nebo si jen povídáme. Ani zbylá roční období ale nezůstávají bez setkání. Letní a zimní škola je zase prostor pro prohloubení znalostí a kromě přednášek je také neodmyslitenou součástí i hackathon. V něm po skupinkách soupeří o to, kdo nejlépe splní společné zadání v omezeném čase! Musí tak zapojit týmového ducha a efektivně si práci rozdělit, aby se každý chopil své největší přednosti.

V neposlední řadě se sjíždíme na tradiční kick-off, kde se vždy naladíme na nový školní rok vydatným rautem, kterému předchází úniková hra, laser game, bowling či jiná zábavná aktivita. Ale ani to není vše! Pořádáme nepravidelně i letní či osobní setkání, kde od sebe sbíráme inspiraci a sbližujeme se.

Oficiální Microsoft akce

Kromě našich setkání se ale účastníme i vzdělávacích konferencí, na kterých reprezentujeme přímo společnost Microsoft. STCčkař tak může během roka zavítat do všech českých krajů ke stánku, kde se na něho valí dotazy učitelů, nebo se sám vrhnout do prezentace před publikem.

Nejenže tak nabíráme hodnotné kontakty a zkušenosti, odbouráváme trému z mluvení před lidmi, pilujeme improvizaci a vypomáháme se snahou o digitalizaci výuky v Česku!

Stáže, certifikace a další

Nejaktivnějším z programu se díky své píli poštěstí nahlédnout do významných firem, nebo se v nich dokonce dlouhodobě zabydlet! I přes to, že mnoho studentů míří do jiných odvětví, ke kterým si díky STC našli cestu, mnohým se již podařilo zůstat v propojení se společností Microsoft a zařadit se mezi zaměstnance.

Pro ty, kteří svůj životopis chtějí opepřit něčím odlišným, máme možnost se připravit a následně zdarma složit mezinárodně uznávané Microsoft zkoušky. Často tak studenty přichytíte se společně učit nebo zkušenější pořádat konzultace pro nováčky.

Každopádně tím list příležitostí, které STC středoškolákovi přivane, ani zdaleka nekončí! Závisí pak ale už jen na každém, kterých se ujme. Čím více snahy do programu vloží, tím více kariérních bran se mu otevře.

A jak se k nám přidat?

Každý rok vybereme zhruba třicítku nejmotivovanějších uchazečů a začleníme je do naší komunity. Chcete patřit do té příští? Nebo víte o středoškolákovi se zájmem rozvinout svůj potenciál? Skvělé načasování.

Momentálně hledáme nové tváře. Až do 14.11.2022 tak můžete vyplnit přihlášku na aka.ms/stc2023, přesvědčit nás o svých ambicích a od ledna zažívat vše zmíněné s námi!