Certifikace Microsoft od A do Z

26. 10. 2022 Tips&Tricks

V minulých článcích jsme vám popsali, proč se hodí udělat si certifikaci, ale také jak se na ni připravit. Teď, když už jste vybaveni těmito znalostmi, si zbývá odpovědět na poslední otázku – jakou certifikaci si teda udělat? Microsoft jich nabízí celou řadu. V tomto článku si na ně posvítíme a uděláme si v nich přehled.

Obecné rozdělení certifikací

Certifikace Microsoft dělíme na dvě hlavní kategorie, které nazýváme MTC (Microsoft Technical Certifications)MOS (Microsoft Office Specialist). Existují ještě další speciální kategorie, o kterých se také dozvíte tomto v článku.

MTC (Microsoft Technical Certifications)

Tato kategorie je zaměřena na klíčové technologie ekosystému Microsoft, zejména Azure, Microsoft 365, Power Platform, Dynamics 365. Poznáte je pomocí typického zápisu jejich zkratky ve formátu zkratka_sluzby-kod_zkousky (př. AZ-900, kde AZ je zkratka pro Azure a 900 je kód dané zkoušky). Kód zkoušky vám může napovědět její obtížnost. V případě kódu 900 se jedná o zkoušku spadající do skupiny Fundamentals, tedy začátečnické úrovně.

Upozornění: Kodifikace zkoušek slouží pouze k jejich rozeznání. Neplatí tedy pravidlo, že čím vyšší kód zkoušky, tím obtížnější/lehčí zkouška!

Jak jsme nastínili, zkoušky lze dělit na základě obtížnosti. Microsoft definuje 3 základní obtížnosti: Fundamentals (začátečnická obtížnost), Associate (někdy také Role-Based, střední obtížnost), Expert (pokročilá obtížnost). K těmto patří ještě specifický druh Specialty. Mimo zmíněné 3 přídomky můžete obtížnost zjistit i počtem hvězd na odznaku certifikace. Na obrázku níže můžete vidět příklad, jak vypadá odznak začátečnické certifikace PL-900 (Power Platform Fundamentals).

udělený odznak při složení zkoušky Power Platform Fundamentals
Odznak certifikace PL-900 | zdroj: Microsoft Learn

Obtížnost Fundamentals

V kategorii MTC máme celkem 8 certifikací úrovně Fundamentals. Díky těmto certifikacím získáte obecný přehled ve výše zmíněných klíčových službách. Zde můžete vidět jejich přehled.

Celkový přehled MTC Fundamentals zkoušek
přehled MTC Fundamentals certifikací | zdroj: Microsoft Learn

Obtížnost Associate (Role-Based)

V této skupině už najdeme obtížnější, zaměřené, dvěma hvězdami označené certifikace. Ke složení zkoušek nutných k jejich získání je potřeba důkladnější příprava a mít dané služby alespoň zčásti ,,naklikané“. Někdy se jim také říká Role-Based, protože si jimi můžete potvrdit zkušenosti s danou službou na pracovní úrovni (k jejich získání však nemusíte pracovat v oboru).

Poznámka: Někdy v obtížnosti Associate, ale téměř vždy v obtížnosti Expert už existují certifikace, k jejichž získání potřebujete složit více než jednu zkoušku (př. k získání certifikace MB-210: Dynamics 365 Functional Consultant je potřeba složit mimo samotnou zkoušku MB-210 i zkoušku PL-200: Power Platform Functional Consultant.

Opět se můžete podívat na příklad odznaku ,,dvouhvězdové“ Associate certifikace AZ-104 (Azure Administrator Associate).

udělený odznak certifikace AZ-104
odznak certifikace AZ-104 | zdroj: Microsoft Learn

Obtížnost Expert

Tyto certifikace jsou doporučovány odborníkům na danou službu. Ke složení zkoušky vám pomůže obsáhlé pochopení služby, doporučují se i několikaleté zkušenosti. Důležité je však zmínit, že získání certifikace na úrovni Expert nebo Associate není povinnost nejprve získat certifikaci na úrovni Fundamentals (jen je to doporučeno), vaše první získaná certifikace klidně může být na úrovni Associate nebo Expert a až poté si můžete udělat certifikaci na úrovni Fundamentals.

Ukažme si odznak ,,trojhvězdové“ certifikace Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert, ke které potřebujete složit zkoušky MS-100MS-101.

udělený odznak při složení potřebných zkoušek k získání certifikace M365 Certified: Enterprise Administrator Expert
odznak certifikace M365 Certified: Enterprise Administrator Expert | zdroj: Microsoft Learn

Specialty certifikace

Tato speciální kategorie MTC certifikací se věnuje konkrétní podslužbě nebo velmi specifické oblasti. Obtížnost těchto certifikací se nedá přesně stanovit, stojí někdě na rozhraní AssociateExpert. Příkladem může být certifikace AZ-140 (Azure Virtual Desktop Specialty).

udělený odznak při složení zkoušky AZ-140
odznak certifikace AZ-140 | zdroj: Microsoft Learn

MOS (Microsoft Office Specialist) certifikace

MOS certifikace potvrzují znalost základních aplikací balíčku Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote. Stejně jako u MTC certifikací i zde rozlišujeme obtížnosti na Fundamentals, Associate a Expert a jednotlivé certifikace od sebe rozlišujeme kódem.

Fundamentals se věnují daným aplikacím ve verzích Office 2013 a 2016. Řeší ty nejzákladnější postupy, které v aplikacích můžeme dělat. Úroveň Associate se zaměřuje na nejaktuálnější verze aplikací Office 2019. MOS certifikace této úrovně potvrzují solidní přehled v daných aplikacích. Expertní úroveň MOS certifikací stvrzuje nadstandartní zkušenost s danými aplikacemi a opět zde potřebujete jako u MTC Expert certifikací obsáhlou znalost aplikace.

Tip: Získáním 3 libovolných certifikací MOS Associate získate navíc certifikaci Microsoft Office Specialist: Associate (Office 365 & Office 2019). Když si k těmto certifikacím přiberete ještě 2 z úrovně Expert z verze Office 2019, Microsoft vás odmění certifikací Microsoft Office Specialist: Expert (Office 365 & Office 2019). Obecně jsou verze certifikací Office 365 & Office 2019 nejaktuálnějšími a tedy nejatraktivnějšími na trhu práce.

Takto pak vypadá například odznak MO-200 (Microsoft Office Specialist: Excel Associate).

udělený odznak pří složení zkoušky MO-200
odznak certifikace MO-200 | zdroj: Microsoft Learn

MCSA, MCSD, MCSE, MTA

Všechny certifikace spadající do těchto kategorií jsou v roce 2022 již neplatné.

MCE (Microsoft Certified Educator)

Certifikace vhodná pro učitele informatiky, kteří chtějí prokázat svou zkušenost vyučovat moderními učebními metodami s využitím moderních techologií.

Závěr

Pokud chcete posunout svou znalost technologií ekosystému Microsoft na novou úroveň, odlišit se od konkurence na trhu práce, certifikace jsou pro vás to pravé! Jste úplní začátečníci? Nevadí. Začněte certifikacemi úrovně Fundamentalsvypracujte se postupně na úroveň vyšší. Jak jsme zmínili na začátku, výběr je pestrý. Která certifikace tedy započne vaši učební cestu? Jejich přehled naleznete na tomto plakátu.