Vytvořte si firemní sociální síť

10. 11. 2022 Power Platform

Nebaví vás zpracovávat velké množství formulářů a chcete si to usnadnit? Máme pro vás řešení v podobě vlastní sociální sítě.

V tomto článku se dočtete, jak si vytvořit formulář v Microsoft Forms, a jak pomocí Power Automate z něj získávat odpovědi. Ty pak zapíšete do Sharepoint, kde s nimi můžete dále pracovat a poté si je nechat zapisovat do vlastní aplikace vytvořené pomocí Microsoft Power Apps.

Obsah

Technické požadavky a znalosti

Microsoft Forms

Začneme tím, že si otevřeme stránku Office. Zde se přihlásíte a otevřete si službu Forms. Poté vytvoříte nový prázdný formulář. Pomocí tlačítka Přidat nový do formuláře vložíte možnost, kterou po uživateli budete požadovat.

Na fotce je vidět možnost vkládání otázky a také jak upravit jméno formuláře s popisem
Přidání otázky | Zdroj: Microsoft Forms

Například možnost text se na něco uživatele dotáže a ten poté odpoví do textboxu pod otázkou.

Na obrázku je vidět detailně otázka a k tomu odpověď s dodatečnými možnostmi.
Detail otázky | Zdroj: Microsoft Forms

Možnost Volba dá uživateli šanci vybrat si z předpřipravených možností.

Na obrázku je vidět detail selektivní otázky. Díky této možnosti se můžete na něco zeptat a nastavit odpovědi ze kterých uživatel smí vybírat.
Detail selektivní otázky | Zdroj: Microsoft Forms

Také si můžete povšimnout, že lze u jednotlivých otázek vybrat i doplňkové služby. Například, že otázka má být povinná.

Jakmile máte formulář sestavený, vyberete si jméno, popřípadě popis, a po kliknutí na nadpis formuláře ho můžete změnit.

Výsledek může vypadat poté nějak takto:

Výsledný formulář ve Forms
Vzhled dokončeného formuláře | Zdroj: Microsoft Forms

Po dokončení tvorby klikněte na tlačítko Sdílet. Zde uvidíte panel, kde máte možnost si zkopírovat odkaz k formuláři, k šabloně, sdílet formulář s někým k spolupráci, a nebo zde můžete upravit, kdo má možnost ve formuláři odpovídat.

Na obrázku je vidět jak vypadá panel s nasdílením formuláře v Forms.
Sdílení formuláře | Zdroj: Microsoft Forms

Microsoft SharePoint

Nyní si otevřete službu Sharepoint ze stránky Office nebo postranního menu. Zde klepněte na Vytvořit web a zvolte položku Týmový web.

Začátek tvorby Týmový web.
Vytvoření týmového webu | Zdroj: Microsoft SharePoint

Web si pojmenujte. Je dobré zvolit takový název, abyste bezpochyby poznali, že patří k tomuto formuláři. Doporučuji si napsat i nějaký popisek a nastavit si nastavení soukromí na Soukromý.

Informace o vašem webu.
Informace o vašem webu | Zdroj: Microsoft SharePoint

Zvolte další a vyberte členy a vlastníky, se kterými na tomto projektu chcete pracovat.

Možnost přidat spolupracovníky to svého týmu.
Možnost přidat spolupracovníky | Zdroj: Microsoft SharePoint

Dále si otevřete menu a klikněte na položku Obsah webu. Zde vytvořte nový Seznam, který bude prázdný. Ten si pojmenujeme například Data.

Vytvoření seznamu
Vytvoření seznamu | Zdroj: Microsoft SharePoint

Po vytvoření se vám seznam rovnou otevře.

Přidání sloupce.
Jak přidat sloupec | Zdroj: Microsoft SharePoint
Přidání řádku.
Přidání jednoho řádku textu | Zdroj: Microsoft SharePoint

V této části přidejte sloupce, které by bylo dobré nadepsat stejně jako dotazy ve formuláři. Například máme dotaz „Jak se jmenujete“ a v seznamu bude možno napsat “Name“. Takto pokračujte, dokud nebudete mít stejně sloupců jako dotazů ve formuláři.

Microsoft Power Automate

Nakonec si otevřeme službu Microsoft Power Automate ze stránky Office. Zde klepněte na položku Vytvořit. Ve vašem případě postačí použití šablony.

Do vyhledávače u šablon si zadejte Forms a najděte šablonu zvanou Zaznamenat odpovědi na formulář do SharePointu. Po kliknutí se vám ukáže, na které služby se tento tok připojí. Přihlaste se, pokud je potřeba a poté klepněte na Pokračovat.

Měli byste dojít k tomuto:

Na obrázku je vidět snímek z prostředí Power Automate, s potřebnými položkami pro správnou funkčnost.
Power Automate | Zdroj: Microsoft Power Automate

Nejprve si vybereme, z kterého formuláře se mají data sbírat. Je to potřeba vybrat u každé možnosti, která se jmenuje “ID formuláře“.

Vyberete adresu webu (neboli adresu SharePointu, na který to máte v plánu uložit). Po vybrání SharePointu, vyberte název seznamu. Dále si zobrazte pokročilé možnosti a k jednotlivým sloupcům ze SharePointu, co jste si vytvořili, přiřaďte jednotlivé otázky z formuláře.

Jakmile toto dokončíte, bylo by dobré zjistit, zdali tok funguje tak, jak jsme chtěli. V tomto případě stačí kliknout na tlačítko Testvybrat možnost Ručně. Poté stačí, když si otevřete formulář skrze vygenerovaný odkaz a vyplníte ho.

Jakmile formulář odešlete, měl by se spustit tok, který odpovědi z formuláře zaznamená do vašich sloupečků v SharePointu.

Microsoft Power Apps

Teď bude následovat samotné vytvoření aplikace. Otevřete si službu Power Apps ze stránky Office. V hlavním menu pod kolonkou Začít na základě dat vyberete možnost SharePoint.

Na obrázku se zobrazují různé typy dat, ze kterých můžeme vytvořit aplikaci.
Výběr dat | Zdroj: Microsoft Power Apps

Vyhledáte v nabídce vaše uložená data z formuláře a kliknete na připojit.

Tlačítko připojit.
Tlačítko připojit | Zdroj: Microsoft Power Apps

Po chvíli se vám vytvoří aplikace, ve které se vám budou zobrazovat data ze SharePointu. 

Na obrázku je vytvořená aplikace z dat ze SharePointu.
Vytvořená aplikace z dat ze SharePointu | Zdroj: Microsoft Power Apps

Aplikaci můžete upravit podle vaší libosti, pokud se vám tento vzhled nezalíbil. 

Na obrázku je ukázka upravené aplikace.
Ukázka upravené aplikace | Zdroj: Microsoft Power Apps

Závěrem

Jestli vás zajímá, jak se pracuje s daty v rámci Power Platformy, tak si můžete přečíst článek Datové konektory jako základ Power Platform