Datové konektory jako základ Power Platform

8. 6. 2021 Power Platform

Láká vás Power Platform svými rozmanitými možnostmi, avšak nevíte, které znalosti si stojí za to osvojit jako první? Jestliže se rozhodnete pustit do práce právě s jejími nástroji, brzy narazíte na často nedostatečně omílané téma datových konektorů.

Co se za pojmem datové konektory skrývá?

Datové konektory v Power Platform samy o sobě hrají významnou roli v propojování dat napříč platformami. Zajišťují totiž korektní spojení mezi zdrojem dat a pracovním tokem (Power Automate), aplikací (Power Apps) či řídícím panelem (Power BI). V praxi zjednodušují a rozšiřují možnosti a funkčnost vámi vybraných zprostředkovaných či přímo vytvořených řešení.

Jejich absence ústí v znemožnění přenosu vašich dat nejen ze zdroje do aplikace, ale také z aplikace zpět do zdroje. Datové konektory se tedy nestarají jenom o výstup z daného zdroje, ale jsou schopny zajištění i vstupu.

Ve skutečnosti lze datový konektor přirovnat třeba k běžnému tlumočníkovi. Dovedete-li se domluvit bezchybně pouze česky, ale váš obchodní partner ovládá především němčinu, pro jasné dorozumění a hladké vzájemné předávání informací od jednoho k druhému si zajistíte osobu, která má osvojený jak český, tak německý jazyk. Stejnou funkci při komunikaci více stran plní právě datové konektory.

Jak funguje připojování a získávání dat?

Ponořme se nejprve do jednoho ze zásadních prvků – zdrojů dat. Přes ně se v první řadě konektory připojují, umožňují však také získat konkrétní části našich řešení a pracovat pouze s nimi. Bez nich by se stalo nemožným dostat se k datům. Datových zdrojů můžete při práci využívat více, tím pádem není nejmenší problém manipulovat s větším množstvím dat naráz při tvoření vašeho řešení. 

Data se dají získat z různých míst, na základě nichž rozlišujeme dva typy zdrojů – tabulkové na funkcích založené.

Jako první typ zmíníme tabulková data. Ty nám informace přepisují do strukturované tabulky, která se skládá z řádků a sloupců. Mezi nástroje, které tabulky zvládnou upravovat, patří například sada aplikací Power Apps. Obecně však k tomuto typu zdroje máme možnost přiřadit např. Microsoft Dataverse, SharePoint a SQL Server. 

Za druhý typ můžeme považovat data založená na funkcích. Tento typ zdroje běží na opačné bázi tabulkových dat. Na tomhle principu pracují třeba uživatelé Office 365, Project Online a Azure Blob Storage.

Tabulková data

Excelová tabulka s daty. První sloupec obsahuje pracovní dny. Druhý sloupec zadanou hodnotu.
Tabulka v Excelu | zdroj: Excel
  1. Vytvoříte si excelový soubor, ve kterém budete mít data vložená do tabulky.
  2. Excelový soubor si uložíte, například na OneDrive.
  3. Pomocí datového konektoru OneDrive pro firmy soubor připojíte do vámi zvolené Power Apps. Excelová tabulka se vám přepíše do tabulky strukturované.
Tabulková data znázorněná v Power Apps.
Excelová tabulka připojená do Power Apps | zdroj: Power Apps

Na funkcích založená data

Teď se podíváme na data založená na funkcích.

  1. Z velkého množství funkcí, které můžete použít, si jednu vyberete a napíšete ji do řádku na výpis funkcí (pole nad bílým plátnem).
  2. Funkce se vám vypíše na plátno a vy s ní můžete dále pracovat.
Data založená na funkcích
Data založená na funkcích | zdroj: Power Apps

Skupiny konektorů

Datové konektory v Power Platform ovšem nemají jen jediné dělení – tzn. dle způsobu čerpání dat. Nelze opomenout ani základní rozdělení na standardní prémiové, případně vlastní (custom connectors). Těm se podrobně budeme věnovat až za chvíli. Power Platform zahrnuje přes 400 konektorů, jak standardních, tak prémiových. Každý konektor uvádí, zda je považován za standardní či prémiový. Mezi často používané standardní konektory se dají zařadit SharePoint, Outlook nebo YouTube. Mezi prémiové konektory, které vyžadují prémiový plán Power Apps, se řadí třeba SQL Server, Survey Monkey, Mail Chimp a HTTP Requests.

A jak na vlastní datové konektory?

Strávili jste minuty marným prohledáváním bohaté škály předpřipravených datových konektorů, avšak žádný z nabídky neodpovídá vašim potřebám? Vytvořte si vyhovující variantu sami! Ani to totiž za pomoci veřejně dostupné či své API nepředstavuje problém.

A co že to API je? Tzv. spojka umožňující komunikaci mezi dvěma aplikacemi. Slouží především pro programátory a pyšní se množstvím funkcí pro jejich potřeby.

Jak API souvisí s vlastním konektorem? Odesílání informací probíhá právě přes její rozhraní, což vede k podnícení správných funkcí a vrácení odpovídajících dat.

A jelikož Power Platforma představuje místo kypřící možnostmi, i zde se nachází více různých způsobů, jimiž lze vlastního datového konektoru docílit. Těm se budeme věnovat již brzy v jiném článku.