Microsoft Purview: Představení

6. 10. 2023 Azure, IT Pro

Přemýšleli jste někdy nad tím, kde najdete kompletní přehled interních dat a firemních compliance požadavků na jednom místě? Služba Purview od společnosti Microsoft na tuto otázku přináší jednoduché řešení. Tento produkt je součástí celého portfolia Microsoft Azure služeb a umožňuje získat kompletní přehled o datových zdrojích organizace.

Co to vlastně Compliance je?

Compliance je termín používaný k popisu dodržování všech relevantních zákonů, nařízení, standardů a interních pravidel společností a organizací. Zahrnuje pravidelná hodnocení, monitorování a aktualizace interních postupů a systémů, aby se minimalizovala rizika porušení pravidel a snížila se možnost vzniku finančních škod.

Na obrázku jsou zobrazeny pilíře zásad, pravidel a nařízení tvořících compliance.
Pilíře compliance | Zdroj: Compliance Illustration

Obecně o Microsoft Purview Compliance

Platforma Purview slouží ke správě dat – identifikuje odkud data přichází, kdo má k datům přístup, kdy, jak a kdo manipuluje s daty, a klasifikuje na základě kategorií. Dále slouží k jednoduché správě dodržování compliance předpisů společnosti s přehlednou sadou pravidel.

Administrátorský portál

Compliance Portal se skládá z několika záložek rozdělených do sekcí, které vidíme na levém navigačním panelu. Je stylizovaný podobně jako Microsoft 365 Administration portál. Jednota designu umožňuje administrátorovi jednoduchý pohyb po webové stránce. V následujících odstavcích se dozvíte, k čemu můžeme některé záložky využít.

Na obrázku je Microsoft Purview Portal homepage.
Úvodní stránka compliance portálu | Zdroj: Compliance Portál

Správce dodržování předpisů

Správce dodržování předpisů slouží jako přehled compliance předpisů, které jsou vytvořeny buď administrátory Purview Portálu, nebo předpřipravené jako šablony od společnosti Microsoft. Compliance předpisy slouží jako rámec, jenž zajišťuje dodržování platných zákonů, nařízení a pravidel, která jsou pro firmy důležitá z legální a etické odpovědnosti.

Datové konektory

Díky datovým konektorům, jak už název napovídá, můžeme propojit aplikace mimo ekosystém Microsoftu, jako jsou např.: Slack, WhatsApp či Salesforce. Mít používané služby na jednom místě umožňuje administrátorům jednoduchou správu compliance politiky i mimo Microsoft produkty. Pravidla se budou po napojení vztahovat i na externě napojené produkty.

Zásady

Zásady slouží k přehledu řízení a zpracování dat, zařízení a upozornění na aktivity. Zobrazují se tam upozornění na aplikace, ve kterých se porušil nějaký compliance požadavek. Dále se v záložce nachází podmínky použití, které odkazují na nastavení Azure Active Directory v cloudové službě Microsoft Azure.

Na obrázku je zobrazena ikona Azure Active Directory.
Azure Active Directory | Zdroj: AAD Icon

Je to všechno potřeba?

Ano, pokud se stále necítíte dostatečně přesvědčeni o potřebě dodržovat compliance požadavky, tak si uvedeme důsledek, který nastane, pokud nebudou dodržovány.

Porušování platných zákonů, nařízení nebo interních pravidel vede k právním důsledkům, jako jsou pokuty, soudní řízení nebo ztráta povolení k provozování. Dále to může velmi zasáhnout pověst, již si organizace mohla budovat léta.

Microsoft Purview Compliance Portal je jednoduše použitelný prostředek, díky kterému předejdete nepříjemnostem v Microsoft aplikacích pár kliknutími.

Slovo na závěr

S Microsoft Purview Compliance Portal mohou firmy efektivně identifikovat, spravovat a zabezpečovat svá data a získávat z nich cenné informace a poznatky a spravovat compliance požadavky. Celý portál je součástí ekosystému Microsoft Azure, a můžeme ho tedy spravovat na jednom místě. Více o této službě naleznete na její oficiální stránce.

Pokud vás v oblasti kyberbezpečnosti zajímá spíše malware, a jak mu v cloudovém prostředí zabránit, navštivte článek o Azure Defender.