Azure Virtual Desktop – Představení

12. 10. 2023 Azure, IT Pro, Windows

Hledali jste způsob, jak snížit náklady na váš hardware a jeho správu? Potřebovali jste někdy bezpečnější způsob uchovávání interních informací vaší firmy? Nebo často potřebujete jiný typ výpočetní síly? Přesně s tím vším vám může pomoct Azure Virtual Desktop.

Úvod

Azure Virtual Desktop je služba Microsoftu, která umožňuje virtualizovat celý systém Windows, nebo pouze jednotlivé aplikace a hromadně spravovat operační systém Windows a aplikace.

Proč používat Azure Virtual Desktop

Pojem: Host pool je skupina jedné nebo více VM. Host pool má svoji skupinu aplikací společnou pro všechny VM v něm. To umožňuje snazší správu více identických VM. Umožňuje vám centrálně spravovat zabezpečení počítačů vašich uživatelů, a to vede ke snížené potřebě dohledu IT správců.

Odděluje data, operační systém a aplikace od místního hardwaru. Místo toho běží na vzdáleném serveru. Hlavní výhodou tohoto přístupu je snížení rizika úniku důvěrných informací oddělením výpočetního prostředí od uživatelských zařízení.

Ukázka rozdělení jednotlivých funkcí Azure Virtual Desktop do cloudových modelů IaaS, PaaS a On-premise infrastrukturu.
Ukázka struktury Azure Virtual Desktop | Zdroj: docs.microsoft.com

Koncoví uživatelé se mohou připojit z každého zařízení přes internet, ať už přes prohlížeč, nebo přímo z Android, iOS, macOS či Windows zařízení. Naopak IT oddělení se nemusí tolik starat o zařízení, kterým se koncoví uživatelé připojují, dokud je síťové připojení bezpečné.

TIP: Pro více informací o rozdílu VM a AVD můžete využít tento odkaz.

Požadavky:

K úspěšnému nasazení AVD jsou zapotřebí licence na operační systém Windows 11, 10 nebo 7 Enterprise edici, popřípadě Windows Server 2022, 2019, 2016 nebo 2012 R2. Spolu s licencí na operační systém je nutné disponovat i licencí umožňující uživatelům přístup k AVD, mezi ty patří:

Licenční požadavky pro Azure Virtual Desktop.
Operační systém: Windows 11 Enterprise multi-session, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Enterprise multi-session (verze 1909 a novější), Windows 10 Enterprise (verze 1909 a novější), Windows 7 Enterprise. Spolu s: Microsoft 365 E3, E5, A3, A5, F3, Business Premium, Student Use Benefit, Windows Enterprise E3, E5, Windows VDA E3, E5, Windows Education A3, A5. Nebo operační systémy: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2.
Přehled licencí potřebných ke službě | Zdroj: docs.microsoft.com

K licencím je potřebná i následující infrastruktura

Závěr

Azure Virtual Desktop je velmi efektivní řešení mnohých nejen bezpečnostních problémů, pomůže vám zjednodušit třeba i přechod na home office a se svojí skvělou integrací koncových klientů mnohdy ani není znát, zda aplikace běží lokálně či vzdáleně. Pro vyzkoušení AVD nebo získání více informací můžete využít stránky tohoto produktu.