Jak se připojit na online hodinu – pro nejmenší žáky

15. 10. 2020 Office 365

Povinné distanční vzdělávání se nevyhnulo ani prvnímu stupni základních škol. A protože chápeme, že pro děti ve věku 6 až 10 let nebo i starší žáky a studenty může být připojení se na online hodinu nelehkým úkolem, přinášíme jim a jejich rodičům návod, kde vás krok po kroku navedeme k nalezení online hodiny naplánované vaším učitelem a k připojení se.

Krok za krokem na počítači a notebooku

První přihlášení do Office 365

Na obrázku je snímek úvodní stránky webu Office.
Úvodní stránka pro přihlášení do Office 365 | zdroj: office.com
Na obrázku je snímek obrazovky při zadávání e-mailu a hesla při přihlašování.
Zadání přidělené e-mailové adresy a hesla | zdroj: office.com
Na obrázku je snímek se změnou hesla při přihlašování do Office 365.
Případná změna hesla při prvním přihlášení | zdroj: office.com
Na obrázku je snímek Portálu Office.
Úvodní stránka po přihlášení do Office 365 | zdroj: office.com

Platforma Microsoft Teams

Na obrázku je snímek znázorňující přechod z Portálu Office do webové aplikace Microsoft Teams.
Přechod z Portálu Office do webové aplikace Microsoft Teams | zdroj: office.com

Záložka Týmy v Microsoft Teams

Na obrázku je snímek poukazující na záložku Týmy.
Záložka Týmy a přechod do konkrétního týmu, tedy třídy | zdroj: Microsoft Teams
Na obrázku je snímek se zobrazeným týmem a jeho kanály i příspěvky.
Tematické kanály, příspěvky a karta Soubory v daném týmu | zdroj: Microsoft Teams

Záložka Kalendář v Microsoft Teams

Na obrázku je snímek poukazující na záložku Kalendář.
Záložka Kalendář a virtuální rozvrh online hodin | zdroj: Microsoft Teams
Na obrázku je snímek kalendáře s otevřenou možností Připojit se u konkrétní online schůzky.
Kliknutí na konkrétní online hodinu a tlačítko Připojit se | zdroj: Microsoft Teams
Na obrázku je snímek nastavení zařízení při připojování se na schůzku.
Nastavení webkamery a mikrofonu před připojením | zdroj: Microsoft Teams
Na obrázku je snímek horní lišty možností při online hovoru.
Horní panel při schůzce s několika užitečnými funkcemi | zdroj: Microsoft Teams

Záložka Chat v Microsoft Teams

Na obrázku je snímek poukazující na záložku Chat.
Záložka Chat a možnosti psaní zpráv lidem nebo skupině lidí | zdroj: Microsoft Teams

Krok za krokem na tabletu a telefonu

Na obrázku je snímek znázorňující přechod z přihlášení do mobilní aplikace Teams až do konkrétní online hodiny.
Přihlášení do aplikace, záložka Kalendář a připojení se na online hodinu | zdroj: Microsoft Teams

Po klepnutí na obrazovku se zobrazí několik možností při schůzce v dolní části a pár možností i v horní části:

  1. Přepínání se mezi zapnutou a vypnutou webkamerou
  2. Přepínání se mezi zapnutým a vypnutým mikrofonem
  3. Přepínání zvuku do zařízení nebo do reproduktoru
  4. Zobrazení dalších funkcí a mimo jiné i zvednutí ruky
  5. Opuštění schůzky, ovšem až na konci vyučovací hodiny
  6. Zobrazení chatu, například když učitel pošle žákům zprávu
  7. Zobrazení seznamu účastníků, žák uvidí, kdo je na hodině

Další užitečné zdroje a odkazy

Tento článek je přímočarým návodem, jak se do Office 365 přihlásit, najít online hodinu naplánovanou v Microsoft Teams a spojit se se svou učitelkou nebo se svým učitelem. Samotné Microsoft Teams, ale i celé prostředí Office 365 toho umí ovšem daleko více. Prozkoumejte tyto funkce díky našim dalším článkům a videím a vyzkoušejte, kam až lze moderní způsob výuky posunout.