Jak naučit chatbota lidské řeči

6. 1. 2021 Azure, Programming

Představte si chatbota, který ovládá lidskou řeč a je schopen odpovídat na jakékoliv dotazy. Díky službě LUIS je toto možné a my si v této vzorové hodině ukážeme, jak na to. Pojďme naučit chatbota lidské komunikaci!

O vzorové hodině

Vzorová hodina je předpřipravený balíček několika souborů (prezentace, metodické příručky po učitele, slovníček, úkoly,…), podle něhož může učitel odučit vyučovací hodinu ve své třídě a seznámit tak studenty s novými možnostmi dnešního světa.

Obsah vzorové hodiny

Nejprve si porovnáme dva chatboty a poté představíme obecně službu LUIS. Budeme pokračovat krátkým demem a na závěr hodiny pro ně máme připravený krátký Kahoot test na prověření nově nabytých znalostí zábavnou formou.

Technické požadavky a vyžadované znalosti

Časová dotace

Metodika je koncipována tak, aby naplnila jednu vyučovací hodinu. Je možné ji přizpůsobit zkušenostem posluchačů a může tak být v rozmezí 30 min až jedné hodiny.

Věková skupina

Metodika je zacílena především na studenty středních škol jakýchkoliv oborů. Je možné využít jí i u studentů druhého stupně základních škol.