Úložiště v Azure

2. 2. 2021 Azure, Programming

Jaké možnosti nabízí Azure pro práci s daty? Jaká jsou základní kritéria pro rozlišování dat? Jaké jsou výhody práce s daty v Azure? Co to je škálovatelnost? Pojďte se vše naučit v dalším dílu naší vzorové hodiny.

Souhrn

Obsah hodiny

  1. Úložiště v Azure obecně, viz materiály na prezentaci (10 min)
  2. Azure storage account – vytvoření, nahrání testovacích souborů (20 min)
  3. SQL databáze v Azure (10 min)
  4. Souhrn hodiny (5 min)