Jak vytvořit jednoduchého Echo Chatbota – 1. díl

16. 4. 2021 Azure, Programming

Pojďte si s námi vytvořit propracovaného Echo Chatbota! Začneme zlehka a nejprve se naučíme, jak naučit bota opak zprávy, které mu pošleme. Náš postup vás provede procesem od začátku do konce. Až zvládneme tohle, naučíme ho, jak rozpoznat předměty na obrázcích, které mu nabídneme.

Problém

Pro nevidomého člověka je náročné si představit co se nachází okolo něj. Pokud má po ruce někoho jiného, určitě mu jeho okolí popíše. Co když s ním ale zrovna nikdo není?

Pro takovéto situace si v této sérii vytvoříme chatbota, který dokáže rozpoznat, co se nalézá na obrázku.

O projektu

Toto je první část tvoření chatbota. V této části si naistalujete Echo Chatbota a naučíte ho opakovat zprávy, které jste poslaly. V dalších částech projektu naučíte bota rozpoznávat, co je na obrázku nebo fotce.

Očekávané znalosti

Co budete potřebovat?

Doporučené odkazy

Instalace nezbytných aplikací

Instalace Visual Studio Code

Instalace Node.js

Instalace Azure Bot Service

Otevřeme si ve Windows Command Prompt (v české verzi příkazový řádek) nebo popřípadě Windows Terminál.

Snímek obrazovky při otevírání příkazového řádku ve windows 10.
Otevření CMD pomocí Windows vyhledávání

Jako první si vytvoříte složku pro vašeho bota. Pomocí příkazu „cd“ si můžete otevřít složku. V následujícím obrázku můžete vidět jak se nejprve pomocí „d:“ přepnu na svůj druhý harddisk a poté pomocí příkazu „cd @projects“ si otevřu existující složku, ve vašem případě to bude už vytvořená složka, do které si budete chtít ukládat svého bota. Pomocí příkazu „mkdir rozpoznavani_obrazku“ vytvoříte v existující složce „@projects“ novou složku s názvem „rozpoznavani_obrazku“.  Nakonec pomocí „cd rozpoznavani_obrazku“ otevřete složku „rozpoznavani_obrazku“.

[

Příkazy pro cmd:

]

Příkazy v příkazovém řádku na instalaci Azure Bot Service.
příkazy v cmd – vytvoření složky

Vložte příkaz „npm install -g npm“ a poté do konzole vložte příkaz “npm install -g yo generator-botbuilder”, který vám nainstaluje bota.

Příkazy v příkazovém řádku na instalaci Azure Bot Service.
příkazy v cmd – zpráva s potvrzením instalace

Poté, co se vše nainstalujete, si svého bota musíte vytvořit. Do konzole napište “yo botbuilder”.

Nejdříve zadejte jeho jméno. Já používám “rozpoznavani-obrazku”. Druhou možnost můžete ponechat prázdnou. U třetí vyberete JavaScript. Nakonec vyberete, že chcete “Echo Bot”, to vám vytvoří základní opakování zprávy.

Zadávání specifikací při instalaci Azure Bot Service.
příkazy v cmd – nastavení chatbota

Nakonec schválíte napsáním “y” a bot se vytvoří.

Schválení instalace Azure Bot Service klávesou "y".
příkazy v cmd – potvrzení vytvoření chatbota

Instalace Bot Framework Emulator

Bot Framework Emulator je program, který simuluje připojení k aktivnímu botovy a umožnuje s ním komunikovat.

Na tomto GitHub odkazu klikněte na tlačítko „BotFramework-Emulator-4.10.0-windows-setup.exe“.

Instalace Bot Framework Emulator z GitHub.
Stažení Bot Framework Emulátoru | github.com

Po stažení soubor otevřete a klikněte Next.

Snímek instalačního procesu Bot Framework Emulatoru.
Instalace Bot Framework Emulator – výběr instalace pro uživatele

Vyberete instalační destinaci, kliknete Install.

Snímek instalačního procesu Bot Framework Emulatoru.
Instalace Bot Framework Emulator – výběr umístění

Po instalaci klikněte na Finish.

Snímek dokončení instalačního procesu Bot Framework Emulatoru.
Instalace Bot Framework Emulator – finální okno

Komunikace s Echo Chatbotem

Pro komunikaci s botem ho musíte nejprve zapnout.

Otevřete si ve Windows Command Prompt (v české verzi příkazový řádek).

Jako první si otevřete složku pro vašeho bota. Pomocí příkazu „cd“ si můžete složku otevřít. V následujícím obrázku můžete vidět, jak se nejprve pomocí „d:“ přepnu na svůj druhý harddisk a poté pomocí příkazu „cd @projects“ si otevřu existující složku. Ve vašem případě to bude už vytvořená složka, do které si budete chtít ukládat svého bota.  Pomocí „cd rozpoznavani_obrazku“ si otevřu složku „rozpoznavani-obrazku“, kterou si bot vytvořil. Pro spuštění vašeho bota napište „node index.js“. Zkopírujte si číslo, které je za „restify listening to http://[::]:“, v mém případě „3978“ (restify listening – znamená na kterém portu bot poslouchá a je připraven komunikovat).

Příkazy v příkazovém řádku pro zapnutí echo chatbota.
příkazy v cmd – zapnutí bota

Otevřete si „Bot Framework Emulator“ a klikněte na Open Bot.

Snímek z prostředí Bot Framework Emulator, ve kterém otevíráme bota.
Aplikace Bot Framework Emulátor – úvodní obrazovka

Do „Bot URL“ napište „http://localhost:VASECISLO/api/message“, nahraďte „VASECISLO“ číslem, které jste si předtím zkopírovali, a klikněte na Connect.

Zadávání specifikací pro otevření bota.
Aplikace Bot Framework Emulátor – okno s připojením

Napište „ahoj“ a echo chatbot vám odepíše „Echo: Ahoj“.

Komunikace s echo chatbotem v prostředí Bot Framework Emulator.
Aplikace Bot Framework Emulátor – komunikace s botem

Shrnutí

Společně jsme si stáhli všechny nezbytné aplikace, nainstalovali Echo chatbota, připojili se na něj a naučili ho opakovat zprávy. Příště chatbota naučíme rozeznávat obrázky nebo fotky a posílat nám jejich popis.