Zásady Edge přes Intune

19. 5. 2023 Azure, IT Pro

Microsoft Intune je cloudová služba pro vzdálenou správu a kontrolu uživatelských zařízení v organizaci. Intune umožňuje na těchto zařízeních prosazovat jednotné zásady (policies). Tento článek vám ukáže, jak pomocí služby Intune nakonfigurovat zásady pro Microsoft Edge.

Vytvoření profilu pro správu zásad MS Edge

Pro správu zásad (nejen Edge) je potřeba vytvořit konfigurační profil. Ten vytvoříte na portálu Microsoft Intune následujícím způsobem:

1. Přihlaste se do Microsoft Endpoint Manager

2. Přejděte do sekce Zařízení v levém navigačním panelu

Hlavní panel Microsoft Endpoint Manager
Hlavní panel Microsoft Endpoint Manager | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

Tato sekce Endpoint Manager vám nabízí komplexní správu zařízení ve vaší organizaci.
3. Otevřete Konfigurační profily (pod hlavičkou Zásada)

Microsoft Endpoint Manager - Sekce Zařízení - Přehled
Sekce Zařízení – Přehled | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

4. V horním panelu zvolte Vytvořit profil
Profily jsou vhodné pro roztřídění jednotlivých zásad pro konkrétní typy zařízení či uživatele.

Microsoft Endpoint Manager - Sekce Zařízení - Konfigurační profily
Sekce Zařízení – Konfigurační profily | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

5. Vyberte odpovídající platformu – v našem případě Windows 10 a novější

Vyskakovací okno Vytvořit profil
Vytvořit profil | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

6. Vyberte Typ profilu Šablony

Vyskakovací okno Vytvořit profil
Vytvořit profil | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

7. Pod Názvem šablony vyberte Šablony pro správu a klikněte na Vytvořit
Můžete si všimnout, že zde existuje množství šablon s předvytvořenými pravidly pro různé aplikace zásad.

Vyskakovací okno Vytvořit profil - výběr šablony
Vytvořit profil – výběr šablony | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

8. Vpište vhodný Název (případně popis)

Panel Vytvořit profil: 1. Základy
Vytvořit profil: 1. Základy | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

9. Klikněte na Další

10. V záložce Nastavení Konfigurace otevřete složku Microsoft Edge (pod složkou Konfigurace počítače)

Panel Vytvořit profil: 2. Nastavení konfigurace - vybraná složka Microsoft Edge
Vytvořit profil: 2. Nastavení konfigurace | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

11. Tímto se dostáváme do konfigurace samotné zásady momentálního profilu

Konfigurace zásad

Zásady vám umožňují spravovat veškeré nastavení MS Edge a jeho aktualizací. Úplný seznam všech zásad a jejich konfigurací naleznete na portále Microsoft Learn.

1. Pomocí vyhledávacího pole naleznete požadované zásady

Panel Vytvořit profil: 2. Nastavení konfigurace - vyhledaná zásada Nakonfigurovat adresu URL pro domovskou stránku Microsoft Edge
Vytvořit profil: 2. Nastavení konfigurace | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

2. Vyberte zásadu, kterou chcete nastavit (zde pro příklad Nakonfigurovat adresu URL pro domovskou stránku)

Panel Vytvořit profil: 2. Nastavení konfigurace - vybraná zásada Nakonfigurovat adresu URL pro domovskou stránku Microsoft Edge
Vytvořit profil: 2. Nastavení konfigurace | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

3. Zvolte Povoleno a zadejte parametry zásady (zde pro příklad zadaná Adresa URL domovské stránky)

Vyskakovací okno Konfigurace zásady - Nakonfigurovat adresu URL pro domovskou stránku Microsoft Edge
Konfigurace zásady | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

4. Potvrďte změny stisknutím OK

V sloupci Okres (State) se nyní u změněné zásady zobrazuje Povoleno

Panel Vytvořit profil: 2. Nastavení konfigurace - u nakonfigurované zásady se zobrazuje Povoleno
Vytvořit profil: 2. Nastavení konfigurace | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

5. Zvolte Další

6. V záložce Značky oboru můžete přidávat značky pro lepší identifikaci profilů

Panel Vytvořit profil: 3. Značky oborů
Vytvořit profil: 3. Značky oborů | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

7. V záložce Přiřazení klikněte na Přidat skupiny, v pravém panelu vyhledejte a zvolte skupiny, pro které bude profil platit

Panel Vytvořit profil: 4. Přiřazení - vyskakovací okno Vybrat skupinu
Vytvořit profil: 4. Přiřazení | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

8. Klikněte na Další

9. Zkontrolujte Souhrn a potvrďte stisknutím Vytvořit

Panel Vytvořit profil: 5. Zkontrolovat a vytvořit
Vytvořit profil: 5. Zkontrolovat a vytvořit | Zdroj: Microsoft Endpoint Manager

Gratuluji k úspěšnému vytvoření profilu zásad pro Edge a přeji hodně štěstí s další správou koncových zařízení. Jedná se však pouze o jednu z funkcí portálu Microsoft Endpoint Manager, o kterém si můžete přečíst více informací v tomto článku: