Analýza dat z videí

12. 7. 2023 Azure, Programming

Stalo se vám někdy, že jste ve dlouhém videu hledali konkrétní pasáž a nemohli jste ji rychle najít? Pomocí služby Azure Video Indexer můžete ve videích snadněji vyhledávat daný text, snímky a extrahovat konkrétní data.

Úvod do Azure Video Indexer

Azure Video Indexer, původním názvem Azure Video Media Analyzer, je cloudová aplikace, která vám umožňuje extrahovat důležitá data z videí. Analyzuje obraz i zvuk pomocí modelů AI. Tato služba je založená na stejném principu jako Azure Media Services a Azure Cognitive Services a patří do skupiny Azure AI Services.

Jaké funkce má Azure Video Indexer?

Tato služba má hodně funkcí. Dokáže určit obsah videa pomocí klíčových snímků, scén a dalších dat. Díky tomu umožňuje snadnější vyhledávání v dlouhých videích, když potřebujete rychle najít dané informace. Umožňuje zvýraznění relevantních částí videa, detekci tváří a rozpoznávání slavných osobností. Můžete si i vytrénovat vlastní model, který bude identifikovat vás a vaše přátele. Další funkcí je například extrahování textu, který se vizuálně zobrazuje na videu. Tato služba také detekuje obsah nevhodný pro děti, změny ve snímcích a umístění osob ve videu. Co se týče zvuku, převádí řeč na text u více než 50 jazyků, automaticky rozpoznává jazyk, vytváří titulky, přepisuje celá videa a má také další využití.

Další dodatečné funkce Video indexer a ukázka používání různých AI modelů.
Funkce Azure Video Indexer | Zdroj: Microsoft Documents

Jak si vytvořit Azure Video Indexer?

Požadavky

Tvorba prostřednictvím Azure Portal

Nejprve jděte na Azure Portal a přihlaste se ke svému účtu. Poté klikněte na tlačítko Create a Resource a vyhledejte si Video Indexer. Klikněte na tlačítko Create.

Vyhledání služby Azure Video Indexer v Marketplace na Azure portálu.
Vyhledání služby Azure Video Indexer | Zdroj: Azure Portal

Potom vyplníte potřebné údaje: vyberete předplatné, zvolíte si, nebo vytvoříte, novou Resource group a nazvete si svůj Video Indexer. Nakonec jen vyberete oblast, která je vám nejbližší a pro kterou tato služba funguje.

Vyplňování potřebných parametrů pro vytvoření Azure Video Indexer.
Vyplňování potřebných parametrů | Zdroj: Azure Portal

Dále si vytvoříte Media Services Resource, hned poté se vám ukáže kolonka pro vytvoření uložiště. U vytváření uložiště vyberete parametry StorageV2Geo-redundant storage (GRS).

Vyplňování parametrů pro vytvoření uložiště na Azure Portal.
Vytvoření uložiště | Zdroj: Azure Portal

Nakonec vytvořte user-assigned managed identity. Už jen zaškrtněte potvrzení, že souhlasíte s podmínkami, a klikněte na Review + create a znovu na Create.

Vytvoření Azure Video Indexer.
Vytvoření identity | Zdroj: Azure Portal

Potom klikněte na Go to resource a ukáže se vám vaše nově vytvořená služba Azure Video Indexer. Klikněte na odkaz Explore Video Indexer’s portal.

Pohled na vytvořený Azure Video Indexer a ukázání odkazu na Video Indexer portal.
Pohled na vytvořený Azure Video Indexer | Zdroj: Azure Portal

Používání služby Azure Video Indexer

Dostanete se na portál Azure Video Indexer a pomocí AAD se přihlásíte.

Přihlášení do portálu jednou ze tří možných variant přihlášení.
Přihlášení do portálu | Zdroj: Azure Video Indexer

Vytvoříte si nový projekt. Přidáte tam své video.

Vytvoření nového projektu na portálu Azure Video Indexer.
Vytvoření projektu | Zdroj: Azure Video Indexer

Buď si vaše video nahrajete z počítače, anebo si video uložíte do Azure Blob Storage ve vašem vytvořeném uložišti, zkopírujete si URL umístění vašeho videa a vložíte ho do políčka pro File URL. Nazvete si své video, vyberete si, ve kterém jazyce ho chcete a jestli chcete mít veřejný nebo soukromý projekt, a kliknete na Upload.

Nahrání vámi vybraného videa do nově vytvořeného projektu pomocí Azure Blob Storage.
Nahrání videa do projektu | Zdroj: Azure Video Indexer

Azure Video Analyzer vám vyhodí klíčová slova, snímky, téma videa, emoce, osoby, které se tam vyskytují, a další užitečná data.

Ukázka analýzy klíčových slov, témat z nahraného videa.
Analýza klíčových dat | Zdroj: Azure Video Indexer

Pokud vás zajímá určité téma, klikněte na dané slovo a ukáže se vám, ve které časti videa se o něm mluví.

Ukázka vyhledání daného tématu a klíčového slovo ve videu.
Vyhledání daného tématu ve videu | Zdroj: Azure Video Indexer

Najedete-li myší na políčko View, můžete si vybrat data, která chcete vidět a upravovat.

Vybírání pro nás důležitých dat, která chceme zobrazit.
Vybírání dat | Zdroj: Azure Video Indexer

Když kliknete na Timeline, ukáže se vám přepis celého obsahu videa včetně minut, kdy se daná věta nebo část textu řekla.

Ukázka přepisu videa v českém jazyce.
Přepis videa | Zdroj: Azure Video Indexer

Můžete si také vybírat sekvence videa a kouknout se, od které minuty hovoří váš oblíbený speaker.

Výběr částí videa, která vás podle tématu zajímají.
Výběr částí videa | Zdroj: Azure Video Indexer

Dále můžete, např. u více jazyčných videích, přidávat také různé jazykové modely nebo modely rozpoznávající slavné osoby, modely identifikující speciální značky a další. Dokonce si můžete vytvořit vlastní model a trénovat ho.

Ukázka dalších modelů například jazykových, která můžete využít na analýzu ve vícejazyčných videí.
Další modely Video Indexer | Zdroj: Azure Video Indexer

Zajímavosti

Závěr

Ukázali jsme si, jak si můžete vytvořit Azure Video Indexer a vyzkoušeli jsme si některé z mnoha funkcí této služby. Azure Video Analyzer můžete využít ve svých aplikacích pomocí REST API a také si můžete zkusit vytrénovat své originální AI modely. Určitě se nezapomeňte podívat na další AI služby, které můžete najít na našem blogu.