Porovnání Logic Apps a Power Automate

9. 10. 2023 Azure, IT Pro, Power Platform

Azure Logic Apps i Power Automate jsou produkty od Microsoftu, jejichž podstatou je automatizace. Proč má ale Microsoft ve svém portfoliu dva produkty, které dělají na první pohled to samé? Jaké jsou mezi nimi rozdíly a který si máte vybrat?

Slovníček pojmů

Power Automate je jedním z produktů v rámci rodiny Power Platform, který zajišťuje automatizaci procesů.

Azure Logic Apps je nástroj pro automatizaci v rámci Microsoft Azure.

Flow neboli tok je něco, co vytvoříme v Power Automate. Jedná se o po sobě jdoucí posloupnost akcí a jejich vazeb, která se spustí po splnění předem splněných podmínek. Např. po odeslání formuláře se dané osobě vygeneruje e-mail s potvrzením o úspěšném přijetí odpovědi.

Workflow oproti tomu vytvoříme v Azure Logic Apps. Rozdíl mezi flow a workflow je minimální.

Trigger je událost, která spustí (Work)flow.

Action neboli akce je událost, která se provede v případě, že jsou splněny podmínky předem definované podmínky.

Connector slouží na propojení různých entit (jako aplikace, data, …).

Cílová skupina

Pokud chcete přijít na to, proč má Microsoft dva podobné produkty, je potřeba se podívat na cílovou skupinu produktu. Power Automate (PA) je vytvořený pro firemní uživatele, u kterých se nepředpokládá, že se orientují v kódu. Jedná se tak o low-code řešení. Power automate využije uživatel npříklad v těchto situacích: upozornění na změnu stavu úkolu v Planneru, uložení přílohy e-mailu do složky ve OneDrive nebo díky connectorům automatizovat aplikace 3. stran. Zajímavostí je, že jde jednodušše získat kód flow a je možné ho upravit.

Oproti tomu Azure Logic Apps (ALA) cílí na IT profesionály (programátory, administrátory atd.). Tato služba je totiž silně provázána s ostatními službami v Azure. Můžete je proto spojit se složitějšími procesy s dalšími službami, ve kterých je náročnější se zorientovat a správně implementovat. Tuto službu lze také automaticky nasadit pomocí ARM Template. I přes svou cílovou skupinu, pro vytvoření ALA Workflow není potřeba psát jakýkoli kód.

Vytváření flows aneb editační prostředí

Flows musíte někde vytvořit. Power Automate i Logic Apps mají webový editor. Pro prvně zmíněný produkt editor nalezneme na portálu pro Power Automate, pro produkt druhý je editor pod Azure portálem. Power Automate jde spravovat také z mobilních zařízení skrze stejnojmennou aplikaci dostupnou pro iOS a Android. Logic Apps aplikaci pro telefony nemají, zato s nimi můžete pracovat v rámci Visual Studia. V neposlední řadě se flows dají vytvořit pomocí JSON souboru.

Editor pro Power Automate
Webový Editor pro Power Automate | Zdroj: Portál pro Power Automate
Portál pro Azure Logic Apps
Webový editor pro Azure Logic Apps, součást Azure Portálu | Zdroj: Azure Portal

Cena

Dalším rozdílem je cena a způsob platby. Za Power Automate můžete platit více způsoby. První variantou je platit pouze za Power Automate a to buď za jednotlivé uživatele popřípadě flows. Druhou variantou je mít Power Automate v rámci jiné Microsoft licence – například v rámci Microsoft 365 nebo Dynamics 365 Enterprise.

Za Logic Apps se platí na základě consumption based modelu, tedy platíte za to, co používáte, jak dlouho to používáte a kolik prostředků využijete (kolik paměti, virtuálních strojů…). Abyste ale vůbec mohli nějaké flows vytvořit, musíte mít v rámci Azure Portálu účet a k němu mít přiřazené předplatné.

Spouštěč flow

Aby se (work)flow vykonala, musí ji něco spustit. U Power Automate můžou být spouštěči následující události:

Spouštěče u Logic apps:

Odhalování chyb ve flows

Čas od času lidé chybují. Jelikož ale nechcete uložit flow s errorem, je důležité ho odhalit. Power Automate má v sobě zabudovaný kontrolor, který tuto práci udělá za vás. Logic Apps se neuloží, když se v nich nějaký error vyskytne.

Závěr

Rozdíly mezi Power Automate a Azure Logic Apps jsou. Hlavním bodem pro rozhodování, jakou službu si vybrat, by měl být úkon, který chceme zautomatizovat. Pokud chcete přeposílat e-maily na Slack, dostávat upozornění pokud vám napíše určitá osoba atd. vyberete si Power Automate. V případě, že chcete zautomatizovat něco komplikovanějšího, Logic Apps budou tou správnou volbou.

Další informace k tomuto tématu sepsal Microsoft do dokumentace zaměřující se na porovnání těchto dvou služeb.