Typografie v prezentacích PowerPoint

25. 1. 2020 Office 365

Asi málokdo ví, že k vytvoření vizuálně pěkné prezentace postačí i správné použití typografie. Držení se základních pravidel, která se zdají být obyčejná, osloví nejedno publikum. Při vytváření nové prezentace je důležité myslet na světelné podmínky a velikost místnosti, ve které budeme přednášet. Prezentaci tak vždy ušijeme přímo na míru publika.

Nejprve probereme volbu barev. Při výběru barev pro naši prezentaci musíme myslet na prostor a diváky. Pro prosvětlené nebo malé místnosti, jako jsou třídy na SŠ, je ideální světlé pozadí a tmavé písmo (např. černá na bílé, tmavě modrá na světle šedé atd.), pro zatemněné nebo velké místnosti, jako jsou posluchárny na VŠ, volíme tmavé pozadí a světlý text. Je to z toho důvodu, že v zatemněné místnosti neoslníme posluchače ostrým světlem vyzářeným z projektoru a světlý text na tmavém pozadí je také z dálky lépe čitelný (nejlepšího kontrastu písma a pozadí vždy docílíme využití černé a bílé). Text v naší prezentaci by měl být vždy větší než je velikost 24. Je možné, že v průběhu tvorby prezentace, při využívání různých šablon nebo po přidání odrážek se velikost písma zmenší. Je tedy potřeba si na to dávat pozor. Menší text už může být pro diváky hůře čitelný.

A nyní už je na řadě přímo typografie. Nejprve písmo v prezentaci obecně. Vždy bychom měli využívat pouze členy jedné rodiny (viz Obr. 1), jedna rodina nám vždy poskytuje mnoho členů, které mohou být různě upravené. Při výběru rodiny písma je důležité dbát na to, aby se jednalo o písmo bezpatkové (viz Obr. 2). U tohoto problému se jedná znovu o čitelnost, patkové písmo se využívá při psaní dlouhých textů (v knížkách), ale v prezentacích je opět špatně čitelné. Patkové písmo proto využíváme pouze pro nadpisy. Když využíváme jednu rodinu písem, a i tak se nám zdá, že máme málo možností, můžeme si je rozšířit využitím dalších řezů písma (viz Obr. 1). Teď už máme mnoho možností, jak náš slajd upravit pouze za pomoci písma (viz Obr. 3).

Na obrázku je přehled rodiny písma Segoe UI.
Obr. 1 Rodina písem (vlevo), řezy písem (vpravo)
Na obrázku je viditelný rozdíl mezi bezpatkovým a patkovým písmem.
Obr. 2 Rozdíl mezi patkovým a bezpatkovým písmem
Na obrázku je naznačené využití členů rodiny písma pro jednotlivé položky na snímku.
Obr. 3 Využití členů rodiny a řezů písma

Jednotlivé znaky (písmena) není vhodné prokládat mezerami. Čím je větší mezera mezi písmeny, tím je text hůře čitelný, proložení mezerou by se dalo vzít v potaz jedině u nadpisů, jelikož to jsou krátká slova nebo sousloví. I opačná situace není ideální, když jsou mezi znaky zúžené mezery, jednotlivá písmenka pak z dálky mohou začít splývat dohromady (viz Obr. 4).

Na obrázku jsou naznačeny rozdíly mezi proložením znaků.
Obr. 4 Mezery mezi znaky – proložení

Dále nás budou zajímat hyperlinky – myslím, že jsou všeobecným problémem, kterého se ne a ne vyvarovat. V prezentaci by se totiž neměl vyskytovat žádný podtržený text, a už vůbec ne modrý (viz Obr. 5). Asi se zeptáte proč, co je na tom špatného? Vlastně špatného na tom nic není, ale ruší to – odpoutá to vždy pozornost publika (v prezentaci to působí jako pěst na oko). Je vhodnější náš odkaz vložit do nějakého objektu, na který následně pouze klikneme. Odkaz můžeme vložit do textového pole, do obrázku, do obrazců atd. (na kartě Vložení zvolíme Odkaz – ikonka zeměkoule s řetězem, následně se rozbalí nabídka).

Na obrázku je modrý a podtržený odkaz, který je v prezentaci špatně.
Obr. 5 Hyperlink

Každý z nás někdy zažil prezentaci plnou animací, efektů a šílených přechodů mezi snímky. Všem jde z toho akorát hlava kolem a nesledují Váš výklad, většinou to spustí spíše chichotání než údiv. Přechody mezi snímky by měly být na každém slajdu stejné. Animacím se nemusíme vyhýbat, ale doporučuji je používat pouze k názorným účelům, například k označení bodu na mapě (zeměpis) nebo naznačení přesunu kmenů napříč státy (dějepis). Určitě bychom se měli vyvarovat šipkám a puntíkům vylétajícím ze všech stran a skákajícím po plátně.

Na závěr bych ráda podotkla, že tvorba prezentací je čistě na Vaší fantazii, ale je vhodné se držet určitých mezí. Při používání šablon v PowerPointu je důležité dát pozor na velikost písma, kontrastní barvy a rodinu – zda je patková, nebo bezpatková. A teď přichází shrnutí pravidel pro správné využívání typografie v prezentacích:

Písmo

Slajd

Je-li na Vaší škole povoleno využívání notebooků a tabletů při vyučování, zkuste žákům Vaši prezentaci poskytnout ještě před hodinou. Můžou si ji pak nahrát např. do OneNote, kde si k ní budou dělat poznámky. Je to další krok vstříc studentům, kdy nebudou muset opisovat prezentaci, a tím se budou soustředit na Vás a doplňovat si jen další poznámky k bodům v prezentaci.