Power BI 2 – Grafy a relace v Power BI

18. 2. 2021 Power Platform

Vítejte u 2. vzorové hodiny – Grafy a relace v Power BI. Následující hodina probíranými tématy navazuje na první hodinu Začínáme s Power BI a zároveň vytváří základ pro třetí hodinu Vzorečky v Power BI. Pomocí připravených příkladů se seznámíte s konceptem otevřených dat a s vytvářením i základní úpravou grafů. Ve druhé části budete mít možnost poznat filtry a tolik důležité relace k propojení několika tabulek a k pokročilejší vizualizaci dat. Tak se do toho pusťte!

O vzorové hodině

Vzorová hodina je připravený balíček PDF souborupřílohami, podle nichž může učitel odučit vyučovací hodinu ve své třídě, a seznámit tak studenty s novými možnostmi dnešního světa, v této tedy s nástrojem Power BI pro snadnou vizualizaci dat.

Obsah

Technické požadavky a vyžadované znalosti

Časová dotace

Metodika je koncipována tak, aby naplnila dvě vyučovací hodiny. Je možné ji přizpůsobit, standardní čas je 90 minut.

Věková skupina

Metodika je zacílena především na studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (15 až 18 let).