Power BI 3 – Vzorečky v Power BI

20. 2. 2021 Power Platform

Vítejte u 3. vzorové hodiny – Vzorečky v Power BI. V této hodině se zaměříte na jednu z nejdůležitějších částí Power BI, která vám dále dokáže odhalit pravou podstatu a význam dat. Řeč bude o vzorcích, na které se podíváte v co možná nejpraktičtějším, intuitivním a chytlavém pohledu, s použitím jen té absolutně potřebné teorie. Po absolvování této vzorové hodiny budete schopni používat vzorce s vhodnými nástroji efektivně, a umět tak vytěžit z dat maximum.

O vzorové hodině

Vzorová hodina je připravený balíček PDF souborupřílohami, podle nichž může učitel odučit vyučovací hodinu ve své třídě, a seznámit tak studenty s novými možnostmi dnešního světa, v této tedy s nástrojem Power BI pro snadnou vizualizaci dat.

Obsah

Technické požadavky a vyžadované znalosti

Časová dotace

Metodika je koncipována tak, aby naplnila dvě vyučovací hodiny. Je možné ji přizpůsobit, standardní čas je 90 minut.

Věková skupina

Metodika je zacílena především na studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (15 až 18 let).