Power Automate 2 – Automatizace ve školním Office 365

28. 2. 2021 Power Platform

Toto je 2. vzorová hodina na nástroj Power Automate určená pro učitele a studenty a nazvaná Automatizace ve školním Office 365, která má předvést, jak propojit více aplikací pomocí Power Automate. Využívají se zde mimo jiné i Microsoft Forms, Excel, SharePoint či Microsoft Teams. Seznámíme se s triggery, dynamickým obsahem a postupem, jak snadno vytvářet takzvané toky (flows). Zároveň využívá teorii a pojmy poznané díky naší první vzorové hodině. Hurá do toho!

O vzorové hodině

Vzorová hodina je připravený balíček PDF souboru s přílohami, podle nichž může učitel odučit vyučovací hodinu ve své třídě, a seznámit tak studenty s novými možnostmi dnešního světa, v této tedy s nástrojem Power Automate pro automatizaci.

Obsah

Technické požadavky a vyžadované znalosti

Časová dotace

Metodika je koncipována tak, aby naplnila jednu vyučovací hodinu. Je možné ji přizpůsobit, standardní čas je 45 minut.

Věková skupina

Metodika je zacílena především na studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (15 až 18 let).