Power BI 1 – Začínáme s Power BI

16. 2. 2021 Power Platform

Vítejte u 1. vzorové hodiny – Začínáme s Power BI. Následující hodina pro vás bude úvodem do nástroje Power BI. Pomocí připravené prezentace se seznámíte s tím, co je Power BI, jaké stavební bloky používáme k vytvoření tzv. sestav v Power BI nebo jak získat a transformovat data v Power Query, následně si ukážeme základní vizuály a grafy a nakonec si předvedeme, jak publikovat sestavy Power BI. Pokud vás tento úvod zaujme, pokračujte v našich dalších hodinách.

O vzorové hodině

Vzorová hodina je připravený balíček PDF souboruprezentací, podle nichž může učitel odučit vyučovací hodinu ve své třídě, a seznámit tak studenty s novými možnostmi dnešního světa, v této tedy s nástrojem Power BI pro snadnou vizualizaci dat.

Obsah

Technické požadavky a vyžadované znalosti

Časová dotace

Metodika je koncipována tak, aby naplnila jednu vyučovací hodinu. Je možné ji přizpůsobit, standardní čas je 45 minut.

Věková skupina

Metodika je zacílena především na studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (15 až 18 let).