Power Fx – aneb jazyk, kterým se brzy domluvíte v celé Power Platform

1. 7. 2021 Power Platform

Začátkem března Microsoft na konferenci Ignite představil novinku, která rozšiřuje možnosti Power Platform pro komplexnější řešení. Jedná se o Power Fx, programovací jazyk, který vám může být povědomý například z aplikace Microsoft Excel.

Power Fx se má do budoucna rozšířit do celé Power Platformy, kde bude umožňovat vývojářům aplikovat složitější a náročnější řešení. První vlna implementace Power Fx je v plánu ke konci roku 2021. A protože si společnost Microsoft váží zpětné vazby svých zákazníků, bude celý Power Fx open source.

Co nás čeká?

Koncem roku bychom se měli dočkat prvních novinek. Objevit by se měly například v Microsoft Dataverse (calculated columns), AI Builderu nebo dokonce v Power Virtual Agents. Od roku 2022 se nám usnadní práce s business rules v Dataverse a s Power Automate. Důležité je ale zmínit, že Power Fx nebude nahrazovat už používané jazyky v PowerBI jako je M a DAX, naopak budou vedle sebe koexistovat. V Power Apps tuto syntaxi lze již znát z aplikací plátna (Canvas apps). Podobnosti s funkcemi v Excelu jsou více než znatelné. S tím také souvisí samotný název tohoto jazyka. Řádek v Excelu na zadávání funkcí se totiž nazývá fx řádek.

Řádek fx na zadávání funkcí | Zdroj: Microsoft Excel

Dalo by se dokonce říci, že se v novém jazyce uplatní většina funkcí z Excelu. Na obrázku níže lze vidět jejich úplný seznam.

Screenshot z Excelu, na kterém je tabulka, ve které jsou ukázány funkce z Excelu uplatňující se v Power Fx
Seznam funkcí v Excelu vs. funkce jazyka Power Fx (podbarveno zeleně)

Na dalším obrázku si můžeme všimnout podobnosti kódu se syntaxí Excelu, kdy v Excelu se jako vstup využívá hodnota z buňky A1 a v Power Fx kódu se pro vstup využívá vstupní formulář (Input.Text) Power Apps.

Screenshot z Excelu. Zde je ukázán příklad funkce z Excelu.
Zápis funkce | Zdroj: Microsoft Excel
Zde je ukázáná stejná funkce jako v obrázku výše, akorát v PowerApps.
Zápis funkce | Zdroj: Microsoft Power Apps

Výhody

Závěr

Co tedy Power Fx znamená pro koncového zákazníka? Především rozšíření možností a univerzálnosti Power Platform. Microsoftu se podaří implementovat do platformy zaměřené na citizen vývojáře i možnosti pro programátory vyvíjející komplexnější práce či projekty. Pokud vás Power Fx zaujal, můžete si o něm přečíst více na blogu.

Zaujala vás Power Platform? Přečtěte si o ní více a zjistěte co nabízí v článku Demokratizace vývoje aplikací a digitalizace.