Power Automate 1 – Začínáme s Power Automate

26. 2. 2021 Power Platform

Toto je 1. vzorová hodina na nástroj Power Automate určená pro učitele a studenty a nazvaná Začínáme s Power Automate, která má být základním úvodem do tohoto nástroje dostupného v rámci Office 365. Tato hodina slouží hlavně k seznámení s nástrojem a jeho praktickým využitím v každodenním životě a k výpiskům základních pojmů používaných při tvorbě takzvaných flow, automatizovaných toků. Pokud vás tento úvod zaujme, pokračujte v našich dalších hodinách.

O vzorové hodině

Vzorová hodina je připravený balíček PDF souboru s přílohami, podle nichž může učitel odučit vyučovací hodinu ve své třídě, a seznámit tak studenty s novými možnostmi dnešního světa, v této tedy s nástrojem Power Automate pro automatizaci.

Obsah

Technické požadavky a vyžadované znalosti

Časová dotace

Metodika je koncipována tak, aby naplnila jednu vyučovací hodinu. Je možné ji přizpůsobit, standardní čas je 45 minut.

Věková skupina

Metodika je zacílena především na studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (15 až 18 let).