Úvod do Power Virtual Agents

7. 4. 2022 Power Platform

Určitě se vám už někdy stalo, že jste při nákupu na webu narazili na nějaký problém nebo měli dotaz a potřebovali jste poradit. Ať už se jednalo o dotaz na samotný produkt, otevírací dobu prodejny nebo třeba podmínky pro vrácení nevhodného produktu. Pravděpodobně jste ke zjistění odpovědi využili chatbota na dané stránce, který mohl být vytvořený pomocí Power Virtual Agents.

Power Virtual Agents je jedním ze čtyř produktů Power Platform. Tato aplikace se používá k tvorbě chatbotů, kteří slouží k vedení online chatové konverzace. Komunikace probíhá přes textové zprávy, což je náhradou přímého kontaktu pracovníka obchodu se zákazníkem, a to samozřejmě vede i k urychlení a automatizaci celého procesu získávání informací.

Schéma Power Platform a zařazení aplikace Power Virtual Agents.
Schéma Power Platform | Zdroj: Microsoft Docs

Aplikace Power Virtual Agents dovoluje vytvořit výkonné chatboty bez nutnosti znát nějaký z programovacích jazyků. Využívá se grafického rozhraní bez psaní kódu.

Výhody Power Virtual Agents:

  1. Snadná tvorba – jelikož se při samotné tvorbě chatbota pracuje v grafickém rozhraní, tak si svého chatbota může vytvořit kdokoli bez ohledu na schopnosti v programování.
  2. Rychlost odpovědí – díky chatbotům nemusí zákazníci čekat na odpovědi přímo od pracovníků obchodu. Chatbot reaguje na otázky/dotazy ihned. Pouze v krajních případech dochází k asistenci personálu.
  3. Využití konektorů využitím konektorů můžeme chatbota nasadit na sociální sítě, web nebo Microsoft Teams.

Princip fungování Power Virtual Agents v Teams

Pojmy spouštěcí příkazkonverzační uzly jsou klíčovými prvky při vytváření chatbota. Spouštěcí příkaz je věta, klíčové slovo, které zákazník napíše do konverzace a očekává na ni odpověď. Konverzační uzly určují akce ze strany chatbota. Jinak řečeno, my musíme jasně říct, jak má chatbot na zprávu reagovat. Díky umělé inteligenci si chatbot dokáže přiřadit zprávu od zákazníka k námi předdefinovanému příkazu nebo uzlu, i když není v totožném znění jako my ji máme vytvořenou.

Pojďme si to ukázat na příkladu. Máme spouštěcí příkaz ‚Jaká je otevírací doba prodejny?‘. My si předdefinujeme, že chceme, aby chatbot na tuto otázku odpovídal zprávou ‚Dobrý den, naše prodejna je otevřená každý všední den od 9.00 do 17.00 hodin.‘ Co se však stane, když spouštěcí příkaz formulujeme jinak? Například když zákazník začne větu slovem zdravím.

Díky umělé inteligenci chatbot rozpozná, na co se zákazník ptá a opět mu pošle stejnou odpověď jako v případě totožně zadané otázky.

Před nasazením chatbota si můžete vyzkoušet, jak chatbot funguje a reaguje. K tomu slouží funkce Test your bot.

Funkce Test your bot
Karta Analytics a funkce Test your bot | Zdroj: Teams

K postupnému vylepšování vám může posloužit karta Analytics, kde najdete, jak chatbot pracuje, včetně dalších statistik.

Závěr

Co vám tedy Power Virtual Agents přinese? Především možnost rychlé komunikace zákazníků s vaší značkou.

Zaujala vás Power Platform? Přečtěte si o ní více v článku demokratizace vývoje aplikací a digitalizace.