Microsoft Project – moderní plánovač projektů

31. 10. 2023 Office 365

Představujeme Vám Microsoft Project – váš digitální plánovač, který je užitečný jak pro pracovní, tak osobní projekty. Pomocí Microsoft Project můžete vytvářet projekty a jednotlivé úkoly, sledovat pokrok, ale také efektivně spolupracovat. V tomto článku se seznámíte s nejdůležitějšími funkcemi a příklady toho, jak je využít.

Kde aplikaci najít

První možností, jak Microsoft Project najít, je webový portál office.com. Tam se stačí přihlásit pomocí Microsoft účtu, otevřít položku Aplikace a následně otevřít Project. Druhá možnost je aplikaci otevřít přímo z oficiální stránky.

Aplikaci Microsoft Project lze otevřít z webového portálu office.com.
Ukázka webového portálu office.com | Zdroj: Office.com

Vytvoření nového projektu

Nový projekt můžete vytvořit tak, že kliknete na tlačítko Nový projekt a následně zvolíte prázdný projekt či případně specifickou šablonu. Ideální je samozřejmě zvolit šablonu, která je určená pro váš typ projektu. Pokud žádná z předem vytvořených šablon není určená pro daný projekt, tak si můžete vytvořit prázdný projekt, který je plně přizpůsobitelný.

Po vytvoření projektu si ho lze také přejmenovat kliknutím na jeho dočasný název. Všechny projekty se automaticky ukládají na OneDrive, takže se nemusíte bát, že něco ztratíte.

Možnosti vytvoření nového projektu v aplikaci Microsoft Project.
Vytvoření nového projektu | Zdroj: Microsoft Project

Přidání členů

Pro přidání členů (neboli spolupracovníků) do vašeho projektu klikněte po vytvoření Vašeho projektu na tlačítko Členové skupiny a zvolte jednotlivé osoby. Pokud zde nevidíte všechny členy či potřebujete přidat nové, tak navštivte Microsoft Správce a přidejte do Vaší organizace dané členy.

Vytvoření nového úkolu

Nový úkol můžete vytvořit buď z kolonky mřížka nebo panel. Pro přidání nového úkolu klikněte na Přidat úkolnásledně úkol pojmenujte, zvolte očekávané datum dokončení a případně ho přiřaďte vašemu spolupracujícímu.

Zobrazení kolonky mřížka v Microsoft Project a přidání nového úkolu.
Přidání nového úkolu z kolonky mřížka | Zdroj: Microsoft Project

Organizace úkolů

Jednotlivé úkoly si lze v rámci vašeho projektu také seřadit do více kategorií neboli takzvaných kontejnerů. Tyto kontejnery lze spravovat z kolonky panel. Po otevření této kolonky můžete vaše stávající kontejnery přejmenovat, vytvořit nové kontejnery a zařazovat do nich vaše úkoly.

Organizace úkolů do kategorií z kolonky panel.
Organizace úkolů z kolonky panel | Zdroj: Microsoft Project

Úprava úkolů

Z kolonky panel můžete mimo jiné upravovat vaše úkoly tím, že na ně kliknete. Lze je například někomu přiřadit, propojit s jinými úkoly, přidat přílohy a přidat daný úkol do aplikace Microsoft Teams, ve kterém o daném úkolu můžete vést i živé konverzace. Užitečná může být také možnost časového plánování, kde můžete odhadnout, kolik času pro dokončení daného úkolu zbývá. 

Úprava úkolu a způsob, jak projekt integrovat do aplikace Microsoft Teams.
Úprava úkolu | Zdroj: Microsoft Project

Časová osa

V kolonce časová osa můžete efektivně plánovat jednotlivé úkoly, ale i propojovatvytvářet úkoly závislé na jiných úkolech. Toto je ideální pokud máte například například nějaký časový limit a potřebujete si termíny pro jednotlivé úkoly graficky vizualizovat.

Časová osa v aplikaci Microsoft Project.
Zobrazení časové osy | Zdroj: Microsoft Project

Grafy a lidé

V kolonce grafy si můžete vizualizovat pokrok jednotlivých úkolů různých částí vašeho projetu. V kolonce lidé můžete Vašim kolegům a spolupracovníkům přiřadit úkoly a následně si zobrazit, jak každý z Vašich spolupracovníků postupuje. 

Kolonka úkoly, ve které si lze graficky zobrazit pokrok.
Kolonka grafy | Zdroj: Microsoft Project

Závěr

Toto je z představení aplikace Microsoft Project vše. Dnes jsme si ukázali, jak v plánovači vytvořit nové projekty, přidat členy, přiřadit jednotlivé úkoly, a jak si graficky zobrazit pokrok daných úkolů. Pokud již používáte aplikaci Microsoft Teams, tak můžete váš projekt integrovat do kanálu v Teams a následně začít živé konverzace o jednotlivých úkolech. Pokud si stále nejste jistí jestli je Microsoft Project pro vás, tak zvažte přečtení článku o alternativním plánovači Tasks, který je dostupný zdarma v Microsoft Teams.